دانلود فایل پاورپوینت مبانی خاکشناسی

PowerPoint قابل ویرایش
131 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مبانی خاکشناسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مبانی خاکشناسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

پدون (Ped n):
کوچکترین واحد حجمی مطالعه خاک

 پلی پدون (P y ped n): توده خاک (S i B dy)
تعداد زیادی پدون در کنار یکدیگر

 پروفیل خاک (Pr fi e):
 نیمرخ عمودی پدون

اسلاید ۲ :

خاک سطحی (T p S i ; Surface s i )
عمق شخم و خاکورزی (۲۰-۰ سانتیمتر)
منطقه توسعه ریشه، تجمع ماده آلی و عناصر غذایی
مؤثر بر مدیریت

خاک زیرسطحی (Sub-surface s i )
لایه های زیر خاک فوقانی
 تحت تأثیر شخم نیست
مؤثر بر تهویه و زهکش

  نوع کاربری زمین تحت کنترل ویژگی های خاک تحتانی

  کمتر در کنترل انسان

اسلاید ۳ :

اجزای خاک های معدنی

بخش جامد (۵۰ درصد)

معدنی (۴۵ درصد بخش جامد)

بخش آلی (کمتر از ۵ درصد بخش جامد)

 

بخش محلول (۲۵ درصد)

 

بخش گازی (۲۵ درصد)

 

اسلاید ۴ :

پروسه های تحول خاک (S i F rmati n Pr cesses)

اختلاف پروفیل خاکها در مناطق مختلف

۱-افزایش (Additi n)

۲-کاهش ( sses)

۳-تغییر شکل (Transf rmati n)

۴-جابجایی (Trans cati n)

رگولیت (Reg it)

مواد غیر متراکم روی سنگها با عمق  متفاوت

۱-حاصل از هوادیدگی درجای مواد بستر

۲-حاصل از انتقال توسط آب و باد

خاک

  بخش بالایی رگولیت

اسلاید ۵ :

افق
 

افق تجمع مواد آلی تجزیه نشده ( i) و تجزیه شده ( e)

در بالای افق های معدنی

اغلب نازک و دستکاری نشده است

نام افق در سیستم رده بندی ( US S i Tax n my) :  Histic epiped n

 

 

اسلاید ۶ :

سطحی ترین افق معدنی و در زیر افق A

حاوی مقدار زیاد ماده معدنی مخلوط شده با ماده آلی هوموسی شده

تیره تر از افق های زیرین به دلیل ماده آلی

حاوی مقدار زیاد ماده معدنی مخلوط شده با ماده آلی هوموسی شده

تیره تر از افق های زیرین به دلیل ماده آلی

 

افق های مشخصه سطحی در سیستم رده بندی آمریکا (Diagn stic epiped n)

 

افق شخم َAp (p w):

افق مالیک (M ic): تجمع ماده آلی، در مناطق سرد و مرطوب

افق آمبریک (Umberic): تجمع ماده آلی، در مناطق گرم و مرطوب

 

اسلاید ۷ :

نفوذ عمقی ریشه

انتقال املاح، ذرات معدنی نظیر رس به همراه آب به لایه های زیری

تجمع در لایه های زیری

مواد تجمعی در افق B:  ۱-درجا  ۲-انتقالی

 

 

افق های مشخصه زیر سطحی در سیستم رده بندی آمریکا (Diagn stic epiped n)

حاوی مقدار زیاد ماده معدنی مخلوط شده با ماده آلی هوموسی شده

تیره تر از افق های زیرین به دلیل ماده آلی

افق شخم َAp (p w):

افق مالیک (M ic): تجمع ماده آلی، در مناطق سرد و مرطوب

افق آمبریک (Umberic): تجمع ماده آلی، در مناطق گرم و مرطوب

 

اسلاید ۸ :

ویژگی های شیمیایی

ظرفیت تبادل کاتیونی (Cati n Exchangeab e Capacity)

سانتی مول بار مثبت در کیلوگرم خاک (میلی اکی والان بر ۱۰۰ گرم)

جذب کاتوینها بر روی سطح ذرات رس با بار منفی

بانک غذایی خاک

مانع آبشویی کاتیونها از خاک

 

حاصلخیزی خاک

فعالیت شیمیایی

 

اسلاید ۹ :

غربال کردن: جداکردن شن و ذرات بزرگتر از شن

 

جدا کردن ذرات خاک

از بین بردن مواد سیمانی جامد

دیسپرس کردن ذرات خاک با پیروفسفات آمونیوم (کالگون)

از بین بردن مواد آلی با آب اکسیژنه (H2 2)

 

روش تعیین فراوانی نسبی ذرات خاک

روش هیدرومتر

روش پی پت

 

 

اسلاید ۱۰ :

رابطه زمان سقوط ذرات با اندازه یا قطر

قانون استوک

سرعت سقوط ذرات کروی در مایعی با لزجت مشخص با نیروی معین

قرائت اول (۴۰ ثانیه):

رس و سیلت: معلق

شن: ته نشین

قرائت دوم (۲ ساعت):

رس : معلق

سیلت: ته نشین

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 131 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد