بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعریف تقاضای القایی

 • به انجام مراقبت یا فروش خدمت غیر ضروری به بیماران یا مراجعین به سیستم سلامت که با اعمال قدرت و سفارش افراد متخصص این سیستم اجرا می شود تقاضای القایی اطلاق می شود
 • تقاضای القایی ارايه كنندگان خدمات سلامت زمانی است که آنها بر روی تقاضای بیمار برای انتخاب مراقبت های بهداشتی درمانی تاثیر بگذارند، به گونه ای که بهترین انتخاب برای درمان بیمار نباشد و موجب القا تقاضا غير ضروري به بيمار شوند

اسلاید 2 :

شروع کننده القای تقاضا

1 - القای تقاضا از سوی پزشک

   نقش اصلی پزشک به عنوان تعیین کننده مسیر درمان که می تواند آگاهانه ( به دلیل کسب درآمد بیشتر یا ... ) و یا ناآگاهانه (به دلیل عدم علم ، تجربه و مهارت ) القای تقاضا کند .

2 - القای تقاضا از سوی بیمار

   بیمار می تواند به دلیل عدم آگاهی ، ارزان بودن خدمات ، تحت پوشش بیمه تکمیلی بودن ویا مبتلا بودن به بیماری های روان تنی درخواست خدمات مختلف بخش سلامت ( سرپایی ، تشخیصی ، بیمارستانی خصوصا دارو ) را بنماید ، جالب توجه اینکه تیم سلامت در کاهش میزان ابن تقاضا ار طریق افزایش سطح آگاهی نقش تعیین کننده ای دارند .

اسلاید 3 :

علل زیربنایی موثر بر تقاضای القایی

3 - القای تقاضا از سوی شخص ثالث

   شخص ثالث می تواند سیستم بهداشتي درمانی، موسسات ، همراه بیمار و پرسنل بهداشتی درمانی به غیر از پزشک باشد که هر کدام اراین افراد یا موسسات می توانند به دلایلی مشابه با دلایل بیان شده در بندهای دو و سه این القای تقاضا راانجام دهند.

—

اسلاید 4 :

علل اجتماعی موثر بر تقاضای القایی

4 - القای ترکیبی تقاضا (پزشک، بیمار و شخص ثالث)

.1شامل پیچیده بودن پزشکی 

.2 مدرن شدن نیازها

.3چند بعدی بودن پدیده سلامت

.4عدم تقارن اطلاعات بين ارايه كننده خدمت و مصرف كننده

.5 عدم قطعیت بالینی

.6باورهای نادرست مردم 

.7تبلیغات

—

اسلاید 5 :

علل ذینفعان موثر بر تقاضای القایی

 علل مربوط با ارایه دهندگان خدمات سلامت موثر بر تقاضای القایی

 • علل ناشی از پزشکان
 • تشویق پزشک به کار بیشتر،آزادی پزشکان در ارایه خدمات مختلف، انتظار از پزشک برای فعال نمودن سایر بخش های درمانی، اجبار پزشک به ملاقات با تعداد زیادی بیمار در زمانی محدود، ناامنی های پزشک در ابتدای زندگی حرفه ای، حفظ وجه پزشک، نقش پزشکان سرشناس و متخصص، پذیرش تعداد زیاد بیمار بیش از ظرفیت و توانایی پزشک، تجویز بی مورد و زیاد از حد دارو، فقدان وابستگی پزشک به قرارداد بیمه ها، عدم تمایل پزشک به ارایه خدمت صحیح به بیمار در بخش دولتی".

اسلاید 6 :

علل ذینفعان موثر بر تقاضای القایی

 • علل ناشی از سازمان های بیمه گر
 • نقش بیمه های تکمیلی و نبود نظارت دقیق در بیمه ها
 • علل ناشی از سایر ارایه دهندگان خدمات سلامت مثل موسسات تشخیصی
 • علل اقتصادی مهمترین عامل اثرگذار برای موسسات پزشکی است تا به تقاضای القایی روی آورند و از آن به عنوان ابزاری برای افزایش منافع خود استفاده کنند چرا که با فروش خدمات غیر ضروی باعث افزایش سود و تقسیم پول بین ارایه دهندگان مختلف می شوند. شرکت های تجهیزاتی، موسسات تشخیصی، شرکت های دارویی، شرکت های خارجی، شرکت های وارد کننده، شرکت های تولیدکننده علم، شرکت های مافیای درمان( استعماری)، هر کدام به نوعی در تقاضای القایی نقش دارند .

اسلاید 7 :

علل ساختاری سازمانی موثر بر تقاضای القایی

 • قانون گذاری نادرست
 • عدم اجرای صحیح نظام ارجاع
 • عوامل اقتصادی
 • سیاستگذاری
 • نظارت ناکافی
 • رایج نبودن راهنماهای بالینی
 • ضعف در سیستم آموزشی
 • افزایش تعداد نیروهای متخصص و ماهر
 • موضوعات قانونی در پزشکی
 • مشکلات الگوی سیستم سلامت
 • نقص در سیستم اطلاعات
 • ناديده گرفتن اخلاق پزشكي

اسلاید 8 :


علل مربوط به دریافت کنندگان خدمات سلامت موثر بر تقاضای القایی

—

—تقاضای غیر صحیح بیمار از پزشک

—عدم آگاهي بيمار

—دسترسی آزادانه بیماران به پزشکان

—مراجعه به پزشک برای مسایل ساده

—

اسلاید 9 :

شیوه های تقاضای القایی

—الف - افزايش خدمات :  این شیوه معمولا در قالب شیوه های درمان ( سرپایی ، تشخیصی ، بیمارستانی و دارو )  بیش از حد نیاز واقعی تبلور می یابد .

—ب - تكرار خدمات :صاحب نظران تکرار خدمات را در قالب زیر موضوعات؛"ارجاع به مطب های خصوصی برای پیگیری درمان، فرستادن بیمار به دنبال خدمات غیر ضروری ( تشخیصی ، بیمارستانی ودارو )  و ویزیت مکرر پزشک" بیان نمودند.

—ج - تغییر در ترکیب خدمات: ارایه شیوه های درمان داخل مطب، ارايه تجهيزات خاص به بيمار، تشخیص و درمان بیماری با تکنولوژی پیشرفته به جای روش های ساده، ارایه درمان های ناقص به بیمارو ارایه خدمات تعریف نشده در مطب ها، از جمله زیر موضوعاتی است که در مبحث تغییر در ترکیب خدمات توسط صاحب نظران بیان گردیده است.

اسلاید 10 :

چالش های تقاضای القایی در خدمات سلامت برای بیمار

چالش های فرهنگی و اجتماعی:

—ایجاد نگرانی های بی مورد در بیمار،

— سردرگمی بیمار،

—مشکلات خانوادگی

— مختل شدن روند زندگی عادی فرد

—بی اعتمادی به تیم درمان

چالش های اقتصادی

عوارض درمانی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید