بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- Jerry Banks, John S. Carson, Discrete-Event System Simulation,1986.
2- Robert
Okeefe, Simulation Modeling with Pascal, 1989.
3- James A.
Chisman, Introduction to Simulation Modeling Using       GPSS, 1992.
4- James A. Payne, Introduction to Simulation: Programming Technique and Method of Analysis,1988.
5- Robert E. Shannon, System Simulation, The Art and Science,1975.
6- Fred
Maryski, Digital Computer Simulation,1980.
7-
Ghrisios G. Cassandrasm, Discrete Event System(Modeling and Performance Analysis), 1993.

اسلاید 2 :

- مفاهیم شبیه سازی و انواع شبیه سازی
- تعریف سیستم و اجزای آن
، مدلهای شبیه سازی و ویژگیهای مدلها
- سیستمهای پیوسته، گسسته و مختلط
- شبیه سازی مدلهای گسسته و مثالهایی از سیستمهای صف و انبار
- روشهای شبیه سازی کامپیوتری و مراحل آن
- مفاهیم آماری در شبیه سازی
- تجزیه و تحلیل نتایج و احراز اعتبار مدل شبیه سازی
- معرفی یکی از زبانهای متداول شبیه سازی
GPSS

اسلاید 3 :

- امتحان میان ترم             30%
- امتحان پایان ترم      40-30%

- پروژه درس                    20%
- تمرین                       20-10%

اسلاید 4 :

تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذشت زمان

مجموعه ای از فرضهای مربوط به عملکرد سیستم در قالب روابط ریاضی، منطقی و نمادین

معیارهای سنجش عملکرد سیستم

          مدلهای ساده ß  حل از طریق  روشهای ریاضی و تحلیلی

         مدلهای واقعی و پیچیده ß شبیه سازی عددی کامپیوتری 

         

اسلاید 5 :

- شبيه ساز(Simulator)
 
- انواع شبيه سازي
                            
- شبيه سازي هماني
                           - شبيه سازي نيمه هماني
                           - شبيه سازي كامپيوتري

-مزاياي شبيه سازي ؛ چرا از سيمولاتورها استفاده كنيمِ؟
                            
- قدرت فشرده سازي زمان
                           - قدرت گسترش زمان
                           - قدرت توقف زمان و از سرگیری
                            - قابليت تكرار و دوباره سازی
                           - قابليت تغيير پذيري و گسترش
                           - امکان تشخیص و مهار منابع تغییر(پراکندگی)
                           - امکان آزمایش با سطوح مختلف دقت و تقریب
                           - کاهش هزینه و ايمني محيط تجربه
                           - ارزيابي كارآموزان و افزايش اعتماد به نفس و سرعت عمل آنان - معایب شبيه سازي
                     
- عدم انطباق با واقعیت در سیستمهای پیچیده
                           - وابستگی بیش از حد به روشهای تحلیلی

اسلاید 6 :

مراحل شبيه سازي                           
                        - تعریف صورت مسئله
                            - تعيين هدف و تعريف سيستم
                           - مدلسازي يا مدل كردن سيستم
                           - جمع آوري اطلاعات و تعيين مقدار پارامترها
                           - کد کردن مدل (برنامه نویسی)
                           - تست و وارسی عملکرد برنامه
                           - احراز اعتبار مدل
                           -  طرح آزمایشی
                           - اجرای مدل و تجزيه و تحليل نتايج
                           - مستندسازی برنامه و گزارش نتایج
                           - اجرای شبیه سازی

 مثالهای کاربردی                           
                    - سیستم سرویس ارایه خدمات شرکتهای هواپیمایی در فرودگاه
                            - سیستم پرواز جهت آموزش خلبانان جوان

                            - سيستم ترافیک شهر تهران

                            - بررسی تصمیمات سیاسی و اجتماعی بر روی سیستم اقتصاد کشور
                            - کنترل تولید با هدف برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و حفظ بازار

اسلاید 7 :

مجموعه ای از اشیاء مرتبط و وابسته که به منظور تحقق هدف معین، با
نظم خاصی کار میکنند.

- نهاد(Object)

- خصیصه (Property)

- فعالیت (Activity)

حالت سیستم

          مجموعه متغیرهای لازم برای توصیف سیستم در هر لحظه، با توجه به

          اهداف بررسی آن سیستم 

         

اسلاید 8 :

پیشامد

رویداد لحظه ای که قابلیت ایجاد تغییر در حالت سیستم را دارد.

- درونزا ß فعالیتها و پیشامدهایی که در درون سیستم رخ می دهد

- برونزا ß فعالیتها و پیشامدهایی که درمحیط پیرامونی سیستم را

                        تحت تاثیر قرار می دهد

بررسی چند مثال

          - سیستم sms

          - سیستم فرودگاه

          - سیستم بانک             

         

اسلاید 9 :

- سیستم گسسته(Discrete System)

  سیستمی که متغیر یا متفیرهای حالت در آن تنها در مقاطع گسسته از زمان تغییر کند   

- سیستم پیوسته (Continuous System)

  سیستمی که متغیر یا متفیرهای حالت در آن به صورت پیوسته با زمان تغییر کند

اسلاید 10 :

- مدلهای ریاضی و فیزیکی (شبیه سازی نوعی از مدل ریاضی)

- مدلهای ایستا (Static) و پویا (Dynamic)

- مدلهای قطعی یا تصادفی

- مدلهای گسسته یا پیوسته

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید