بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 • اولین راه جلوگیری از ویروسهای HIV,HCV.HBV اجتناب از تماس شغلی می باشدو سپس واکسیناسیون هپاتیت B
 • تعریف تماس شغلی:

تماس از هر یک از طرق زیر:

آسیب پرکوتانئوس (نیدل استیک)

مخاطات

پوست غیر سالم

اسلاید 2 :

ارزیابی خطر انتقال بدنبال تماس شغلی

 • نوع مایع
 • راه و شدت تماس
 • وضعیت سرولوژی فرد منبع
 • وضعیت واکسیناسیون و سرولوژی هپاتیت B فرد تماس یافته
 • راه های کنترل و پشگیری:اصول احتیاطات همه جانبه و پیشگیری قبل و بعد از تماس

اسلاید 3 :

 • فرد پرخطر:افراد مذكر با سابقه زندان ويا اعتياد تزريقي ويا مردان 20تا40 سال كه سابقه مسافرت خارج كشور داشته باشندويا علايمي منطبق با علايم هپاتیت یاايدز داشته باشند
 • شستن دستها بايد بطور صحيح قبل وبعد از معاينه هر بيمار وبا آب وصابون انجام شود(مدت 15ثانيه براي معاينه معمولي وحداقل 3تا5 دقيقه در صورت آلودگي)

اسلاید 4 :

 • زمانيكه خون يا مايعات خوني در مكاني ميريزند:

اولين اقدام پوشيدن دستكش ودر صورت لزوم ساير پوشش هاي محافظتي است.

با دستمال قابل جذب مواد قابل جمع آوري برداشته شود.

محل با آب وصابون شسته شود.

محل با محلول رقيق شده يك دهم هيپوكلريت سديم ضد عفوني شود.(محلول بايد حداكثر در 24 ساعت اخير تهيه شده باشد)

در صورتيكه شيشه شكسته ولوازم تيز ديگر در محل ريخته باشداول روي آنها را با حوله پوشيده محلول هيپوكلريت سديم روي آن ريخته وبعد ازده دقيقه مراحل فوق الذكر را اجراء مي نمائيم.

 

اسلاید 5 :

پيشگيري از صدمات حين انجام
اعمال تهاجمي  وجراحي

 • بالاترين ريسك انتقال:

اعمالي كه بيش از 2/5تا3 ساعت طول ميكشند

بيمار حين جراحي خوني بيش از 250تا300 سي سي از دست بدهد

اعمال زنان با شكم باز-هيستركتومي واژينال-اعمالي كه بر روي عروق اصلي

انجام ميشوند وجراحي هاي ارتوپدي بالاترين ريسك انتقال را دارا هستند.

اسلاید 6 :

كاهش مواجهه با خون يا ديگر مايعات بدن در اتاق عمل

 • از اعمالي استفاده كرد كه حداقل خصوصيات تهاجمي را داشته باشندمثلاٌ تكنيك فيبر اپتيك
 • بايد حتي المقدور از وسايل ديگري غيراز سوزن واجسام تيز استفاده كرد. مثل چسب مخصوص وچسبهاي بافتي بجاي بخيه والكتروكوتر بجاي اسكالپل واستفاده از سوزنهاي بخيه مخصوص خميده وبا نوك كند
 • پرهيز از شلوغ كردن محل عمل با دستهاي متعدد
 • پرهيز از تبادل وسايل بصورت مستقيم
 • استفاده حتي المقدور از وسايل بجاي دست وتكنيكهاي no touch

اسلاید 7 :

 • اگر كاركنان در نواحي از بدن كه ممكن است به خون يا ديگر مايعات بدن بيمار آلوده شود ، زخم باز داشته باشند، نبايد در اعمال جراحي شركت كنند.
 • پوشيدن دو دستكش روي هم در برخي از اعمال جراحي از خطر تماس پوست با خون جلوگيري مي كند. همچنين در هنگام اعمالي كه روي شكستگي هاي باز انجام مي شود ، پوشيدن دستكش نخي در زير دستكش هاي لاتكس به ميزان قابل توجهي از خطر مواجهه مي كاهد.

اسلاید 8 :

 • دستكش ها و گان بايد مرتباً در طول جراحي هاي طولاني مدت و خطر آفرين بررسي شوند و دستكش هاي سوراخ شده و گان به شدت آلوده يا خيس شده تعويض شوند. هنگامي كه خونريزي شديد يا آسيت وجود دارد، مي توان از پيش بند هاي پلاستيكي در زير گان استفاده كرد.

   چكمه هاي پلاستيكي يا پوشش چكمه در زمان خونريزي شديد توصيه مي شود

اسلاید 9 :

 • عينك محافظ يا حفاظ صورت را بايد در تمام اعمال جراحي كه موجب ايجاد و پخش ذرات در هوا يا پاشيده شدن خون يا ديگر مايعات بدن يا ايجاد ذرات استخوان مي شود ، مورد استفاده قرار داد.
 • اگر دستكش پاره شود يا سوزن به دست فرو رود يا آسيب ديگري رخ دهد، دستكش بايد به سرعت و به صورتي كه جان بيمار به خطر نيافتد، خارج و دستكش جديدي پوشيده شود.

اسلاید 10 :

 • بجاي رد و بدل كردن مستقيم ابزارهاي برنده ، مي توان از مناطق خنثي استفاده نمود بطوري كه وسيله برنده در يك ظرف قرار گيرد و پس از آن برداشته شود.
 • هيچ وسيله برنده اي نبايد در فضاي جراحي رها شود و بايد بي درنگ توسط پرستار اسكراب برداشته شود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید