بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آشنایی با O tology

سیر تکاملی وب

وب معنایی

لایه های وب معنایی

آشنایی باLbs  

محور خدمات در Lbs

اطلاعات مورد پردازش در Lbs

سرویس های قابل پیاده سازی بر پایه Lbs 

معماری  Lbs

ماژول های سیستم

نتیجه گیری

منابع

 

 

 

اسلاید 2 :

حوزه فلسفی      پرداختن به نظریه وجود

حوزه رایانه       نمایشی صوری مجموعه‌ای از مفاهیم یک دامنه و                                               روابط بین آن‌ها

اسلاید 3 :

تعاریف متفاوت از وب معنایی:

    پروژه‌ای با هدف ایجاد رسانه‌ای جهانی برای رد و بدل کردن اطلاعات بصورتی                                     که برای کامپیوتر قابل فهم و پردازش باشد.

   وب معنایی، شبکه‌ای از اطلاعات در مقیاس جهانی است به نحوی است که پردازش آنها توسط ماشین ها به سادگی امکان پذیر است.

   وب معنایی شامل داده‌های هوشمند وب است که توسط ماشین ها قابل پردازش است.

اسلاید 4 :

Locatio Based System

خدمات وابسته به موقعیت مکانی

اسلاید 5 :

به طور کلی LBS به موارد زیر پاسخ می‌دهد-

موقعیت مکانی کاربر

امکانات موجود در آن ناحیه

 چگونگی دستیا بی  به امکانات

اسلاید 6 :

اطلاعات موقعیت مکانی کاربران

اطلاعات موقعیت مکانی مراکز خدماتی

اسلاید 7 :

سرویس‌های خدمات اضطراری از قبیل :

اورژانس پزشکی هوشمند

خدمات امنیتی و پلیس هوشمند

مراقبت هوشمند از سالمندان و کودکان

سرویس‌های نظارت بر وضعیت خدمات عمومی شهر از قبیل :

پایش وضعیت حمل و نقل عمومی

پایش وضعیت تردد و ترافیک شهری

پایش ترافیک و سطح پوشش شبکه مخابرات

اسلاید 8 :

سرویس‌های قابل پیاده‌سازی بر پایه  LBS

سرویس‌های تجاری و خدمات ارزش افزوده از جمله :

اطلاع رسانی هوشمند در مورد نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی و مذهبی

اطلاع رسانی هوشمند در مورد برنامه‌ مراکز ورزشی و تفریحی

پیاده‌سازی سیستم آگهی‌های تجاری هوشمند

ارائه خدمات اطلاعات املاک هوشمند

ارائه خدمات اطلاعات گردشگری

پیاده‌سازی سرگرمی‌های گروهی

بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع کالا

اسلاید 9 :

Lbs  سیستمی است که کاربر به وسیله آن می تواند اطلاعاتش  با حذف محدودیت های زمانی و مکانی به راحتی مدیریت کند

اسلاید 10 :

www.elsevier.com

www.persia comp.com

www.itira .com

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید