دانلود فایل پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :


محاسبات زمانی یا روش مسیر بحرانی(CPM)

۴-۱-محاسبات مسیر پیشرو

۴-۲-محاسبات مسیر پسرو

۴-۳-محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری

     ۴-۳-۱- فرجه کل

      ۴-۳-۲- مسیر بحرانی

      ۴-۳-۳- فرجه آزاد

      ۴-۳-۴- فرجه ایمنی

      ۴-۳-۵- فرجه مستقل

      ۴-۳-۶- مقایسه فرجه ها

۴-۴- رتبه بندی فعالیتها به ترتیب درجه بحرانی بودن

اسلاید ۲ :

۴-۵-محاسبات زمانی به روش جدولی یا کامپیوتری

۴-۶- روابط میان فرجه های کل و آزاد

      ۴-۶-۱- روابط بین فرجه کل در یک شبکه

      ۴-۶-۲- روابط بین فرجه آزاد و فرجه کل در یک شبکه

۴-۷- بهنگام سازی برنامه زمان بندی

اسلاید ۳ :

علامات اختصاری

 • : Dij      (Duration)                 مدت زمان پیش بینی شده فعالیت i-j
 • : Ei      (Earliest event time) زود ترین زمان مجاز وقوع رویداد  i
 • : Li         (Latest event time)دیرترین زمان مجاز وقوع رویداد i 
 • : ESij  (Earliest Start)          زودترین زمان مجاز شروع فعالیت i-j
 • : EFij   (Earliest Finish)         زودترین زمان مجاز پایان فعالیت i-j
 • : LSij (latest Start)              دیرترین زمان مجاز شروع فعالیت i-j
 • : LFij (Latest Finish)          دیرترین زمان مجاز پایان فعالیت i-j
 • : TFij    (Total Float)             فرجه یا زمان شناوری کل فعالیت i-j
 • : FFij (Free Float)               فرجه یا زمان شناوری آزاد فعالیت i-j 
 • : SFij (Safety Float)             فرجه یا زمان شناوری ایمنی فعالیت i-j
 • : IFij  (Independent Float)فرجه یا زمان شناوری مستقل فعالیت   i-j  
 • : CP                (Critical Path)مسیر یا مسیرهای بحرانی یک شبکه

اسلاید ۴ :

فرمت نمایش علائم اختصاری روی یک فعالیت و رویدادهای شروع و پایان آن

اسلاید ۵ :

محاسبات مسیر پیشرو

 • گام ۱: زودترین زمان وقوع رویداد آغاز شبکه را برابر با صفر قرار می دهیم.(E1=0)
 • گام ۲: زود ترین زمان شروع هر فعالیت همیشه برابر با زودترین زمانوقوع رویداد آغاز آن فعالیت است.
 • Ei = ES
 • زودترین زمان پایان هر فعالیت همیشه برابر با زود ترین زمان وقوع رویداد آغاز آن فعالیت بعلاوه مدت آن فعالیت می باشد.

EFij=Ei+Dij                                             یا EFij= ESij+Dij

اسلاید ۶ :

 • گام ۳: زودترین زمان وقوع رویداد j ام شبکه را برابر بزرگترین زودترین زمان پایان فعالیتهایی که به آن رویداد ختم می شوند قرار می دهیم.

           Ej=Max {EFi1j, EFi2j ,…., EFikj}                                 

 

 • گام ۴: گامهای ۲و۳ را آنقدر تکرار می کنیم تا در نهایت زودترین زمان وقوع گره آخر (En)یا اتمام پروژه محاسبه گردد.

اسلاید ۷ :

نمایش یک گره جمع شونده و محاسبات مسیر پیشرو روی آن

اسلاید ۸ :

 مثال محاسبات مسیر پیشرو

اسلاید ۹ :

محاسبات مسیر پسرو

 • گام ۱ : دیرترین زمان وقوع رویداد نهایی شبکه را برابر با زودترین زمان وقوع این رویداد قرار می دهیم

–.(Ln=En)                                                  

 • گام ۲ : دیرترین زمان پایان هر فعالیت همیشه برابر با دیرترین زمان وقوع

              رویداد آن فعالیت است.                                                                    

                                                    LFij=Lj

      دیرترین زمان شروع هر فعالیت همیشه برابر با دیرترین زمان وقوع رویداد

      پایان آن فعالیت منهای مدت آن فعالیت می باشد.        

       LSij =Li-Dij       یا LSij=LFij-Dij       

اسلاید ۱۰ :

 • گام ۳ : دیرترین زمان وقوع رویداد iام شبکه را برابر با کوچکترین دیرترین زمان شروع فعالیتهایی که از آن رویداد منشعب می شوند قرار می دهیم.

Li = Min { LSi1j,LSi2j,…,LSikj }                                           

 • گام ۴ : گامهای ۲و ۳ را به سمت گره اول آنقدر تکرار می کنیم تا در نهایت دیرترین زمان وقوع گره اول شبکه (Li) بدست آید.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 30 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد