بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف و انتظارات بحث مراقبتهای بهداشتی اولیه ازفراگیران

n مفاهیم سلامت ،بیماری و بهداشت را بیان کند

nPHCرا بشناسد

nاصول واجزاء PHCرا توضیح بدهد

اسلاید 2 :

 اَللّهُمَ صَّلِ عَلی مُحَّمَد وَآلِه وَعافِنی عافیه کافیه ،شافیه ، عالیه ، ناهیه،تولِد فی بَدنی العافیه ،عافیه الدُنیا وَ الاخِره

 خداوندا ،بر پیامبر و فرزندانش درود بفرست وبه من سلامتی همه جانبه ، شفابخش ، برتر و روبفزونی عنایت فرما آنگونه که از آن سلامت دنیا و آخرت فراهم آید

فراز دوم دعای 23 صحیفه سجادیه

اسلاید 3 :

 تعريف سلامت

 بقراط : سلامت در تعادل بین اخلاط چهارگانه (صفرا،سودا ،بلغم وخون)می دانست

 برخی دانشمندان دیگر بجای اخلاط از تعادل اثرات و ویژگی های آن اخلاط (سردی ،گرمی ، تری و خشکی )سخن گفته اند

 ابن سینا :سلامت را درتعادل کار اعضاء و اندامهای مختلف بدن تعریف می کند

اسلاید 4 :

بیماری چیست ؟

نبود سلامت ،حالت ناخوشایندی که انسان از درد ، اختلال در کار اندامها ، بهم خوردن وضعیت طبیعی بدن ، ضعیف شدن اعضاء بدن و خطراتی که در زمان کوتاه یا دراز مدت آسایش جسمی ، روانی و حیات انسان را تهدید می کند رنج می برد .

اسلاید 5 :

سازمان جهانی بهداشت (WHO)در ماده 2 اساسنامه خود مصوب 1948 میلادی : سلامت عبارت است ازرفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی

اسلاید 6 :

سازمان جهانی بهداشت اخیرا“ و بخصوص از سال 1998 میلادی و پس از 50 سال غفلت به بعد دیگری از سلامتی اشاره نمود، یعنی بعد معنوی سلامت

اسلاید 7 :

سلامتي ،رسیدن به رفاه کامل جسمی ، روانی ، اجتماعی ومعنوي و نه نبود بیماری ، معلولیت

اسلاید 8 :

در دهه بين 1960 و1970 ،برنامه هايي براي رساندن خدمات اوليه بهداشتي در حد ابتدايي به جوامع فقير روستايي در برخي كشورها مثل چين، تانزانيا ،ونزوئلا و... پيشنهاد و به اجرا در آمد

اسلاید 9 :

نقش حياتي سلامت در جهان امروز  

 امروزه هسته اصلي ومركزي توسعه پايدار

 سلامت رابطه علّي با رشد اقتصادي ملي دارد

سلامت نامطلوب وبيماري هايي كه قابل پيشگيري هستند علت عمده فقر ونگراني در خانواده اند

در كشورهاي در حال توسعه بخصوص،نظام هاي سلامت عامل مهم واساسي در ارتقاء سلامتند

اسلاید 10 :

تصوير جهاني سلامت

تولد نوزاد ژاپني  با اميد به زندگي 85 سال ،برخوردار از مراقبتهاي دوران كودكي وبارداري وبارداري وانجام واكسيناسيون به موقع وهمچنين دريافت خدمات دارويي ودرماني وتوانبخشي مطلوب

وزاد سيرالئوني با اميد به زندگي 35 سال(اگر دوران كودكي را بگذراند)،در بسياري بيماريها واكسينه نميشود،در نوجواني ازدواج ميكند،6 بچه بدنيا مياورد كه يكي از انان خواهد مرد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید