بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهمیت درس حمل ونقل

—40%  مصرف انرژی را مصارف خانگی و تجاری تشکیل میدهند. (رتبه اول)

—یکی از بخش های مختلف مصرف انرژی، بخش حمل و نقل است. 27% کل مصرف انرژی به بخش حمل و نقل اختصاص می یابد. (رتبه دوم)

—حمل و نقل همواره قسمت عمده ای از امکانات و منابع را بطور مستقیم و غیر مستقیم به خود اختصاص داده است.

—کیفیت سیستم حمل و نقل و ظرفیت آن، تاثیر فراوانی بر روی اقتصاد یک منطقه یا کشور دارد. از اثرات سیستم های حمل و نقل روی اقتصاد میتوان به پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار و تحکیم موقعیت اقتصادی اشاره نمود.

اسلاید 2 :

تاثيرات حمل ونقل

اسلاید 3 :

سواری مجانی

دارندگان اتومبیل و آلوده کنندگان هوا  باید پرداخت کننده هزینه ها باشند.

(افزایش تعداد تصادفات =  هزینه های میلیاردی برای کشور)

بیت المال

اسلاید 4 :

برنامه ریزی حمل و نقلهر برنامه ریزی در مورد تسهیلات حمل و نقل، اعم از کوتاه مدت و بلند مدت به منظور نیل و دستیابی به یک سری اهداف از پیش تعیین شده صورت میگیرد.
برای دستیابی به هر یک از اهداف ممکن است
راه های مختلفی وجود داشته باشد که هر یک ضمن داشتن ملاحظاتی ما را به هدف برساند.

اسلاید 5 :

هدف و آلترناتیو

—هدف: مجموعه ای از مقاصد و مطلوبیت ها که برنامه ریزی در راستای دستیابی به آنها صورت می گیرد.

—آلترناتیو: راه هایی که هر یک به نوعی ما را به هدف تعیین شده مورد نظر میرساند (ممکن است نرساند اما نزدیک میکند)

مثال:

هدف: کاهش ترافیک تهران

آلترناتیو: تغییر ساعات اداری- مترو - طرح زوج و فرد - اتوبوس سه وجهی-BRT

اسلاید 6 :

انواع   آلترناتیو

—

—از نظر امکان انجام

شدنی: به نحوی ما را به هدف می رساند.

نشدنی: به دلایلی حذف می شود.

دلایل حذف آلترناتیو ها:

1-دلایل اقتصادی: توان مالی یا بازگشت سرمایه نداریم.         Economically

2-دلایل تکنیکی: امکان پذیر نیست (از نظر فنی)                    Technically

3-دلایل سیاسی: عبور جاده از وسط قرارگاه ارتش                     Politically

4-دلایل اجتماعی: ساکنان شهرک/شهرستان اجازه نمی دهند.     Socialically

اسلاید 7 :

—

  از نظر عملکرد

  (آلترناتیو شدنی)

مستقل: انتخاب آن به انتخاب سایر آلترناتیو ها ربطی ندارد و موجب حذف آنها نمیگردد.(به عبارت دیگر می توانند بصورت همزمان اجرا شوند) مانند: کاهش تصادفات، نصب تابلوهای هشدار دهنده، نصب سرعت گیر و دوربین

ناسازگار: انتخاب یکی موجب حذف سایر آلترناتیوها میشود.

اسلاید 8 :

—از نظر پیامد

کمی

ویژگی: با مراجعه به آمار و اطلاعات قابل اندازه گیزی هستند.

کیفی

ویژگی: غیر قابل اندازه گیری هستند بصورت متعارف، باید به اثرات منفی و مثبت آن توجه کرد. (کمی سازی کرد)

اسلاید 9 :

روش   )       (Before - After

—If (Input ÷ Output >1) then the project is economical.

مثال: بازگشت سرمایه 110 و سرمایه گذاری اولیه 100

110/100=1.1>1

در نتیجه پروژه اقتصادی است.

اسلاید 10 :

به پروژه های دولتی
Public projectگفته میشود در این گونه پروژه ها معمولا میزان خروجی را نمی توان مانند حالت قبل تعیین و ارزیابی نمود.
این پروژه ها با نگاه خصوصی غیر اقتصادی هستند.
 مثال:توسعه غربی خط 2 مترو تهران (ایستگاه های بیمه، اکباتان و...)
 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید