بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هوشمندی کسب و کار Business Intelligence

معرفی

 • موثر بر وضعیت رقابتی و ساختار سازمان
 • جهت استفاده بهینه از انبوه اطلاعات
 • جهت کسب مزیت رقابتی و افزایش بهره وری
 • موثر در کاهش پیچیدگی اطلاعات و ایجاد چابکی در سازمان
 • جهت کمک به استفاده منطقی از داده های ایجادشده از سیستمهای

  مدیریت مشتری و کسب و کار الکترونیکی

 • دارای نگرش بر زنجیره ارزش کل شبکه های مرتبط با سازمان
 • چارچوب هوشمندی کسب و کار : زیرساختی ، کارکردی ، سازمانی ، کسب و کاری

 

اسلاید 2 :

هوشمندی کسب و کار Business Intelligence

هدف

 • راهنمایی کاربران جهت خودسرویسی بادرنظرگرفتن کارهای تکراری مرتبط با هوشمندی کسب و کار ( مانند گزارشات مدیریت و کارهای تحلیلی ساده )
 • انجام تحلیل های موقتی گاها دشوار توسط خود افراد ( تا زمانی انجام می شوند که فعالیتها بشکل تکراری درآیند )
 • حصول اطمینان از دوباره اختراع نکردن چرخ ( ازطریق بازبینی مجدد فعالیتهای مرتبط با هوشمندی کسب و کار در جهت جلوگیری از دوباره کاری )

اسلاید 3 :

هوشمندی کسب و کار Business Intelligence

عوامل موثر

 • وجود تخصص و مهارتهای تحلیلی هوشمندی کسب و کار در کارکنان
 • بررسی دقیق هزینه های پروژه هوشمندی کسب و کاروسرمایه گزاریهای انجام شده
 • استفاده بهینه و ابزاری از امکانات زیرساختی و کارکردی جهت تحقق نرخ بازگشت سرمایه
 • به اشتراک گذاری و استفاده های مجدد از روشها ، مفاهیم ، اطلاعات ، و بینش ها
 • تمرکز مهارتهای کاری در مرکز هوشمندی کسب و کار و جلوگیری از پراکندگی آن
 • توانایی افراد در تلفیق فعالیتهای کسب و کار و فناوری اطلاعات بصورت تحلیلی

اسلاید 4 :

هوشمندی کسب و کار Business Intelligence

عوامل موثر

 • وجودمهارتهای :

             کسب و کار  ، فناوری اطلاعات ، تحلیلی

 • ترسیم و ارزیابی پروفایل افراد ( نمودار اسلاید بعد )
 • تطبیق مرکز ارتقای هوشمندی کسب و کار با طرح سازمان
 • ایجاد زیرساختهای متناسب برای هوشمندی کسب و کار و در راستا بودن آن با اهداف راهبردی و رقابتی سازمان
 • همگرا کردن تمامی فعالیتها و اهداف سازمانی با آن جهت حداکثر نمودن هم افزایی
 • نظارت مداوم بر مرکز هوشمندی کسب و کار

اسلاید 5 :

هوشمندی کسب و کار Business Intelligence

نتایج

 • افزایش نرخ بازگشت سرمایه
 • افزایش ارزش افزوده
 • افزایش درآمد
 • بهینه سازی فرایندها و استفاده از فرصتهای بازار
 • کمک به جلب و حفظ مشتری و موثر در مدیریت مشتریان
 • انسجام در سیستمهای کاربردی و قابلیت پیام دهی آنها به یکدیگر
 • سازماندهی فعالیتهای پیچیده حول محور هوشمندی کسب و کار و هم افزایی تزایدی نتایج تحلیلی حاصله

اسلاید 6 :

هوشمندی رقابتی Competitive Intelligence

 • مفهومی جدید در مباحث اقتصادی و مدیریتی
 • انگیزه ای برای تغییر تفکر و ساختار سازمانی
 • دپارتمان هوشمندی رقابتی برای بالا بردن هوش سازمان
 • بوجودآمده از تحولات محیط کسب وکاردراثرانقلابهای سه گانه :

     اینترنت  ، دیجیتالی ، کارآفرینی

 • شکاف دیجیتالی بعنوان عاملی مهم در آفرینش هوشمندی رقابتی

اسلاید 7 :

هوشمندی رقابتی Competitive Intelligence

 • عوامل موثر :
 • قدرت پردازش و ذخیره اطلاعات حجیم
 • تغییرات اساسی در قانون عرضه و تقاضا و اصل کمیابی بدلیل

  قابلیت تولیدانبوه و تکثیر مجدد کالاهای اقتصادی با کمترین هزینه ممکن

 • کاهش هزینه های تولیدی دراثر افزایش بهره وری وقدرت رقابت
 • کاهش موانع ورود به بازار و هزینه های مبادلات
 • تغییر ساختار سازمانها بسوی ساختار شبکه ای
 • کاهش وزن اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و حرکت بسوی اقتصاد بی وزن ( در برابر وزن دانش )

اسلاید 8 :

هوشمندی رقابتی Competitive Intelligence

 • عوامل موثر :
 • اصل نوآوری بعنوان محور رقابت
 • جانشینی عدم تعادل و توازن در اقتصاد بجای اصل تعادل و توازن
 • تغییر سریع مدلها و باورهای ذهنی
 • سرعت در گرفتن علایم بازار و درک تغییرات بازار
 • پویایی ، یادگیری مستمر در سازمان
 • کنترل مستمر محیط سیاسی و اقتصادی سازمان
 • مدیریت دانایی بعنوان رکن اصلی

اسلاید 9 :

هوشمندی رقابتی Competitive Intelligence

 • عوامل موثر :
 • بکارگیری تکنولوژی های نوین
 • نیروهای زبده و متخصص
 • سرعت عمل بالا
 • جایگزینی مدیریت کارآفرین بجای مدیریت متعارف
 • درک درستی از رقبا
 • بروز بودن سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات ، و سرعت در چرخش اطلاعات

اسلاید 10 :

CMS  - سیستم مدیریت محتوا 

 • جهت مدیریت، نظارت، و ارائه اطلاعات شامل :

  جمع آوری

نشر محتوا

 • ذخیره محتوا به صورت جزئی یا کلی با حفظ ارتباطات بین اجزاء

  کمک به کنترل بازبینی محتوا

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید