دانلود پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی

PowerPoint قابل ویرایش
119 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

کاربرد اسپکترو فتو متری در بیو شیمی

۱ – اسپکتروفتومتری

بوسیله اسپکتروفتومتر شدت رنگ محلولها را با دقت اندازه گیری می کنند.

دستگاههائی که برای رنگ سنجی به کار برده می شوند الکتروفتومترو یا اسپکتروفتومتر نامیده می شوند. 

 شمای ساده زیر قسمتهای مختلف یک الکتروفتومتر را نشان می دهد.

اسلاید ۲ :

بطور کلی هر اسپکتروفتومتر:

 • یک منبع نورانی،
 • یک وسیله ایجاد نور تکرنگ با طول موج مشخص
 • یک سلول یا لوله مخصوص برای جادادن محلول رنگی
 • ، یک سلول فتوالکتریک و یک گالوانومتر دارد.

اسلاید ۳ :

اندازه گیری غلظت یک محلول

  به دو روش می توان غلظت یک محلول را اندازه گیری کرد:

الف) از راه اندازه گیری نوری که از محلول رنگی خارج می شود و

به آن ،Transmitance   ،یا عبور می گویند؛

ب) اندازه گیری مقدار نوری که جذب محلول رنگی می شود و به آن دانسیته اپتیک   (OPTICAL DENSITY) O.D یا آبسوربنس می گویند. 

 

اسلاید ۴ :

الف) دانسیته اپتیک یا آبسوربنس

نوری که از یک محلول رنگی عبور می کند مقداری از آن جذب محلول رنگی می شود .

اگر Io شدت نور اولیه و I شدت نور خارج شده از محلول باشد بنابراین  I a شدت نوری است که جذب محلول رنگی گردیده است.

Ia                                     = I  – Io

Log Io   – log I =OD = Absorbanc              

logI/I0=OD                                

 (۱)         log I0/I=OD

اسلاید ۵ :

 • جذب از دو قانون پیروی می کند:
 • مطابق قانون بیرولامبرت (BEER & LAMBERT) هنگامیکه نور یک رنگ از محلول رنگی عبور میکند مقدار نوری که به وسیله محلول جذب می شود ویا مقدار نوری که از محلول خارج می شود؛
 • به غلظت ماده رنگی موجود در محلول
 • به ضخامت لوله ایکه نور از آن عبور کرده بستگی دارد گردد.یعنی:
 • OD=KCL = جذ ب                         

 

اسلاید ۶ :

مثال در مورد جذب وعبور

اگر نور وارد شده در محلول ۱۰۰ و نور خارج شده از آن ۱۰ درصد نور اولیه باشد خواهیم داشت:

OD= log 100 –log 10                 

OD= 2-1                             

OD =1                              

 

اسلاید ۷ :

نحوه درجه بندی دستگاه اسپکتروفوتومتر

 • روی صفحه مدرج دستگاه در قسمت بالا درصد نور عبور کرده یا ترانسمیتانس
 • در قسمت پائین درست در مقابل درجات ترانسمیتانس OD،یا ابز ربنس قرار می هند.
 • ، درجات میزان عبور همه با هم مساوی است.
 • درجات O D به علت لگاریتمی بودن نامساوی هستند.

اسلاید ۸ :

روش کار و اندازه گیری جذب یک محلول

آزمایش ۱ – بهترین طول موج برای اندازه گیری غلظت یک محلول رنگی چیست؟

می دانید که از تجزیه نور سفید نورهای مختلف رنگی حاصل می شود که در قسمت مرئی دارای طول موجهای زیر می باشد.

     بنفش ۴۲۰-۴۳۰، آبی۴۷۰-۴۹۰،   سبز۵۲۰-۵۵۰ ، زرد۵۸۰

اسلاید ۹ :

انتخاب طول موج مناسب جهت اندازه گیری جذب

 • محلول مورد آزمایش رادرمعرض تابش نورهایی با طول موجهای مختلف قرارداده OD های قرائت شده را یادداشت می کنیم.
 • نمودار جذب برحسب طول موج را رسم می کنیم.
 • طول موج منا سب ،طول موجی است که ماکز یمم جذب را دارد.

اسلاید ۱۰ :

نحوه درجه بندی دستگاه اسپکتروفوتومتر

 • روی صفحه مدرج دستگاه در قسمت بالا درصد نور عبور کرده یا ترانسمیتانس
 • در قسمت پائین درست در مقابل درجات ترانسمیتانس OD،یا ابز ربنس قرار می هند.
 • ، درجات میزان عبور همه با هم مساوی است.
 • درجات O D به علت لگاریتمی بودن نامساوی هستند.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 119 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد