دانلود فایل پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت ( Management Information System MIS )

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت ( Management Information System MIS ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت ( Management Information System MIS ) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سيستم های اطلاعات مديران

Operationa Information Systems

Management Information Systems (MIS)

Decision Support Systems (DSS)

Executive Support Systems (ESS)

Expert Systems

Office Information Systems (OIS)

اسلاید 2 :

سيستم اطلاعات مديريت
 Management Information System (MIS)

هدف سيستم اطلاعات مديريت ، ارائه اطلاعات مورد نياز به مديران به منظور: حل مساله، كنترل و تصميم گيري است.

اين سيستم در موقعيت هاي سازمان يافته و برنامه ريزي شده كه نيازهاي اطلاعات مشخص است، كاربرد دارد.

سيستم اطلاعات مديريت به طور عمده توسط مديران تاكتيكي به منظور انجام وظايف برنامه ريزي، بازاريابي، امور مالي، منابع انساني و مديريت پروژه به كار مي رود.

اسلاید 3 :

سيستم پشتيباني تصميم گيري
  Decision Supporting  System (DSS)

اين سيستم به مديران در زمينه حل مسائل:

 برنامه ريزي نشده يا نيمه برنامه ريزي شده كمك مي كند.

DSS در برنامه ریزی مالی، بودجه بندی، و پیش بینی های آتی کاربرد فراوان دارد.

تفاوت کلیدی بین MIS و DSS:

DSS اجازه دستکاری داده ها را جهت آزمایش نتایج جایگزین فراهم می کند. اما MIS صرفا اطلاعات حاصل از سیستم اطلاعات را بصورت فرمهای گزارش ارائه می کند.

اسلاید 4 :

شاخص های سنجش Input (درونداد)

 

متوسط تخت فعال درماه

نسبت کادر شاغل به تخت فعال

نسبت تخت فعال به جمعیت منطقه

نسبت تخت اورژانس به کل تخت بیمارستان

نسبت بستری به جمعیت منطقه

نسبت مراجعین بر حسب هریک از تخصص ها

نسبت مراجعین به نیروی انسانی بر حسب رشته شغلی

فراوانی نسبی مراجعین به تفکیک نوع بیمه

فراوانی نسبی مراجعین به تفکیک نوع تجهیزات غیر مصرفی (دستگاه نوارقلب- الکتروشوک- . . .)

میزان تجهیزات مصرفی به ازاء هر مراجعه کننده (کلیشه مصرفی اورژانس)

فراوانی نسبی مراجعین بر حسب نحوه مراجعه (115- از سایر مراکز و ...)

فراوانی نسبی مراجعین بر حسب اولویت بندی (سرپایی – سریع – فوری)

اسلاید 5 :

شاخص های سنجش Process ( فرآیند)

متوسط زمان پذیرش بیماران اورژانسی (انجام امور اداری پذیرش)

متوسط زمان انتظار از بدو ورود تا اولین معاینه پزشکی

متوسط زمان انتظار از درخواست مشاوره پزشکی تا اولین معاینه تخصصی (ویزیت آنکال)

متوسط زمان انتظار از دستور پزشکی تا اقدام پرستاری

متوسط زمان انتظار انجام آزمایشات فوری از دستور پزشکی تا دریافت نتیجه

متوسط زمان انتظار انجام پرتو نگاری فوری از دستور پزشکی تا دریافت نتیجه

اسلاید 6 :

متوسط زمان انتظار جهت حضور تیم احیاء بر بالین بیمار پس از اعلام کد احیاء

متوسط زمان انجام فعالیتهای ترخیص

متوسط زمان انتظار از دستور پزشکی تا ارجاع به اتاق عمل

متوسط زمان انتظار انجام گچ گیری

متوسط زمان انتظار صدور دستور ارجاع فوری تا ارجاع فوری تا ارجاع به مراکز دیگر

متوسط زمان صدور دستور انتقال تا انتقال به بخش

متوسط زمان انتظار از درخواست الکتروکاردیوگرافی فوری تا دریافت نتیجه

اسلاید 7 :

شاخص های سنجشOutput  (برونداد)

میزان اشغال تخت

نسبت تخت اشغال شده به افراد شاغل در هریک از بخش ها

روزکاردکرد پزشک به تفکیک تخصص

میزان اعمال جراحی اورژانسی بیمارستان

نسبت اعمال جراحی انجام شده در اورژانس به بستری موقت اورژانس

متوسط زمان اقامت بستری شدگان

نسبت عملکرد تخت (این شاخص تعداد دفعات پر و خالی شدن تخت، در یک دوره زمانی معین را نشان می دهد.)

اسلاید 8 :

فاصله چرخش تخت (این شاخص نشان دهنده فاصله زمانی است که یک تخت در طول مدت معین خالی مانده است و به روز بیان می شود)

نسبت ارجاع فوری به کل مراجعین

میزان پذیرش در بخشهای بستری بیمارستان از مراجعین اورژانس

فراوانی نسبی مراجعین به تفکیک نوع ترخیص

فراوانی نسبی مراجعین بر حسب طبقه بندی گروههای 21 گانه ICD-10

فراوانی نسبی ارجاع فوری بر حسب طبقه بندی گروههای 21 گانه ICD-10

فراوانی نسبی مراجعین اورژانس بر حسب طبقه بندی علتهای خارجی آسیب ها

اسلاید 9 :

شاخص های سنجشOutcome  (پیامدها)

میزان های مرگ و میر

ميزان بروز خطاهاي پزشكي

ميزان احياء موفق انجام شده

میزان شكايات انجام شده

ميزان ترخيص با ميل شخصي

رضایتمندی بیماران

 

 

اسلاید 10 :

تفسیر اطلاعات

تفسیر یک کار گروهی است

.1مقایسه اطلاعات بدست آمده با اهداف

.2مقایسه اطلاعات بدست آمده با سایر مراکز مشابه

.3مقایسه اطلاعات بدست آمده با استانداردها

.4مقایسه اطلاعات بدست آمده با زمانهای مشابه گذشته

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : -امروزه مدیریت اطلاعاتی جزءلاینفک هر سازمان به شمار می رود وبه صورت یک نیاز ضروری محسوب می گردد. -دردانشگاه ها بعنوان یکی از نیازهای دانشجویات در نظر گرفته شده است وبعنوان مرجع تدریس می شود. -بعلت کاربرد آن درکلیه رشته های مدیریت بعنوان درس اصلی توسط شورای ...

دانلود فایل پاورپوینت سمینار سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

PowerPoint قابل ویرایش
98 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عصر شكار مديريت چماقي عصركشاورزي مديريت شلاقي عصر صنعتي مديريت ابزاري و علمي عصر فراصنعتي مديريت اطلاعاتي عصر حكمت مديريت دانش *********************************** اسلاید 2 : درهم ريختن مرزهاي فعاليتها و سازمانها افزايش رقابت اتحاد جهاني تجارت / باز ...

دانلود فایل پاورپوینت پردازش سیستم‌های اطلاعات حسابداری Accounting Information Systems

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عمليات حسابداري سازمان‌ها را پشتيباني كرده و انجام مي‌دهد. پردازش داده: آمايش داده‌ها (انواع داده‌ها) و تبديل آنها به اطلاعات مفيد جهت افزايش كارآيي سيستم و مفيد بودن آنها جهت حسابداري قابل اطمينان‌تر. هدف اصلي: پردازش داده‌ها در سازمان‌ها توسط AIS و تبديل ...

دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم سیستم های اطلاعات مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
71 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : A high level analysis of a business area to determine whether a system can cost effectively support the business requirements Technical - is the project technically possible? Financial - can the business afford to carry out the project? Organizational - ...

دانلود فایل پاورپوینت سمینار سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عصر شكار مديريت چماقي عصركشاورزي مديريت شلاقي عصر صنعتي مديريت ابزاري و علمي عصر فراصنعتي مديريت اطلاعاتي عصر حكمت مديريت دانش *********************************** اسلاید 2 : درهم ريختن مرزهاي فعاليتها و سازمانها افزايش رقابت اتحاد جهاني تجارت / باز ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری سیستم های اطلاعاتی مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Key Elements: People: Managers, knowledge workers, data workers, production or service workers Structure: Organization chart , groups of specialists, products, geography اسلاید 2 : Operating procedures: Standard operating procedures (SOP, rules for actio ...

مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS در توسعه کسب و کار

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS در توسعه کسب و کار چکیده امروزه تجارت ثانیه به ثانیه دگرگون میشود و ساختاری پیچیده تر به خود میگیرد.در این شرایط، مدیران با انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که این اطلاعات باید تحلیل، قابل فهم، نگهداری و بازیابی گردد.وقتی مدیر یک سازمان می خواهد تصمیم بگیرد، داده های فراوانی ...

مقاله کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت از طریق بررسی زیرشاخه های آن در سیستم های اطلاعاتی

word قابل ویرایش
32 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت از طریق بررسی زیرشاخه های آن در سیستم های اطلاعاتی چکیده امروزه دقت، سرعت و همچنین انعطاف پذیری در تصمیم گیری ها و توان پیش بینی آینده اهمیـت بسـزایی یافته، تمام سازمان ها و بنگاه ها با دسترسی به اطلاعات مهم در لحظه و تصمیم گیری دقیق و سـریع نـوعی مزیت رقابتی برای خود ایجاد می کن ...