بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

 • انواع جمله[11]

جملات عینی: حقایق و اطلاعاتی را بیان میکند.

جملات ذهنی: حاوی احساس ، تمایلات ، دیدگاهها ویا تجربیات شخصی باشد.

 • جملات ذهنی حاوی نظر هستند. ≠ (گوشی من دو روز بیشتر کار نکرد)

اسلاید 2 :

 • هدف نظرکاوی[11]:

استخراج خودکار احساسات و نظرات جمعی انسانها از نوشتارها

اسلاید 3 :

انواع نظرکاوی

 • از منظر دسته بندی

اعتبار مطلق (مثبت- منفی)

اعتبار عددی

 

 • از منظر الگوریتمها

مبتنی بر قاعده

مبتنی بر یادگیری

اسلاید 4 :

کاربرد نظرکاوی[16]

 • درباره بازار و محصولات تجاری
 • از دیدگاه مشتریان: بررسی کیفیت محصول، معایب و مزایا کالا، استفاده از تجربیات دیگران، مقایسه محصولات و ...
 • از دیدگاه تولیدکنندگان : کشف نقاط ضعف محصول خود از دیدگاه مشتریان، نقطه نظرات و انتظارات مشتریان، درک بهتر از نیاز مشتریان خود، مقایسه و رقابت با سایر شرکت‌های رقیب در بازار و ...
 • از دیدگاه فروشندگان : بازاریابی، تبلیغات مناسب با سلیقه مشتریان، پیشنهاد محصول مناسب به خریداران و ...

اسلاید 5 :

کاربرد نظرکاوی (ادامه)

 • علوم اجتماعی و روان‌شناسی (تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی، تاثیر اتفاقات مختلف در رفتار مردم و ...)
 • سیاست (انتخابات، پیشبینی تحولات و انقلاب‌ها، میزان اتحاد مردم و نظر مردم درباره ...)
 • مدیریت (کمک در تصمیم‌گیری، آگاهی از میزان رضایت و طرز تفکر افراد، جمع آوری اطلاعات نرم درون یا فرا سازمانی و ...)
 • بازار بورس و پیشبینی سهام (اخبار خوب و بد اقتصادی و سیاسی، و ...)
 • پزشکی
 • ؟

اسلاید 6 :

سطوح نظرکاوی[11,19,13]

 • نظرکاوی سطح سند:

طبقه بندی اسناد

نقد فیلم، نقد نشریات

اسلاید 7 :

سطوح نظرکاوی )ادامه(

 • نظرکاوی سطح سند:

طبقه بندی اسناد

نقد فیلم، نقد نشریات

 • نظرکاوی سطح جمله:

طبقه بندی جملات

Twit  ها، نظرات کوتاه

 • نظرکاوی سطح ویژگی:

امتیاز دادن به خصوصیات مختلف

اسلاید 8 :

فرایند نظرکاوی مبتنی بر سند[13]

 • مبتنی بر دیکشنری

ایجاد بانک لغات حسی

پیدا کردن لغات حسی و امتیاز دهی

محاسبه مجموع امتیازات سند

 

 

اسلاید 9 :

فرایند نظرکاوی مبتنی بر سند

 • مبتنی بر یادگیری

ایجاد بانک نظرات برچسب خورده (مدل باناظر)

ایجاد بانک لغات حسی

انتخاب ویژگیهای مناسب

استفاده از الگوریتم های دسته بندی

محاسبه مجموع امتیاز سند

اسلاید 10 :

مشکلات نظرکاوی[17]

 • وابستگی گرایش کلمات به موجودیت

مثال «غیرقابل پیشبینی» در فیلم و نرم افزار

 • نظرات و جملات هرز
 • وابستگی به دامنه
 • کنایه ها، ضرب المثلها ، جملات عامیانه و ...
 • اطلاعات وابسته به قراین
 • کمبود ابزارهای پردازش زبان فارسی
 • ربط موضوعی مجموعه داده
 • شدت گرایش
 • کشف ضمیر
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید