بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه :

 سيستم برداشت پول از يك حساب بانكي توسط ماشين خودپرداز اتوماتيك يا دستگاههاي عابر بانك، سيستمي است كه چند سالي است در ايران رايج شده و با استقبال خوبي نيز مواجه شده است . اين دستگاهها در طول 24 ساعت شبانه روز فعال بوده و مشتريان مي توانند در هر ساعتي از شبانه روز جهت برداشت پول از حساب بانكي شان اقدام نمايند . از فوايد اين دستگاهها مي توان به كاهش حجم ترافيك شهري ، دسترسي مشتريان به پول نقد در تمام ساعات شبانه روز، كاهش مراجعه مستقيم مشتريان به بانك و در نتيجه كاهش حجم كاري بانك ها و ... اشاره نمود . با توسعه عملكرد اين سيستمها مي توان ساير عمليات بانكي اعم از پرداخت قبوض برق ، آب و ... ، واريز پول به حساب بانكي و ... نام برد .

اسلاید 2 :

-2مروري بر مفاهيم برنامه نويسي شيء گرا

Object

Message

Class

Inheritance

Interface

اسلاید 3 :

1-3 . نمودار حالت كاربرد

2-3 . نمودار كلاس

3-3 نمودار شيء

4-3 . نمودار حالت

5-3 . نمودار توالي

6-3 . نمودار همكاري

7-3 . نمودار فعاليت

8-3 . نمودار اجزاء

9-3 . نمودار توسعه

اسلاید 4 :

4. سيستم خود پرداز اتوماتيك و UML

4-1. مستندسازي سيستم خودپرداز اتوماتيك :

            نماي حالت كاربرد

2-4 . مدلسازي ساختاري :‌نماي طراحي و فرآيند

3-4 . مدلسازي معماري : نماهاي اجرا و توسعه

اسلاید 5 :

.1در اين مقاله ،‌UML بعنوان تكنيكي جهت مستندسازي و تعيين مشخصات سيستم خودپرداز اتوماتيك معرفي شد .

.2نمودارهاي UML جهت توصيف سه جنبه مدل استفاده شده اند : جنبه هاي رفتاري، ساختاري و معماري .

.3 از فوايد UML ، علاوه بر تكنيكي جهت مستندسازي ، مي توان به ابزاري جهت رسيدن به طراحي موارد تست ، توليد ، كنترل مدل و استفاده مجدد از آن، اشاره نمود .

.4 كاربرد UML با استفاده از يك سيستم خودپرداز اتوماتيك كه هم اكنون در سطح وسيعي از كشور استفاده مي شود ، توضيح داده شد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید