دانلود فایل پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیو لوژیکی

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیو لوژیکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیو لوژیکی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

انتقال جرم:

۱- انتقال توسط یک سیال

۲- نفوذ (   Diffusion  )

اسلاید ۲ :

انتقال موادی مانند اکسیژن یا مواد داروئی ممکن است بوسیله جریان های زیر انجام گیرد:

۱- جریان خون در سیستم گردش خون

۲- جریان هوا در سیستم تنفسی

۳- جریان مواد غذائی و عصاره های هاضمه در سیستم گوارش

۴- جریان اوره در کلیه ها و دستگاه دفع ادرار

اسلاید ۳ :

نفوذ مواد از جداره رگها ( که خون را از بافتها و یا هوا در ریه ها جدا می کند) می تواند به روشهای زیر انجام گیرد:

۱- نفوذ پسیو: بستگی به میزان (اختلاف) تمرکز ماده در دو طرف غشا دارد.( قانون اول Fick)

۲- نفوذ اکتیو: در آن انرژی ذرات احتمالاً با عث حرکت آنها در جهتی خلاف جهت نفوذ پسیو می گردد.

اسلاید ۴ :

۳- نفوذ پسیو یونها، بنیانها و یا الکترولیت: در این مورد خاصیت الکتریکی غشا نیز در میزان جریان موثر است.

۴- اسمزی: حلال در جهتی از دانسیته کمتر محلول به سمت دانسیته بیشتر محلول از غشا عبور می کند.

۵- pressure-included flow: اختلاف فشار باعث عبور جریان از غشا مولکولهائی می شود که کوچکتر از دهانه های غشا است.

اسلاید ۵ :

۱- مواد نشان دهنده (Indicator Substance):

  – مواد رنگی، محلول نمک

۲- مواد داروئی:

  – تزریق در عضله یا رگ، تنفس، چکاندن

  – نفوذ از طریق پوست

۳- مواد طبیعی (Natural substance)

  – مانند: اکسیژن، پروتئین، سدیم و …

۴- ردیابهای رادیو اکتیو (Radioactive tracers)

۵- انرژی گرمایی (Heat energy)

  – قابل انتقال توسط هوا ، جریان خون و یا نفوذ در   بافتها

اسلاید ۶ :

فرضیات:

۱- محلول غیر الکترولیت است.(مواد بدون بار هستند.)

۲- نفوذ را در یک بعد در نظر می گیریم.

اسلاید ۷ :

۱- سیستم را می توان به اجزا مخلوط کننده (Mixing) که در آن خون و موادی که توسط آن حمل می شود بخوبی مخلوط می شوند، و تاخیر تقسیم نمود.

۲- حرکت خون بین اجزا مختلف در یک جهت، ثابت و یکنواخت (nonpulsatile) است.

۳- فلوی موادی که توسط خون حمل می شوند خیلی کوچکتر از فلوی خون است.

۴- ماده با خون واکنش شیمیائی نمی دهد.

۵- تمام اجزا خون با سرعت یکسان حرکت می کنند.

اسلاید ۸ :

پاسخ به دست آمده از شکل موج داده شده نسبت به خروجی مطلوب تفاوت زیادی دارد،

بنابراین از مدل کاملتری ( مدل دوم ) استفاده می کنیم:

اسلاید ۹ :

در مدلسازی با استفاده از تاخیر و مخلوط کننده داشتن اطلاعات زیر ضروری است:

۱- Transport Time: کل زمان انتقال در لوپ، زمان بین پیک اول و دوم.( حدود ۳۹ثانیه برای انسان سالم)

۲- Appearance Time: زمان ظهور(تاخیر) در لوپ.

( حدود ۱۳ثانیه برای انسان سالم)

نتیجه: ثابت زمانی مخلوط کننده برابراست با: ۲۶ =۱۳-۳۹  

۳- Cardiac Output: متوسط فلوی در حلقه.

۴- حجم خون در سیستم گردش خون

اسلاید ۱۰ :

تعداد تاخیر ها: ۲ تا

۵ ثانیه برای گردش ششی و ۸ ثانیه برای گردش سیستمیک

میزان حجم خون:

۵۰۰ml در تاخیر ششی و ۸۰۰ml در گردش سیستماتیک

نتیجه مناسب در صورت انتخاب ۸ مخلوط کننده و ۲ تاخیر

به صورت تجربی به دست آمده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 37 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد