بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در اطراف ما هوا وجود دارد

 

 

هوا

 

 

اسلاید 2 :

همه ی ما از هوای اطراف خانه بزرگمان یعنی زمین استفاده میکنیم

اسلاید 3 :

هوا در همه جا وجود دارد

 

وقتی با باد بزن باد میزنیم با جابجا شدن هوا میفهمیم که هوا وجود دارد

اسلاید 4 :

هوا در روشن کردن آتش و حرکت قایق های باد بانی ، تولید برق و حتی حرکت کردن هواپیما ها در آسمان نقش دارد .

اسلاید 5 :

هوا کمک میکند که پرندگان در آسمان با سرعت بیشتری حرکت کنند و جانوران در روی زمین با سرعت بیشتری بدوند و از دست دشمنان فرار کنند

اسلاید 6 :

جارو برقی موتوری دارد که به کمک برق کار میکند

 

وقتی جارو برقی روشن میشود این موتور هوا را به داخل خود میکشد و همراه با آن آشغال ها را نیز از روی فرش و موکت جمع میکند و خانه ما را تمیز میکند

اسلاید 7 :

هوا برای زندگی مهم است حتی جانوران داخل آب نیز از هوای داخل آب استفاده میکنند تا زنده بمانند .

اسلاید 8 :

پس اگر هوا آلوده و کثیف باشد هیچ موجودی نمیتواند چه در آب و چه در خشکی به زندگی خود ادامه دهد .

اسلاید 9 :

دود ماشین ، کارخانه ها ، سوزاندن چوب و زباله باعث آلودگی هوا می شود

اسلاید 10 :

وقتی کسی بیمار است و هنگام عطسه جلوی دهان و بینی خود را نمیگیرد ذرات باکتری در هوا پخش میشوند و دیگران را نیز بیمار میکنند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید