بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تاريخچه

سرخك يك بيماري جهاني                                     

از دير باز در ايران شناخته شده  

 

دانشمند ايراني امام محمد زكرياي رازي ( قرن دهم)     نخستين كسي است كه از نظر باليني تشخيص افتراقي    بين سرخك و آبله قايل شده است .

 

در اروپا از سده 17 به بعد آمار تلفات آبله وسرخك بطور مجزا گزارش شده است                           

اسلاید 2 :

  • تقريبا تمام افراد حساس در تماس بيمار آلوده مي شوند
  • هر 3 تا 5 سال اپيدمي
  • حذف ويروس سال 2000درقاره آمريكا
  • هنوز حدود 10% كل مرگ و مير كودكان زير 5 سال به علت سرخك
  • بيش از90% افراد قبل از رسيدن به سن 20 سالگي مبتلا مي شوند

اسلاید 3 :

علايم باليني :

عامل بيماري :     ويروس  (گونه موربيلي ويروس از خانواده پاراميكسو ويروس )

مخزنانسان

 

دورة كمون :  10 تا 12 روز

 

علائم مقدماتى :

شامل تب، خستگى، سرفه، آب ريزش از بينى و التهاب ملتحمه

راش جلدى: ماكولو لرپاپولار 2 تا 4 روز بعد از شروع علائم مقدماتي

 

اسلاید 4 :

 عوارض

اوتيت مديا

پنومونى

اسهال

تشنج ناشى از تب

كورى

انسفاليت

اسلاید 5 :

درمان

در حال حاضر درمان خاصى جهت بيمارى سرخك وجود ندارد.

 

تجويز ويتامين A به كودكانى كه بيمارى سرخك  دارند در

 كاهش شدت بيمارى و ميزان كشندگى بيمارى موثر بوده

است.

اسلاید 6 :

واکسن

نوع واکسن :

MMR

ویروس زنده ضعیف شده

ساخت ایران : سویه اد مو نستون - سوش AIK-HDC

( اوریونHoshino     -سرخجه Takahashi  )

اسلاید 7 :

ایمنی زایی واکسن سرخک

ميزان ايمني برعليه  بيماري سرخك در صورت واكسيناسيون در

سن 9 ماهگي 85%  مي باشد . 

ميزان ايمني برعليه  بيماري سرخك در صورت واكسيناسيون در

سن 12ماهگي 95% مي باشد .

در حال حاضر 2 نوبت واكسن سرخك (MMR) در سنين 12 و 18 ماهگي به كودكان تلقيح مي گردد .

 

پوشش ايمنسازي نوبت اول و دوم سرخك در كشور بايد بالاتر از 95% باشد تا (Heard Immunity) مانع بروز طغيانهاي سرخك گردد. 

اسلاید 8 :

واكسيناسيون

در سال 1350 حدود 37% جمعيت در معرض خطر در ايران عليه سرخك واكسينه شد ند                                        

 88.5% موارد بيماري به دنبال آن كاهش يافت .             

با تداوم وتقويت ايمن سازي در سال 1360 ميزان بروز از 106.5

به  0.69 در صد هزار در سال 1373رسيد  .                                       

 

از سال 1375 روند بروز بيماري با تغييراتي در سنين  ، رو بهافزايش گذاشت  و

 در سال 1381   17.5 در صد هزار رسيد .              

اسلاید 9 :

واكسيناسيون همگاني سرخك وسرخجه

 در آذر ماه سال 1382

با اجراي بسيج واكسيناسيون بيش از 33 ميليون

 نفر 5 تا 25 سال واكسينه شدند .                                                                  

            

             .   تعداد موارد به 724 مورد در سال 1383 كاهش يافت

اسلاید 10 :

VISION

داشتن دنيايي بدون سرخك ، سرخجه  و

سندرم سرخجه مادرزادي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید