بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عمليات حسابداري سازمان‌ها را پشتيباني كرده و انجام مي‌دهد.
پردازش داده: آمايش داده‌ها (انواع داده‌ها) و تبديل آنها به اطلاعات مفيد جهت افزايش كارآيي سيستم و مفيد بودن آنها جهت حسابداري قابل اطمينان‌تر.
هدف اصلي: پردازش داده‌ها در سازمان‌ها توسط AIS و تبديل آنها به اطلاعات مورد درخواست كاربران داخلي (مديران) و خارجي(سهامداران و ...) از منظر حسابداري مي‌باشد.

اسلاید 2 :

اهداف پردازش اطلاعات در AIS
جمع آوري داده‌ها
آمايش داده‌ها
ذخيره‌ي داده‌ها
تهيه‌ي مستندات

اسلاید 3 :

بمحض اينكه سازمان محصولات و خدمات خود را به محيط خود ارائه مي‌دهد، هر فعاليت و عمل بوسيله‌ي يك ركورد توصيف مي‌شود.
هنگاميكه فعاليت و عمل شامل يك يا چند عامل محيطي مي‌گردد، آنرا تراكنش (Transaction) ناميده و اين عمل را پردازش تراكنش (Transaction Processing) گويند.

اسلاید 4 :

سيستم AIS تمامي داده‌هايي كه هريك از فعاليت‌هاي داخلي و تراكنش‌هاي محيطي توليد مي‌كنند را جمع‌آوري مي‌كند.

نكته: علي‌القائده AIS تنها زيرسيستم CBIS بوده كه مسئوليت دادن اطلاعات به خارج از سازمان را بعهده دارد.

اسلاید 5 :

داده‌ها قبل از پردازش و تبديل شدن آنها به اطلاعات بايستي آمايش شوند:
الف: دسته‌بندي
ب: رديف بندي
ج: محاسبات
د: خلاصه كردن

اسلاید 6 :

عوامل داده در ركوردها بصورت كدبندي شده استفاده مي‌شوند.
در فيلد رايانه يك كد عبارتست از يك يا چند كاراكتر كه براي تعيين دسته‌اي از ركوردها لازم است، استفاده ‌گردد.
مثال: يك ركورد صورت حقوق (payroll) شامل كدهايي است كه مستخدم (شماره مستخدم)، دپارتمان مربوطه (شماره دپارتمان)، و دسته‌بندي فهرست حقوق مستخدم(كلاس دسته‌بندي) را تعين مي‌كند.

اسلاید 7 :

ركوردها بصورت توالي‌هاي خاص بر اساس كدها و ساير عوامل داده منظم مي‌شوند.

مثال: فايل ركوردهاي فهرست حقوق بگيران بطريقي مرتب و رديف مي‌گردند كه تمامي ركوردهاي مربوط به هر مستخدم با هم باشند.

اسلاید 9 :

عمليات رياضي و منطقي روي عوامل داده جهت توليد عوامل داده اضافي و بيشتر انجام مي‌گيرد.

مثال در سيستم فهرست حقوق: نرخ ساعت كار در ساعات كار انجام گرفته ضرب شده و دريافتي كل تعيين مي‌گردد.

اسلاید 10 :

در شركت‌هاي كوچك، صدها تراكنش و عمليات روزانه انجام مي‌گيرد. در شركت‌هاي بزرگ هزاران و گاهي صدها و ميليون‌ها تراكنش در روز انجام مي‌گيرد.
هر تراكنش بوسيله‌ي چندين عامل داده توصيف مي‌گردد.
همه‌ي اين داده‌ها بايستي ذخيره شوند.
در سيستم AIS اين داده‌ها در پايگاه داده حسابداري ثبت و ذخيره مي‌گردند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید