بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اصول و مباني:

موفقيت تماس تلفني صرف نظر از نوع و هدف آن بستگي به پنج عامل اساسي

 زير دارد:

1- قواعد ارتباط تلفني

2- نحوه‌ي به كار بدن صدا

3- استفاده از زبان

4- گوش دادن

5- ايجاد گفت و شنود دو طرفه

اسلاید 2 :

قواعد پايه‌اي ارتباط تلفني:

_ سريع پاسخ دهيد: قبل از آن كه شمار زنگ تلفن به چهار بار رسد،

گوشي را برداريد.

_ خودتان را معرفي كنيد: ذكر نام كامل خود و معرفي فعاليت‌هاي بخشي

 را كه در ان كار مي‌كنيد.

_ تلفن را درست نگه داريد: گرفتن گوشي تلفن در زير چانه يا كنار زدن

آن در حالي كه دنبال چيزي مي‌گرديد، مانع از شنيدن شما به طور واضح مي‌شود.

_ پاسخ گويي مراجعات تلفني را مشخص سازيد: تلفن‌هايي كه از طرف

ارباب رجوع زده مي‌شود، بايد فوراً جواب داده شود.

اسلاید 3 :

_ روش مناسبي را اتخاذ كنيد: تأكيد در مورد برخورد با پاره‌اي از
افراد.
_ موضوع را روشن سازيد: به ارباب رجوع چيزي را بگوييد كه نتيجه‌ي
مورد نظر را در بر داشته باشد.
_ به دقت گوش دهيد: با تصديق نكات طرف مقابل نشان دهيد به مطالب
 او توجه مي‌كنيد.
_ مؤدب باشيد: رعايت ادب و تواضع در حد معقول خيلي مهم
 است.
_ مراقب مكث‌ها و وقفه‌ها باشيد: بهتر است پيشنهاد كنيد كه مجدداً
تماس خواهيد گرفت.

اسلاید 4 :

_ اطلاعات لازم را در دسترس داشته باشيد:پيش بيني
اطلاعات مورد نياز و در دسترس گذاشتن آنها.
_ در مورد اسامي به اندازه‌ي كافي دقت كنيد: مردم در
مورد اسامي خود حساس هستند آنها را درست ياد بگيريد
و املاي آنها را سوال كنيد.
_ هميشه اجازه دهيد طرف مقابل قبل از شما تلفن را قطع كند:
خوب است مكالمه را با خداحافظي كاملي خاتمه دهيم.
_ تصوير درستي از خود ارائه دهيد: آيا ميل داريد قابل و لايق
به نظر بياييد يا تندخو و بي‌فايده.

اسلاید 5 :

صداي خود را به نحوي به كار ببريد كه تأثير مثبت داشته باشد

تنها عامل مهمي است كه در مكالمه تلفني نقش اصلي را بازي مي‌كند.

_ با سرعت مناسب صحبت كنيد: آنقدر آهسته صحبت نكنيد كه

به نظر برسد نيمه خواب هستيد.سرعت مناسب اين امكان را

مي‌دهد مطالب را درك و در صورت نياز آنها را يادداشت كنيد.

_ براي مفهم بهتر از جملات سوالي استفاده كنيد: از عباراتي

 استفاده شود كه به صحبت جذابيت  و تنوع ببخشد، مثال عبارت:

 آيا اينطور نيست.

_ لبخند بزنيد: لبخند ملايم و مطبوع لحن خوشايندي ايجاد مي‌كند.

 

اسلاید 6 :

_ نكات لازم را مورد تأكيد قراردهيد: حين مكالمه نكات ضروري و مناسب را مورد تأكيد قراردهيد.
- از روشني كلام خود اطمينان حاصل كنيد: روشن و دقيق صحبت كنيد بخصوص در مورد ارقام و اسامي دقيق باشيد.
- قاطع باشيد: هميشه مي‌توانيد بگوييد كه تحقيق مي‌كنيد و
 بعداً اطلاعات لازم را در اختيار ايشان قرار خواهيد داد.
- دقيق و فشرده صحبت كنيد: توضيات به صورت فشرده و دقيق عرضه گردد.

اسلاید 7 :

از به كار بردن زبان تخصصي خودداري كنيد:زبان تخصصي در جاي
خود بسيار مفيد است ولي بايد از سطح تخصص طرف مقابل اطمينان حاصل كنيد و كلمات خود را طبق آن انتخاب كنيد.
- توصيف كنيد: چيزهايي كه توصيف آنها مشكل است به كمك
توضيحات سنجيده و بيان شيوا تأثير نيرومندي بر شنونده خواهد
داشت.
- از زبان اشاره استفاده كنيد: موارد مهم را تأكيد مي‌كند.
- با لحن صحيح و مناسب صحبت كنيد: اتخاذ روش مناسب در شرايط لازم چيزي است كه مكالمه تلفني را به ارتباطي خوب و نتيجه بخش
مبدل مي‌سازد.
- خودتان باشيد: سعي نكنيد هنگام مكالمه تلفني لحن تصنعي و
مخصوص داشته باشيد.
- نحوه سخن گفتن: استفاده از جملات ساده و قابل درك توصيه مي‌شود.

اسلاید 8 :

گوش دادن:
       ارتباط خوب احتياج به مهارت در گوش دادن دارد.

_ سعي كنيد شنونده‌ي خوب به نظر آييد.

_ به گوش دادن تمايل داشته باشيد

_ سعي كنيد مطالب را به خوبي درك كنيد.

_ عكس‌العمل دهيد.

_ صحبت كردن را متوقف سازيد.

_ همدلي كنيد.

_ كنترل كنيد.

_ تمركز داشته باشيد.

_ به نكات كليدي توجه كنيد.

_ اجازه ندهيد ذهن شما منحرف شود.

اسلاید 9 :

برقراري گفتگوي دو جانبه:

_ با اشخاص به طور دو جانبه گفت و گو كنيد.

_ جرياني دو جانبه را برقرار و حفظ كنيد.

_ در نتيجه گيري شتاب نداشته باشيد.

_ انتظارهاي مردم را برآورده سازيد:

_ خودتان را به صحبت با آنها علاقمندنشان دهيد.

_ اجازه دهيد حرفشان را بزنند.

_ به وضوح نشان دهيد كه واقعاً به حرف آنها گوش مي‌دهيد.

_ براي وقت آنها ارزش قايل شويد.

_ حرفه‌اي و كار آمد باشيد.

اسلاید 10 :

برقراري گفتگوي دو جانبه:

_ با اشخاص به طور دو جانبه گفت و گو كنيد.

_ جرياني دو جانبه را برقرار و حفظ كنيد.

_ در نتيجه گيري شتاب نداشته باشيد.

_ انتظارهاي مردم را برآورده سازيد:

_ خودتان را به صحبت با آنها علاقمندنشان دهيد.

_ اجازه دهيد حرفشان را بزنند.

_ به وضوح نشان دهيد كه واقعاً به حرف آنها گوش مي‌دهيد.

_ براي وقت آنها ارزش قايل شويد.

_ حرفه‌اي و كار آمد باشيد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید