دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تماس

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تماس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تماس قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف استاندارد های تماس

هدف استاندارد OSHA کنترل سرطان در اثر کروم است.

Permissible Exposure Limit

اسلاید ۲ :

مفهوم حد عمل

در شرایطی که مطالعات نشان دهد که در کارگاهی غلظت ماده شیمیایی خاصی بیش از نصف حد مجاز تماس باشد، نمیتوان مطمئن بود که کارگر در معرض هیچ خطری نیست. بنابراین در چنین شرایطی باید با انجام یک سری از اقدامات خطر را کاهش داد.

اسلاید ۳ :

مدیریت تماس پوستی

سازمانی مانند OSHA معیاری را برای خطرناک خواندن کروم از لحاظ وستی ارائه نداده است اما گفته هر گاه این خطر موجود باشد باید از لباس حفاظتی لازم استفاده گردد.

البته OSHA بیان داشته که از راهکار های زیر به عنوان راهنما میتوان استفاده نمود:

داده های بیماری های شغلی گذشته و ارتباط با کروم

بررسی در کارگاه

نمونه برداری پوستی

اسلاید ۴ :

مدیریت تماس

هر کارفرمایی که در کارگاه یا صنعت خود با چنین سناریو هایی روبرو است باید میزان تماس ۸ ساعته کارگران خود با کروم شش ظرفیتی را اندازه گیری نماید.

پایش دوره ای و مکرر.

اسلاید ۵ :

پایش دوره ای و مکرر

انجام اندازه گیری اولیه

بر اساس نمونه گیری به تعداد کافی

برای تعیین تعداد کافی نمونه میتوان ازSEG استفاده کرد.

در صورت کم بودن امکانات میتوان از بدترین وظعیت نمونه گرفت

تعیین TWA

اندازه گیری دوره ای

اگر اندازه گیری های اولیه نشان داد که تماس بیشتر یا مساوی AL است باید اندازه گیری دوره ای انجام داد.

اسلاید ۶ :

مدیریت تماس

اگر پس از نمونه برداری هوا از کارگاه های مد نظر معلوم گردید که:

غلظت در محیط کار کمتر از حد عمل باشد باید پایش قطع گردد

غلظت در محیط کار بزرگتر مساوی حد عمل باشد باید پایش هر شش ماه تکرار گردد

غلظت در محیط کار بیشتر از حد تماس باشد باید پایش هر سه ماه انجام گردد

هر گاه فرایند نیز تغییر کرد باید پایش انجام شود.

 

 

اسلاید ۷ :

اگر در اندازه گیری اولیه معلوم گردید که غلظت کروم بالاتر از حد محاز است باید پس از سه ماه اندازه گیری تکرار گرد. نتایح این اندازه گیری به سه صورت می تواند باشد:

۱)بالاتر از حد مجاز است

۲) بالاتر از AL اما کمتر از خد مجاز است.

۳) کمتر از AL است.

اسلاید ۸ :

پایش های بیشتر

اگر فرایند تغییر کند یا فرایند جدیدی که حاوی کروم است اضافه گردد و یا کارفرما به این نتیجه برسد که شرایط جدید تماس با کروم را تغییر داده است باید دوباره پایش ها انجام شود.

نمونه  ای از تغییرات:

تغییر پرسنل، مواد اولیه، تجهیزات و ….

اسلاید ۹ :

در استاندارد های OSHA مفهومی وجود دارد به عنوان affected employees ; که به افرادی اطلاق می گردد که نتایج اندازه گیری ها نشان داده است که غلظت کروم شش ظرفیتی در هوای تنفسی آنها بیشتر از حد مجاز است. OSHA بیان کرده است که نتایج این اندازه گیری باید در ظرف مدت ۵ روز در پرونده این افراد ثبت گردد.

اسلاید ۱۰ :

مثال ۱

کارگاهی که در آن عملیات آبکاری انجام می شود، در سال گذشته انداره گیری را انجام داده و غلظت کروم در آن ۲ میکروگرم بر متر مکعب بوده است، کارگاه مذکور دبی فن سیستم تهویه خود را تغییر داده است به نظر شما اندازه گیری بعدی باید در چه زمانی انجام شود؟

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 24 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد