دانلود فایل پاورپوینت کارگاه ثبت اختراع

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارگاه ثبت اختراع توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارگاه ثبت اختراع قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 اختراع چیست

انواع اختراع

چه نوع اختراعی قابل ثبت است

چه نوع اختراعی ارزش ثبت شدن را دارد

مواردی که از حیطه حمایت از اختراع خارج است

عناصر اصلی اختراع

اختراع کاذب چیست

اختراع معمایی چیست

فرایند پر کردن اظهار نامه

شرایط ثبت اختراع در حوزه نرم افزار

اسلاید ۲ :

تعریف اول :

  حاصل ثمره ،تلاش فکری وذهنی مخترع است که در   قالب یک محصول تبلور می شود .

تعریف دوم :

  اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار   فرایند یا فراورده ای خاص را ارائه ومشکلی را در   یک حرفه ،فن،فناوری،صنعت ومانند انها حل می نماید.

اسلاید ۳ :

اختراع سخت افزاری

اختراع نرم افزاری

اسلاید ۴ :

  اختراعی ثبت می شود که حاوی ابتکار  جدید   ودارای کاربرد صنعتی باشد .

اختراعی ارزش ثبت شدن را دارد که :

  که در قالب یک محصول به تولید انبوه مورد استفاده و   درآمد زا شود .

اسلاید ۵ :

عناصر اصلی یک اختراع

  جدید بودن

  گام ابتکاری

  کاربرد صنعتی

اسلاید ۶ :

  اختراعی ثبت می شود که حاوی ابتکار  جدید ودارای      کاربردصنعتی باشد .

  گام ابتکاری :

  انچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته  وبرای دارنده       مهارت عادی در فن مذکور معلوم واشکار نباشد .

کاربرد صنعتی :

  اختراعی کاربردی محصوب می شود که در رشته ای از صنعت   قابل ساخت یا استفاده باشد .

اسلاید ۷ :

 منظور از صنعت معانی گسترده ان است وشامل مواردی نظیر صنایع دستی،کشاورزی،ماهیگیری وخدمات نیز می شود .

اختراع کاذب اختراعی است که دوعنصر ۱-گام ابتکاری۲-کاربرد صنعتی به معنی اصلی دوعنصر نداشته باشد .

اختراع معمایی : کاربرد صنعتی دارد ولی گام ابتکاری آن معمایی

اسلاید ۸ :

جدید بودن +گام ابتکار – کاربرد صنعتی=به مرحله تولیدانبوه نرسیدن  واستفاده قرار نگرفتن و درامد زا نشدن

جدید بودن +کاربرد صنعتی-گام ابتکاری = معمایی شدن اختراع کپی برداری وسو استفاده سریع افراد سود جو

اسلاید ۹ :

فرایند اضهار نامه

  به پورتال اداره ثبت مالکیتهای صنعتی وارد شده   

 

 www.ip.ssaa.ir/patent/new.aspx

  گزینه ثبت یک اظهارنامه جدید را زده وارد فایل مربوطه می شویم

  شامل پنج بخش می باشد :

اسلاید ۱۰ :

۲-نماینده قانونی

۳-دریافت ابلاغ ها

۴- مشخصات مخترع یا مخترعین:

در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد

۴-۱ ) اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند ،حقوق ناشی   از اختراع مشترکا به انان تعلق می گیرد .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد