بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فهرست

*هوش مصنوعي چيست؟

*تاريخچه هوش مصنوعي

*مباني هوش مصنوعي

اسلاید 2 :

AI: به طور رسمي در سال 1956 مطرح شده است.

علل مطالعه Al:

 • AI سعي دارد تا موجوديت‌هاي هوشمند را درک کند. از اين رو يکي از علل مطالعه آن يادگيري بيشتر در مورد خودمان است.
 • جالب و مفيد بودن موجوديت‌هاي هوشمند .

اسلاید 3 :

مقدمه

مانند انسان عمل کردن  Acting humanly

* هنر خلق ماشينهايي که عملياتي را انجام ميدهند که اگرآن عمليات توسط انسان انجام شود نياز به هوش دارد..

*مطالعه بر روي چگونگي توانا ساختن کامپيوترهابه انجام كارهايي كه حال حاضر انسانها آنها را بهتر انجام دهند.

اسلاید 4 :

مانند انسان فکر کردن  Thinking  humanly

 • تلاشي جذاب و جديد براي وادار كردن كامپيوتر به تفكر.... ماشين هايي متفکر و با حس کامل
 • خودکارسازي  فعاليت هايي مثل تصميم گيري، حل مسئله، يادگيري  كه به فكر كردن انسان مربوط مي شود.

اسلاید 5 :

عاقلانه فکر کردن    Think rationally 

  *  مطالعه توانايي هاي ذهني از طريق مدل هاي محاسباتي (منطق گرايي)

  *مطالعه محاسباتي که ادراك، استدلال و اقدام را امكان پذير مي سازد.

اسلاید 6 :

عاقلانه عمل کردن    Act rationally

 • هوشمندي محاسباتي(نام قديم AI)، مطالعه طراحي عامل هاي هوشمند است
 • هوش مصنوعي با رفتار هوشمندانه مصنوعات دست بشر سروكار دارد.

اسلاید 7 :

.1انسان گونه عمل کردن:  رهيافت آزمون تورينگ

آزموني از کامپيوتر به عمل آيد، و آزمون گيرنده نتواند دريابد که در آن طرف انسان قرار دارد يا کامپيوتر.

براي اين کار کامپيوتر بايد قابليت‌هاي زير را داشته باشد:

 • پردازش زبان طبيعي = محاوره
 • بازنمايي دانش= ذخيره اطلاعات
 • استدلال خودکار= استدلال و استخراج
 • يادگيري ماشيني= کشف الگو و برون ريزي

اسلاید 8 :

تست تورينگ: اين آزمون از ارتباط فيزيکي مستقيم بين کامپيوتر و محقق اجتناب مي‌کند.

به منظور قبول شدن در تست تورينگ کلي، کامپيوتر به موارد زير احتياج دارد:

*بينايي ماشين براي درک اشياء

* روباتيک به منظور حرکت آنها

اسلاید 9 :

 1. انساني فکر کردن: رهيافت مدلسازي شناختي

چگونگي شناسايي عملکرد افکار انسان:

1- درون گرايي

2- تجارب روانشناسي

علوم شناختي : مدل‌هاي کامپيوتر از AI و همچنين تکنيک‌هاي روانشناختي را گرد هم مي‌آورد تا بتواند تئوري‌هاي دقيقي از کارکرد ذهن انسان به دست آورند.

اسلاید 10 :

 1. منطقي فکر کردن: قوانين رهيافت تفکر

رمز «تفکر درست»: ارسطو سعي در کشف آن داشت.

قياس: از موضوعات مطرح شده توسط ارسطو مي‌باشد، که الگوهايي براي ساختار توافقي ايجاد کرد که همواره نتايج صحيحي به اندازه مقدمات صحيح به دست مي‌آورد.

  مثال: «سقراط انسان است، تمام انسان‌ها مي‌ميرند، پس سقراط خواهد مرد.»

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید