دانلود فایل پاورپوینت گزارش نشست تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو چین (تیان جین) ۹-۴ اکتبر ۲۰۱۰(۱۱تا ۱۸ مهر ۱۳۸۹)

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گزارش نشست تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو چین (تیان جین) ۹-۴ اکتبر ۲۰۱۰(۱۱تا ۱۸ مهر ۱۳۸۹) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گزارش نشست تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو چین (تیان جین) ۹-۴ اکتبر ۲۰۱۰(۱۱تا ۱۸ مهر ۱۳۸۹) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

عنوان اجلاس:

دوازدهمین جلسه گروه کاری ویژه بر روی همکاریهای بلند مدت ذیل کنوانسیون             (AWG-LCA12)

چهاردهمین جلسه گروه کاری ویژه بر روی تعهدات بیشتر کشورهای عضو پیوست یک  ذیل   پروتکل کیوتو

(AWG-KP14 )

 

اسلاید ۲ :

وظایف کارگروهها:

با عنایت به برگزاری شانزدهمین کنفرانس اعضا کنوانسیون تغییر آب و هوا (COP16) در اوایل آذر ماه سالجاری در شهر کانکون مکزیک ، این دو کارگروه مسئول تهیه و    جمع بندی بخش عمده ای از اسناد نهائی کنفرانس مذکور         می باشند.

اسلاید ۳ :

پیشینه نشست:

در COP/MOP-1 که در مونترال کانادا برگزار گردید کارگروه ویژه تعیین تعهدات بیشتر اعضاء ضمیمه یک ذیل پروتکل کیوتو بر پایه بند ۳ پاراگراف ۹ پروتکل بنا گردید که این کار گروه تا کنون چهارده جلسه داشته که آخرین جلسه آن درچین تشکیل گردید.

در COP13 در بالی اندونزی برای همکاریهای بلند مدت ذیل کنوانسیون کارگروه ویژه ای به نام ”  کارگروه  ویزه همکاریهای بلند مدت ”

    (AWG-LCA) تشکیل گردید که این کار گروه تا کنون دوازده جلسه داشته که آخرین جلسه آن درچین تشکیل گردید.

اسلاید ۴ :

برنامه نشست:

جلسات (AWG-LCA) در خصوص آمادگی جهت دستیابی به نتایج پایانی برای ارائه به کنفرانس اعضا به منظور تصویب در شانزدهمین جلسه خود برای اجرای پایدار ،کامل و موثر کنوانسیون از طریق همکاریهای بلند مدت تا سال ۲۰۱۲

جلسات AWG-KP) ) در خصوص تعهدات بیشتر برای اعضا ضمیمه یک تحت پروتکل کیوتو طبق ماده ۹-۳ پروتکل

اسلاید ۵ :

حضور ایران در اجلاس چین :

آقای دکتر سلطانیه (مدیر طرح تغییرات آب و هوا) ۸ تا ۱۷ مهر 

آقای مهندس بنی هاشمی (مدیر کل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری، وزارت جهاد کشاورزی) ۱۰ تا ۱۸ مهر

آقای مهندس مدیر قمی (معاون امور اپک وزارت نفت) ۱۰ تا ۱۸ مهر

آقای مهندس رجبی موسی آبادی (کارشناس ارشد HSE وزارت نفت) ۱۰ تا ۱۸ مهر

خانم مهندس ملک افضلی(رئیس اداره عوامل محیطی مؤثر بر سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) ۱۰ تا ۱۸ مهر

خانم مهندس عبادتی (کارشناس محیط زیست وزارت صنایع و معادن) ۱۰ تا ۱۸ مهر

خانم مهندس خمان (کارشناس تغییرات آب و هوا،  سازمان محیط زیست) ۱۱تا ۱۸ مهر

آقای ضریع زارع کارشناس اداره امور اقتصادی تخصصی و بین المللی وزارت امور خارجه   ۸ تا ۱۸ مهر

اسلاید ۶ :

غائبین اجلاس:

نمایندگان وزارت نیرو در دو بخش منابع آب و استانداردهای زیست محیطی برق و انرژی که به ترتیب مسئول پیگیری کلیه مباحث مربوط به برنامه کاری نایروبی ، آسیب پذیری  ، منابع آب ، امور مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و انتقال تکنولوژی هستند.

نماینده وزارت اقتصاد و دارایی که مسئول پیگیری امور مربوط به تأمین منابع مالی هستند.

نماینده معاونت راهبردی ریاست جمهوری که مسئول پیگیری مباحث مالی و حقوقی هستند.

نماینده سازمان هواشناسی که مسئول پیگیری امور پایش و نیز IPCC هستند

اسلاید ۷ :

محورهای کار گروه همکاریهای بلند مدت ذیل کنوانسیون     
       (
AWG-LCA12)

دیدگاه مشترک

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

آسیب های تغییر اقلیم و سازگاری با تغییرات اقلیمی

ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه

ساز و کارهای مالی مقابله با تغییرات اقلیمی

توسعه و انتقال تکنولوژی

اسلاید ۸ :

محورهای کار گروه ویژه بر روی تعهدات بیشتر کشورهای عضو پیوست یک  ذیل   پروتکل کیوتو
(
AWG-KP14 )

افزایش تعهدات کشورهای توسعه یافته برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

بهبود نظام محاسبه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای ضمیمه یک

مکانیزمهای انعطاف پذیر(CDMو …)

آثار اقتصادی اجتماعی اجرای پروتکل

ماهیت و دوره تعهدات آینده پروتکل کیوتو

اسلاید ۹ :

مباحث مهم انتقال تکنولوژی:

بحث و بررسی مکانیسم تکنولوژی اشاره شده در متن مذاکراتی در قالب کمیته اجرایی تکنولوژی (TEC)و مرکز و شبکه تکنولوژی تغییر آب و هوا (CTC ) و نحوه ارتباط مکانیسم با کنفرانس اعضا(COP)

بحث در خصوص شرح وظایف،گردش کار و عملکرد کمیته اجرائی تکنولوژی

بحث در خصوص اختصاص کانال ویژه در مکانیزم مالی برای تخصیص منابع جهت توسعه بومی فن آوری و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه

اسلاید ۱۰ :

مباحث مهم ظرفیت سازی:

نیاز به  فصلی جداگانه در خصوص ظرفیت سازی به عنوان نتیجه پایانی اجلاس کانکون

تشکیل هیات فنی (Tech ical Pa el )در این بحث

نیاز به شاخصهای اجرایی

خلاء بین تصمیمات ظرفیت سازی تا اجرای نسبی آنها توسط نهادهای ویژه مسئول

نیاز به نهادهای جدید و یا افزایش پتانسیل نهادهای موجود

نقش تعیین کننده ظرفیت سازی در توانمند سازی کشورها جهت اجرای تعهداتشان به کنوانسیون

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 14 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد