دانلود فایل پاورپوینت مجموع زوایای داخلی مثلث

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مجموع زوایای داخلی مثلث توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مجموع زوایای داخلی مثلث قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف کلی:

ایجاد نگرش در مورد مثلث ، مجموع زوایای داخلی مثلث

اسلاید ۲ :

پیش نیاز مثلث:

خط.

پاره خط :پاره خط شامل دو نقطه از یک خط و مجموعه ای از تمام نقاطی که از خط که میان این دو نقطه واقعند.

نیمخط.

زاویه :عبارت است از نقطه ای و دو نیمخط که از این نقطه خارج شده اند.

قابلیت انطباق.

اسلاید ۳ :

تعریف مثلث:

۱-خم مسطح: مجموعه ای از نقاط است که بتوانیم آن را بدون بلند کردن قلم از روی کاغذ رسم کنیم.

۲- خم ساده: یک خم مسطح است که هیچ یک از نقاط خود را قطع نکند مگر در حالتی که نقاط انتهایی به هم می رسند.

۳- خم ساده بسته: یک خم ساده مسطحی است که نقاط انتهایی آن به هم برسند.

۴- چند ضلعی: یک خم ساده بسته است که از اجتماع حداقل سه پاره خط تشکیل شده باشد به طوری که نقطه های انتهایی آن پاره خط ها روی یک صفحه قرار گیرند و هیچ سه نقطه ی متوالی از آنها روی یک خط قرار نگرفته باشند.

۵- مثلث: یک چند ضلعی است که فقط از اجتماع سه پاره خط تشکیل شده است.

اسلاید ۴ :

اجزاء مثلث:

مثلث دارای شش جزء است که عبارت است از :

۱زاویه : هر مثلث دارای سه زاویه می باشد که سه جزء مثلث را تشکیل می دهند.

۲ضلع :  هر مثلث دارای سه ضلع (سه پاره خط) می باشد که سه جزء دیگر مثلث را تشکیل می دهند.

اسلاید ۵ :

ریاضی دوم راهنمایی:

صفحه ۹۳ کتاب ریاضی دوم راهنمایی:

در این صفحه برای اولین بار دانش آموز با مجموع زوایای داخلی مثلث آشنا می شود. برای فهمیدن اندازه مجموع زوایای داخلی مثلث از دانش آموز خواسته شده مثلثی با کاغذ ببرد زوایایش را جدا کرده و کنار هم گذارد و مجموع زوایای داخلی مثلث را بدست آورد.

اسلاید ۶ :

برای فهمیدن اندازه مجموع زوایای داخلی مثلث از دانش آموز خواسته شده مثلثی را با کاغذ ببرند

اسلاید ۷ :

برای فهمیدن از دانش آموز خواسته شده مثلثی کاغذی زوایایش را جدا کند

اسلاید ۸ :

زوایای جدا کرده را کنار هم گذارد و مجموع زوایای داخلی مثلث را بدست آورد

اسلاید ۹ :

مجموع زوایای داخلی مثلث را بدست آورد که جمع ۳ زاویه ی مثلث می شود ۱۸۰

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد