بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حداکثر تلاش خود را انجام دهید

خطرات را ارزیابی کنید (روش کم خطر را به کار بگیرید)

مسئولیت های فرد امدادگر:

ارزیابی صحیح و سریع موقعیت

محافظت از مصدوم و سایر افراد در صحنه

شناسایی آسیب وارده به مصدوم یا بیماری او

ارائه درمان به موقع، صحیح، و مناسب

قرار دادن موارد وخیم تر در اولویت

انتقال مصدوم به بیمارستان

همراهی کردن مصدوم تا رسیدن کمکهای پزشکی

گزارش دهی مشاهدات خود به افرادی که مراقبت از مصدوم را بر عهده دارند

جلوگیری از انتقال بیماری از مصدوم به خود و دیگران 

 

اسلاید 2 :

حفظ آرامش در ارائه کمکهای اولیه

کنترل عکس العمل ها خود و اداراه مشکل به خوبی

حفظ آرامش و انجام عمل منطقی

قاطع و ملایم رفتار کنید

برخورد دوستانه با مصدوم

جلب اعتماد مصدوم

اطلاع به خویشاوندان مصدوم

مراقبت از بچه ها

اسلاید 3 :

ارزیابی موقعیت و اطمینان از بی خطر بودن آن

محافظت در مقابل انتقال عفونت

شستن دستها

پوشیدن دستکش یکبار مصرف

استفاده از پیش بند پلاستیکی یا عینک پلاستیکی

مراقبت از خود در برابر اشیاء نوک تیز کنار بیمار

روی قسمت زخم دست با پوشش ضد آب پپوشانید

واکسیناسیون افراد گروه امداد

جمع آوری و دفع زباله های عفونی

کنترل استرس

کنترل استرس پس از حادثه

 

 

اسلاید 4 :

ارزیابی موقعیت (در کمال خونسردی، خیلی سریع )

امن کردن صحنه حادثه (قدم اول سلامتی خود )

وارد صحنه هایی بی ثبات نشوید

در صحنه هایی مشکوک به جنایت احتیاط بیشتری داشته باشید

در صورت خطرناک بودن صحنه از محل خارج شوید

به همراه داشتن تلفن بیسیم

در خواست کمک

سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک کشتار جمعی

ارتفاعات

نواحی زیر زمین

ریزش / آوار

کپسول های ذخیره

سیلوها

اسلاید 5 :

دور کردن رهگذران

کنترل صحنه حادثه ( یک فرآیند پویا و دینامیک)

تعیین تعداد کل مصدومین ( انجام تریاژ)

اسلاید 6 :

مهمترین نقش پرستار بحران ارزیابی مصدوم

ارزیابی  به روش سیستماتیک و اصولی بسیار مهم می باشد

اهداف ارزیابی مصدوم

تعیین نوع ترومای وارده براساس ارزیابی صحنه حادثه و برآورد کلی وضعیت

شناسایی و اداره وضعیت های تهدید کننده حیات

تعیین اولویت برای ارزیابی دقیق تر و مراقبت از مصدوم در صحنه حادثه یا انتقال فوری او و ادامه ارزیابی

معاینه مصدوم و گرفتن شرح حال او

ارائه خدمات مراقبتی بیشتر

کنترل وضعیت مصدوم و ارزیابی کارآیی مراقبتهای ارائه شده

ثبت و گزارش و انتقال مصدوم به کارکنان مرکز درمانی

اسلاید 7 :

جهت برخورد اصولی با مصدوم ارزیابی باید براساس مراحل زیر باشد:

.1ارزیابی صحنه حادثه

.2ارزیابی اولیه

.3شرح حال و معاینه جسمانی اولیه

.4ارزیابی مداوم

.5ثبت گزارش

ارزیابی صحنه حادثه

.1رعایت نکات جداسازی ترشحات بدن

.2ارزیابی مشکلات موجود در صحنه و اطمینان از ایمنی بودن آن

.3حفاظت شخصی (خود)

.4حفاظت از رهگذران و حاضرین در صحنه

.5حفاظت از بیمار

.6تعیین مکانیسم صحنه

.7تعیین تعدد مصدومین

.8تعیین نیاز به کمکهای بیشتر برای مدیریت صحنه و اداره مصدومین

اسلاید 8 :

انجام آن در کلیه مصدومین بدون توجه به ماهیت آسیب

هدف اصلی در آن شناسایی و درمان فوری شرایطی است تهدیدی برای حیات مصدوم محسوب می شود

بعد از برداشت کلی از وضعیت مصدوم به بررسی سطح هوشیاری، شرایط راه هوایی و کیفیت تهویه

درمان هر گونه وضعیت تهدید کننده حیات

اسلاید 9 :

.1برداشت کلی از وضعیت مصدوم

.2ارزیابی سطح هوشیاری و پاسخ دهی

.3ارزیابی راه هوایی همراه با کنترل مهره های گردنی

.4ارزیابی تنفس همراه با ایجاد تهویه و اکسیژناسیون کافی و مناسب

.5 ارزیابی گردش خون همراه با کنترل خونریزی خارجی

.6ارزیابی و معاینه مصدوم

.7ارزیابی و تعیین اولویتهای مصدوم

این مراحل باید در عرض 90 ثانیه به انجام برسد .

اسلاید 10 :

مشاهده ظاهر کلی مصدوم

در صورت شک به آسیب ستون مهره ها ثابت نگهداشتن آن

افراد آسیب دیده از دو نوع تروما رنج می برند:

ترومای نافذ و غیر نافذ

شکایت اصلی همیشه چیزی نیست که ما می بینیم

موارد تهدید کننده حیات که نیاز به اقدام فوری دارد:

.1انسداد راه هوایی

.2اختلال در تنفس

.3اختلال در گردش خون

در صورت شک به آسیب ستون مهره ها ثابت نمودن گردن

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید