بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چه عواملی در یادگیری بهتر بچّه ها نقش دارد؟

اسلاید 2 :

 • مغز انسان بالغ، حدود 3 پوند یا 1300- 1400 گرم وزن دارد.
 • انسان در مقایسه با وزنش مغز نسبتاً بزرگی دارد.
 • مغز انسان به اندازه یک گریپ فروت بزرگ یا یک طالبی است.
 • 78 درصد مغز را آب، 10 درصد چربی، 8 درصد پروتئین
 • مغز زنده به قدری نرم است که با چاقوی کره خوری بریده می شود.
 • شاخص ترین ویژگی مغز چین و شکن ها و تاهای آن است.
 • تاهای مغز باعث می شود که ناحیه سطحی مغز بیشترین مساحت را داشته باشد.( اگر قشر مغز را صاف کنیم به اندازه یک روزنامه تا نخورده است)
 • مغز دارای دو نیم کره مخی است. نیمکره چپ و نیمکره راست

اسلاید 3 :

مغز انسان

 • دانشمندان مغز را به چهار ناحیه به نام لُب تقسیم می کنند:
 • پس سری – پیشانی – آهیانه ای – گیجگاهی
 • مسئولیت عمده لُب پس سری در بینایی است.
 • لُب پیشانی بافعالیت های هدفمندی چون قضاوت؛ خلاقیت ،حل مساله و برنامه ریزی سرو کار دارد.
 • لُب آهیانه ای پردازش کاربردی زبانی و حسی پیشرفته را به عهده دارد.
 • لُب های گیجگاهی مسئول شنیدار، حافظه، معنا و زبان است.

اسلاید 4 :

مغز انسان

 • مغز 2 درصد وزن بدن انسان بالغ است.
 • مغز حدود 20 درصد انرژی بدن را مصرف می کند و منبع اصلی این انرژی خون است.
 • خون موادی مانند گلوکز،پروتئین، عناصر شیمیایی و اکسیژن را در اختیاز مغز می گذارد.
 • مغز در هر ساعت به 8 گالن و در هر روز به 198 گالن خون نیاز دارد.
 • مغز برای درست عمل کردن به 8 تا 12 لیوان آب در روزنیاز دارد.
 • مغز 20 درصد اکسیژن بدن را مصرف می کند.

اسلاید 5 :

آمادگی برای مدرسه؛ ازدوران جنینی آغاز می شود.

 • مواد مخدر، سیگار، تغذیه و وراثت همه بر جنین اثر می گذارد.
 • یک زن باردار باید خوب تغذیه کند، ازمواد مخدر پرهیزکند و عصبی نشود.
 • جنین در حال رشد به فشارهای روانی و تغذیه نامناسب بسیار حساس است.
 • بیشتر سلول های مغز در ماههای 4تا7 بارداری تولید می شود.
 • سلول های مغز جنین بسیار سریع رشد می کنند( 250000دردقیقه یا 15 میلیون سلول در ساعت).

اسلاید 6 :

نقش والدین در پرورش مغز( آمادگی عاطفی)

 • ارتباط نوزاد با اولین مراقب خود تعیین کننده است.
 • روابط مشکل دار اولیه باعث می شود مغز در رویارویی با فشار روانی، گلوکز مصرف کند که این گلوکز باید صرف اعمال شناختی می شد.
 • مواجهه اولیه با فشار روانی یا خشونت، موجب افزایش میزان واکنش پذیری وفشار خون شده و کودک در مدرسه بیشتر تابع انگیزه های آنی و پرخاشگری است.
 • بخش اعظم هوش عاطفی در سال اول زندگی آموخته می شود. او یاد می گیرد چگونه به رفتار والدین واکنش نشان دهد و همین امر باعث می شود احساساتی چون ناامیدی، خشنودی، اضطراب، غمگینی، ترس، افتخار، شرمندگی، خوشحالی ، تاسف و..در آنها شکل بگیرد.
 • این فرایند که وفق نام دارد باید در نخستین سال زندگی اتفاق بیفتد وگرنه کودک از نظر عاطفی دچار اختلال خواهد شد.
 • آن قدر مهم است که حتی ایما و اشاره مادر و پدر هم اهمیت دارد.

اسلاید 7 :

 • 48 ماه اول زندگی، نقش مهمی در رشد مغز دارد.
 • تجارب اولین سال زندگی ممکن است نحوه بزرگ شدن فرد را کاملا تغییر دهد.( مهد کودکها)
 • 24 ماه نخست تربیت کودک، موجب تفاوت فاحشی بین زندگی آینده افراد متفاوت می شود( مضرات محدود کردن بچه ها)

اسلاید 8 :

نقش والدین در پرورش مغز( مغز حرکتی)

 • حرکت ازجمله سینه خیز رفتن، چهاردست و پارفتن، راه رفتن، بازی و.. برای افزایش آمادگی یادگیری بسیار مهم است.
 • امابچه های ما صدها ساعت ارزشمند رشد خود را پای تلویزیون می نشیننند.
 • در روروئک راه می روند.
 • در اتومبیل روی صندلی بسته می شوند.
 • ساعت ها حبس و گیر و بند در روز
 • عدم تحریک متناوب ناحیه دهلیزی گوش میانی
 • همه این ها موجب می شود که بسیاری از کودکان ما با مشکل خواندن روبرو باشند.

اسلاید 9 :

نقش والدین در پرورش مغز( مغز دیداری)

 • کودکان شما به فوران اطلاعات نیاز دارندو باید مرتب در میهمانی اطلاعات شرکت کنند.
 • رنگ ها، حرکت ها ، طیف های رنگی، در دست گرفتن اشیا، یادگیری شکل، درک وزن، انواع حرکت، شناخت اشیا، بازی ها، صحبت کردن با اوبا جمله های کوتاه و اشاره به چیزهای سه بعدی ( تلویزیون دو بعدی است) و...

اسلاید 10 :

آیا تماشای تلویزیون در دوران کودکی مفید است؟

 • تلویزیون فرصت تعامل و رشد دیداری سه بُعدی در اختیار کودک قرار نمی دهد.
 • تلویزیون دو بعدی است و مغز در حال رشد به عمق نیاز دارد.
 • برنامه های تلویزیونی سریع حرکت می کند و به چشم زمان استراحت نمی دهد.
 • برنامه اغلب انتزاعی هستند و در محیط کودک وجود خارجی ندارند.
 • فشارهای روانی ناشی از تلویزیون می تواند مشکلات یادگیری را به مرحله وخیمی بکشاند.
 • این وسیله جایگاه نامناسبی برای زمان رشد حسی- حرکتی و دوره اصلی ارتباط به شمار می رود.
 • نمایش خشونت و ارائه واژگان با سرعتی بیش از حد تلفات به بار می آورد.
 • دانشمندان معتقدند تماشای تلویزیون برای کودکان کمتر از 8 سال باید ممنوع شود.
 • اگر تلویزیون تعطیل شود مغز فرصت می یابد تا مهارت های زبانی، اجتماعی و حرکتی خود را بهتر توسعه دهد( هانافورد1995).
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید