دانلود فایل پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت (Management Information System MIS)

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت (Management Information System MIS) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت (Management Information System MIS) قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سیستم های اطلاعات مدیران

Operationa Information Systems

Management Information Systems (MIS)

Decision Support Systems (DSS)

Executive Support Systems (ESS)

Expert Systems

Office Information Systems (OIS)

اسلاید ۲ :

سیستم اطلاعات مدیریت
 Management Information System (MIS)

هدف سیستم اطلاعات مدیریت ، ارائه اطلاعات مورد نیاز به مدیران به منظور: حل مساله، کنترل و تصمیم گیری است.

این سیستم در موقعیت های سازمان یافته و برنامه ریزی شده که نیازهای اطلاعات مشخص است، کاربرد دارد.

سیستم اطلاعات مدیریت به طور عمده توسط مدیران تاکتیکی به منظور انجام وظایف برنامه ریزی، بازاریابی، امور مالی، منابع انسانی و مدیریت پروژه به کار می رود.

اسلاید ۳ :

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری
  Decision Supporting  System (DSS)

این سیستم به مدیران در زمینه حل مسائل:

 برنامه ریزی نشده یا نیمه برنامه ریزی شده کمک می کند.

DSS در برنامه ریزی مالی، بودجه بندی، و پیش بینی های آتی کاربرد فراوان دارد.

تفاوت کلیدی بین MIS و DSS:

DSS اجازه دستکاری داده ها را جهت آزمایش نتایج جایگزین فراهم می کند. اما MIS صرفا اطلاعات حاصل از سیستم اطلاعات را بصورت فرمهای گزارش ارائه می کند.

اسلاید ۴ :

شاخص های سنجش Input (درونداد)

 

متوسط تخت فعال درماه

نسبت کادر شاغل به تخت فعال

نسبت تخت فعال به جمعیت منطقه

نسبت تخت اورژانس به کل تخت بیمارستان

نسبت بستری به جمعیت منطقه

نسبت مراجعین بر حسب هریک از تخصص ها

نسبت مراجعین به نیروی انسانی بر حسب رشته شغلی

فراوانی نسبی مراجعین به تفکیک نوع بیمه

فراوانی نسبی مراجعین به تفکیک نوع تجهیزات غیر مصرفی (دستگاه نوارقلب- الکتروشوک- . . .)

میزان تجهیزات مصرفی به ازاء هر مراجعه کننده (کلیشه مصرفی اورژانس)

فراوانی نسبی مراجعین بر حسب نحوه مراجعه (۱۱۵- از سایر مراکز و …)

فراوانی نسبی مراجعین بر حسب اولویت بندی (سرپایی – سریع – فوری)

اسلاید ۵ :

شاخص های سنجش Process ( فرآیند)

متوسط زمان پذیرش بیماران اورژانسی (انجام امور اداری پذیرش)

متوسط زمان انتظار از بدو ورود تا اولین معاینه پزشکی

متوسط زمان انتظار از درخواست مشاوره پزشکی تا اولین معاینه تخصصی (ویزیت آنکال)

متوسط زمان انتظار از دستور پزشکی تا اقدام پرستاری

متوسط زمان انتظار انجام آزمایشات فوری از دستور پزشکی تا دریافت نتیجه

متوسط زمان انتظار انجام پرتو نگاری فوری از دستور پزشکی تا دریافت نتیجه

اسلاید ۶ :

متوسط زمان انتظار جهت حضور تیم احیاء بر بالین بیمار پس از اعلام کد احیاء

متوسط زمان انجام فعالیتهای ترخیص

متوسط زمان انتظار از دستور پزشکی تا ارجاع به اتاق عمل

متوسط زمان انتظار انجام گچ گیری

متوسط زمان انتظار صدور دستور ارجاع فوری تا ارجاع فوری تا ارجاع به مراکز دیگر

متوسط زمان صدور دستور انتقال تا انتقال به بخش

متوسط زمان انتظار از درخواست الکتروکاردیوگرافی فوری تا دریافت نتیجه

اسلاید ۷ :

شاخص های سنجشOutput  (برونداد)

میزان اشغال تخت

نسبت تخت اشغال شده به افراد شاغل در هریک از بخش ها

روزکاردکرد پزشک به تفکیک تخصص

میزان اعمال جراحی اورژانسی بیمارستان

نسبت اعمال جراحی انجام شده در اورژانس به بستری موقت اورژانس

متوسط زمان اقامت بستری شدگان

نسبت عملکرد تخت (این شاخص تعداد دفعات پر و خالی شدن تخت، در یک دوره زمانی معین را نشان می دهد.)

اسلاید ۸ :

فاصله چرخش تخت (این شاخص نشان دهنده فاصله زمانی است که یک تخت در طول مدت معین خالی مانده است و به روز بیان می شود)

نسبت ارجاع فوری به کل مراجعین

میزان پذیرش در بخشهای بستری بیمارستان از مراجعین اورژانس

فراوانی نسبی مراجعین به تفکیک نوع ترخیص

فراوانی نسبی مراجعین بر حسب طبقه بندی گروههای ۲۱ گانه ICD-10

فراوانی نسبی ارجاع فوری بر حسب طبقه بندی گروههای ۲۱ گانه ICD-10

فراوانی نسبی مراجعین اورژانس بر حسب طبقه بندی علتهای خارجی آسیب ها

اسلاید ۹ :

شاخص های سنجشOutcome  (پیامدها)

میزان های مرگ و میر

میزان بروز خطاهای پزشکی

میزان احیاء موفق انجام شده

میزان شکایات انجام شده

میزان ترخیص با میل شخصی

رضایتمندی بیماران

 

 

اسلاید ۱۰ :

تفسیر اطلاعات

تفسیر یک کار گروهی است

.۱مقایسه اطلاعات بدست آمده با اهداف

.۲مقایسه اطلاعات بدست آمده با سایر مراکز مشابه

.۳مقایسه اطلاعات بدست آمده با استانداردها

.۴مقایسه اطلاعات بدست آمده با زمانهای مشابه گذشته

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد