دانلود فایل پاورپوینت هوش مصنوعی و عامل های منطقی

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت هوش مصنوعی و عامل های منطقی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت هوش مصنوعی و عامل های منطقی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

عاملهای منطقی

عاملهای مبتنی بر دانش

مؤلفه اصلی عامل مبتنی بر دانش، پایگاه دانش آن است

پایگاه دانش: مجموعه ای از جملات

جمله: زبان نمایش دانش و بیان ادعاهایی در مورد جهان

 

 

برای اضافه کردن جملات به پایگاه دانش و درخواست دانسته ها

TELL و ASK

هر دو ممکن است شامل استنتاج باشند

قانون استنتاج: وقتی کسی از پایگاه دانش می پرسد، جواب باید از آنچه که قبلا به پایگاه دانش گفتیم بیاید.

پیروی:انجام فرایند استنتاج تحت مقررات خاص

اسلاید ۲ :

عاملهای مبتنی بر دانش

عامل مبتنی بر دانش باید بتواند:

نمایش حالات و فعالیتها

ترکیب ادراکات جدید

بروز کردن تصور داخلی خود از جهان

استنباط خصوصیات مخفی جهان

استنتاج فعالیتهای مناسب

عامل مبتنی بر دانش خیلی شبیه به عاملهایی با حالت درونی است

عاملها در دو سطح متفاوت تعریف میشوند:

سطح دانش: عامل چه چیزی میداند و اهداف آن کدامند؟

سطح پیاده سازی: ساختمان داده اطلاعات پایگاه دانش و چگونگی دستکاری آنها

اسلاید ۳ :

جهان WUMPUS

معیار کارایی:

۱۰۰۰+ انتخاب طلا، ۱۰۰۰- افتادن در گودال یا خورده شدن، ۱- هر مرحله، ۱۰- برای استفاده از تیر

محیط:

بوی تعفن در مربعهای همجوار WUMPUS

نسیم در مربعهای همجوار گودال

درخشش در مربع حاوی طلا

کشته شدن WUMPUS با شلیک در صورت مقابله

تیر فقط مستقیم عمل میکند

برداشتن و انداختن طلا

حسگرها:

بو تعفن، نسیم، درخشش، ضربه، جیغ زدن

محرکها:

گردش به چپ، گردش به راست، جلو رفتن، برداشتن، انداختن، شلیک کردن

اسلاید ۴ :

عاملهای منطقی

توصیف جهان WUMPUS

قابل مشاهده کامل:

قطعی:

رویدادی:

ایستا:

گسسته:

تک عامله:

اسلاید ۵ :

توصیف جهان WUMPUS

قابل مشاهده کامل: خیر, فقط ادراک محلی

قطعی: بله، نتیجه دقیقا مشخص است

رویدادی: خیر، ترتیبی از فعالیتهاست

ایستا: بله, WUMPUS و گودالها حرکت ندارند

گسسته: بله

تک عامله: بله، WUMPUS در اصل یک خصوصیت طبیعی است

اسلاید ۶ :

منطق

منطق، روشی کلاسیک برای ارائه دانش عامل می‌باشد.

یک زبان رسمی است که دارای ظاهر و معناست:

ترکیب(نحو یا ظاهر): چه کلمه بندی صحیح است؟(خوش فرم)

معناشناسی: یک کلمه بندی صحیح چه معنایی دارد؟

(در منطق، معنای زبان، درستی هر جمله را در برابر هر جهان ممکن تعریف میکند)

مثال، در زبان ریاضیات

X+2 >= y یک جمله اما x2+y جمله نیست. (ظاهر)

X+2 >= y در جهان درست است اگر x=7  و y =1. (معنا)

X+2 >= y در جهان غلط است اگر x=0  و  y =6. (معنا)

اسلاید ۷ :

استلزام

استلزام منطقی بین جملات این است که جمله ای بطور منطقی از جمله دیگر پیروی میکند

a ╞ b

جمله a استلزام جمله b است

جمله a جمله b را ایجاد میکند

در هر مدلی که a درست است، b نیز درست است

اگر a درست باشد، b نیز درست است

درستی b در درستی a نهفته است

مثال: جمله x+y=4 مستلزم جمله ۴=x+y است

اسلاید ۸ :

استلزام، از زبان مدل‌ها

مدل α، مدل KB را در بر می‌گیرد.

α، فرای از KB است و بر اساس قوانین دنیا از آن نتیجه می‌شود.

اسلاید ۹ :

مدلهای Wumpus

KB

 =

 قوانین دنیای Wumpus

+

مشاهدات

اسلاید ۱۰ :

مدلهای Wumpus

KB = wumpusدنیای  + مشاهدات

α۱ = “[۱,۲] امن است”, KB ╞ α۱

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 30 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد