دانلود فایل پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فهرست مطالب :

تعریف 

اصول مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

اهمیت کاربرد مدل ها

انواع مدل های عددی

مدل MM5

دستگاه مختصات مدل

داده‌های لازم برای اجرای مدل

نمونه هایی از خروجیهای مدل MM5

اسلاید ۲ :

تعریف :

– منظور از پیش بینی وضع هوا، چگونگی تغییر وضعیت

فعلی درزمان است.

 وضعیت فعلی جو تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تابش، دما

، فشارهوا،باد، رطوبت، ابرناکی و بارندگی است که هریک

ازآنها به نوبه خود تحت تاثیرفرآیندهای پیچیده ای در جو

تغییرمی کند.

اسلاید ۳ :

درمدل های اولیه پیش بینی عددی وضع هوا، از تقریب های     

ساده کننده ای مانند تقریب هیدروستاتیک، حذف امواج صوتی،حذف

امواج گرانی لختی، جو فشارورد و …استفاده می شد. اما درمدلهای

 کنونی بسیاری ازاین تقریب ها کنار گذشته شده است و مدل های

 امروزی با دقت بهتری رفتارواقعی جورا شبیه سازی می کنند.

اسلاید ۴ :

درنتیجه فرآیند پیش بینی عددی، روز به روز پیچیده تر     

می شود;

بطوریکه امروزه باجفت شدن مدل های جوی بامدل های

اقیانوسی و همچنین مدل های جوی با مدل های آلودگی

 هوا، دانش پیش بینی عددی وضع هوا اززیرمجموعه ای از

دانش های مختلف بهره گیری می کند.

اسلاید ۵ :

اصول مدل های پیش بینی عددی وضع هوا :

  1. پایستاری جرم
  2. تکانه
  3. انرژی

اسلاید ۶ :

اهمیت کاربرد مدل ها :

پیش بینی یا شبیه سازی پدیده های جوی در     

مقیاس های متفاوت زمانی و مکانی

اسلاید ۷ :

مدل های عددی بطور کلی شامل :

.۱مدل های گردش کروی 

.۲مدل های منطقه محدود

ü

اسلاید ۸ :

مدل های کروی معمولاٌبرای پیش بینی های میان مدت (بیش

  ازدوروز) و نیز برای شبیه سازی های اقلیمی استفاده       

می شوند.

  بعنوان مثال:

درمرکز ملی پیش بینی محیطی  ( CEP)مدل های کروی برای

صدور پیش بینی های ۱۶ روزه هرروز اجرامی شوند.

اسلاید ۹ :

ازآنجایی که حوزه موردمطالعه درمدل های کروی، معمولاٌ تمام

کره زمین است، بنابراین قدرت تفکیک این مدل هامعمولاٌ کم

می باشد.

برای پیش بینی باجزئیات بیشتر، لازم است قدرت تفکیک مدل

افزایش داده شود واین امر فقط برای منطقه محدود موردنظر

امکان پذیراست.

اسلاید ۱۰ :

 مدل های منطقه ای معمولاٌ برای صدور پیش بینی های

 

کوتاه مدت ( یک تا سه روز ) استفاده می شوند وقدرت

تفکیک آنهاچند برابربیشترازمدل های کروی است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 38 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد