بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شبيه سازی Simulation) ) علم و هنر ساختن مدلی از يک فرایند يا سيستم  ،جهت ارزيابی و آزمايش راهبردها می‌باشد و روشی برای آگاهی از نتايج ايده های پيشنهادی قبل از اجرای آنهاست. (مدلسازی)

شبیه‌سازی در واقع مدل کوچک شده از یک چیز واقعی و روشی موثر در بررسی بعضی ویژگی‌ها یا رفتارهای کلیدی در یک سامانه (System) فیزیکی یا انتزاعی است.

اسلاید 2 :

مدل‌سازی سامانه‌های طبیعی و انسانی، برای کسب بنیش و آگاهی حول نحوه کارشان، به کار می‌رود.

 در موارد دیگر از قبیل شبیه‌سازی فناوری برای بهینه‌سازی عملکرد، مهندسی ایمنی، آزمایش، آموزش و مهارت‌آموزی ‌استفاده می‌شود.

از شبیه سازی می‌توان برای نمایش تاثیرات و عواقب نهایی شرایطی متفاوت یا بررسی تاثیر عوامل موجود بهره برد.

آزمون بعضی سناریوهای عملی در دنیای واقعی

اسلاید 3 :

شرايطی که تجزيه تحليل جبری ميسر نیست:

سيستم های  غير قطعی

سيستم های  پويا

سيستم های  پيچيده

شرايطی که امکان آزمايش در دنيای واقعی وجود ندارد

سيستم هنوز ايجاد نشده است

ريسک های زياد و خطرناکی وجود دارد

هزينه آزمايش بالاست

اسلاید 4 :

شبیه سازی در آموزش در چه شرایطی انجام می شود؟

.1شرایط واقعی خطرناک است

.2شرایط واقعی بسیار پر هزینه است

.3شرایط واقعی امکان تکرار ندارد

.4شرایط واقعی اجازه خطا به کارآموز نمی دهد

.5 آموزش موثرتر می شود

اسلاید 5 :

شبیه سازی‌های آموزشی به طور خاص در یکی از گروه زیر قرار می‌گیرند :

الف - شبیه سازی زنده(محیط واقعی)

ب -شبیه سازی ایفای نقش(فقط فرد واقعی)

ج - شبیه سازی ساختاری(فرد، تجهیزات و محیط شبیه سازی شده است)

د - شبیه سازی مجازی(رایانه ای)

اسلاید 6 :

بیمارستان در شرایط بحران اصلی ترین مرکز مراجعه است

 در آن نیاز به سرعت افزایش میابد و منابع به سرعت کاهش پیدا می کند

منابع انسانی به شدت دچار خستگی(روحی و جسمی) می شوند

آموزشهای قبل از سانحه نقش بسیار مهمی در مدیریت بحران دارد

آموزش در شرایط واقعی امکانپذیر نیست و یا بسیار دشوار است

امید مردم آسیب دیده برای حفظ جانشان به کادر درمانی است

اسلاید 7 :

بهترین راه برای آموزش پرسنل بیمارستانی آموزش در شرایط شبیه سازی شده است

شبیه سازی کیفیت آموزش را بسیار بالا می برد

با تکرار آموزش و تمرین و آزمون پرسنل را در شرایط آمادگی نگاه می دارد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید