تحقیق در مورد پروژه ای به نام Web tango ‌

word قابل ویرایش
30 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پروژه ای به نام Web tango

چکیده:
همانطوری که می دانید امروزه اینترنت و وب جهانی نقش مهمی در علم و اقتصاد و خیلی از زمینه ها بازی می کند. پس تمام علوم و فرآیندهایی که منجر به بهبود و ارتقای اینترنت و کارکرد آن شوند. از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهند بود.

طراحی وب سایت که موضوع این مقاله می باشد به منزله بلوکمای ساختمانی و پایه اصلی اینترنت می باشند. پس به تبع موارد گفته شده هر دستاوردی که باعث تسهیل این فرآیند شود. از اهمیت برخورداراست.

در این مقاله ما در مورد پروژه ای به نام web tango صحبت می کنیم. که با استفاده از مقیاس های کمی جنبه های اطلاعاتی حرکتی و گرافیکی یک وب سایت، قصد دارد به طراحان غیر حرفه ای جهت بهبود سایتهایشان کمک کند.

چیزی که کار ما را از بیشتر کارهای دیگر برجسته می سازد. این است که این ابزار بر پایه مقیاس های مشتق شده تجربی است که روی هزاران صفحه وب محاسبه شده است.

امید است که این مقاله رهنمودی باشد به سمت بالا بردن سطح علمی شما سروران.
فصل اول
مقدمه
وب سایتهایی که ضعیف طراحی شده اند می توانند منجر به از دست دادن تولید و درآمد شوند. بنابراین این سوال که چطور طراحی وب سایتهای اطلاعاتی را بهبود بخشیم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گرچه اکثر وب سایتهای برجسته توسط شرکت های حرفه ای طراحی، ایجاد شده اند، اما خیلی از سایت های کوچکتر توسط افرادی با تجربه کمی از طراحی یا تعلیم ساخته می شوند. در نتیجه، وب سایتهایی با دسترسی عمومی مانند آنهایی که متعلق به حرفه های کوچک و بدون سود هستند، اغلب قابلیت استفاده با استاندارد ضعیف را دارند.

چه چیز باعث طراحی یک وب سایت با کیفیت بالا می شود؟ اگرچه کتابهای راهنمای طراحی وب موجود هستند، اما یک شکاف بزرگی بین یک چیز اکتشافی مانند ثابت کردن این رابطه و اجرای این نظر وجود دارد. بعلاوه، راهنماها مغایرت ایجاد می کنند، و نظر مشابهی را برای تمام انواع وب سایتها، بدون توجه به هدف و منظورشان ارائه می دهند. بالاخره راهنماها احتیاج به مطالعه دقیق دارند و ممکن است برای طراح گاهگاهی آشنا نباشند.

به عنوان قسمتی از پروژه web Tango، ما روش های اتوماتیکی را برای کمک به طراحان برای بهبود سایتهایشان جستجو می کنیم. هدف ما ایجاد یک وسیله موثر است که به دور کردن سازندگان وب سایتها از طراحی بد، و هدایت آنها به سمت طراحی های بهتر کمک کند. یک ابزار چک کننده کیفیت مشابه چک کننده

گرامر در یک فرایند کلمه ای است چیزی که کار ما را از بیشتر کارهای دیگر، مشخص و برجسته می سازد این است که این ابزار بر پایه مقیاسهای مشتق شده تجربی است که روی هزاران صفحه وب محاسبه شده است. ما این مقیاسها را که جنبه های اطلاعاتی حرکتی و گرافیکی یک وب سایت را مشخص می کند به نمودارهایی برای انواع مختلفی از سایتها تبدیل کردیم. طرح مقدماتی ما چک کردن ابزاری است که از این نمودارها برای ارزیابی طراحی های وب سایتها استفاده می کند، نسخه های بعدی همچنین، بهبودها و اصلاحات طراحی را ارائه می دهند.

بسیاری از این ابزارهای نرم افزاری که در این مقاله توصیف شده اند به صورت online در webtango . berkeley. Edu موجود می باشد.
فصل دوم
صفحه وب و اندازه های سایت
سطح ظاهری یک وب سایت، ترکیب پیچیده ای از متون، پیوندها ، عناصر گرافیکی و جنبه های دیگر است که روی کیفیت کلی سایت تاثیر می گذارد. بنابراین، طراحی وب سایت مستلزم مجموعه وسیعی از فعالیت ها برای مشخص کردن این جنبه های گوناگون است.

طراحی اطلاعاتی: روی تشخیص و گروه بندی موضوعات و بهبود عناوین دسته بندی به منظور انعکاس ساختمان اطلاعاتی سایت متمرکز است.
طراحی حرکتی: روی بهبود مکانیزم ها (مانند پیوندها و نوارهای حرکتی) به منظور تسهیل رابطه و تاثیر متقابل با ساختمان اطلاعاتی تاکید می کند.
طراحی گرافیکی: روی ارائه بصری تاکید دارد.

طراحی تجربی: شامل تمام این سه دسته بندی به علاوه خاصیت هایی که روی کل تجربه کاربر تاثیر می گذارد، می شود.
تمام این ترکیبات طراحی مستلزم برخی تحقیق ها و تحلیل ها است که درون وظایفی که کاربران احتمال می رود بر عهده بگیرند، گنجانده می شود.
طراحی اطلاعاتی، حرکتی، گرافیکی و تجربی می تواند به علاوه به جنبه های شرح داده شده در شکل ۱-۲ اشاره کند. سطوح پایینی مطابق با طراحی

اطلاعاتی، حرکتی، و گرافیکی (برای مثال عناصر نوشتاری وتنظیماتی، طراحی اطلاعاتی را منعکس می کنند)، سطوح بالایی مطابق است با طراحی تجربی.
شکل نشان می دهد که عناصر نوشتاری، ارتباطی و گرافیکی، بلوک های ساختمانی سطوح وب هستند. جنبه ها روی سطح بعدی تنظیمات این بلوکهای ساختمانی را مشخص می کند و سطح بعدی، تنظیمات صفحه را مشخص می کند. دو سطح بالایی، کار صفحه و معماری سایت را مشخص می کند. (استحکام و ثبات صفحه، پهنا، عمق و غیره).

برای ساختن این جدول، ما توضیحات طراحی وب و مطالعات کاربری منتشر شده را به منظور مشخص کردن ویژگی های کلیدی که روی قابلیت استفاده و کیفیت سطحی وب تاثیر می گذارد بررسی کردیم. ما اندازه های کمی را به منظور ارزیابی و تشخیص ویژگی هایی مثل مقدار متن، رنگ، ثبات و استحکام سایت که در توضیحات بحث می شوند می گیریم. ما سپس ابزاری را توسعه می دهیم که می تواند اندازه های سطح ۱۵۷ صفحه و سایت را محاسبه کند. ما دقت این ابزار را در محاسبه اندازه ها برای مجموعه ای از یک نمونه صفحات وب ارزیابی کردیم و دقت بالایی را (۸۴ درصد به طور متوسط) روی ۱۵۴ اندازه گیری پیدا کردیم. جدول ۱-۲ تمام اندازه گیری را خلاصه کرده است.

شکل ۱-۲: ساختار وب سایت

جدول ۱-۲: اندازه ها برای به دست آوردن کیفیت طراحی

فصل سوم
۱-۳: معماری سایت
شکل ۲-۳ معماری web tango رانشان می دهد. طراح از ابزار جستجوگر برای down load کردن نمونه ای از صفحات به منظور تحلیل استفاده می کند. طراح صفحه شروع را مشخص می کند، برای نمونه صفحه مادر و این ابزار به طور تصادفی صفحاتی را متوالی از صفحه شروع انتخاب می کند. آن، عمق صفحه را با توجه به اینکه آیا صفحه از سطح قبلی قابل دسترسی است یا نه مشخص می کند. (برای مثال، یک صفحه ای در سطح دو از صفحه شروع غیر قابل دسترسی است اما از یک صفحه ای که به طور مستقیم به صفحه شروع متصل شده قابل دسترسی است. یعنی صفحات flash و تبلیغات استفاده نمی شوند.

طراح سپس از ابزار تحلیل روی نمونه برای به دست آوردن و تشخیص کیفیت استفاده می کند. ابزار تحلیلی با ابزار محاسبه متری در ارتباط است. که اندازه های سطح ۱۴۱ صفحه و سطح ۱۶ سایت را که در جدول ۱-۲ برای آن صفحات مشخص شده محاسبه می کند. طراح می تواند مکرراّ از ابزار تحلیل روی نمونه بدون دوباره استفاده کردن ابزار جستجو گر استفاده کند.

تحلیل کننده HTML و نمونه ساز مرورگر یک مدل صفحه مفصل (دارای نکات ریز) را تولید می کند. ابزار جستجوگر از این مدل برای مشخص کردن صفحات به منظور جستجو در هر سطح استفاده کند. این مدل همچنین شامل اطلاعاتی درباره عناصر هر صفحه که شامل سایز، موقعیت مکانی و تنظیمات است می شود، که ابزار محاسبه متری برای محاسبه اندازه های سطح صفحه استفاده می کند. ابزار تحلیل از داده های ابزار محاسبه متری برای نشان دادن اینکه چطور یک طرح داده شده از طرح های درجه بندی شده با یک هدف مشابه فرق می کند، استفاده می کند. آن از چندین مدل آماری که از تحلیل بیشتر از ۳۰۰ سایت که بر طبق کمّیت و قابلیت استفاده شان درجه بندی شدند، گرفته شده است. این مدل رابطه های مهم و کلیدی را برای اندازه هایی که در جدول ۱-۲ توضیح داده شده در بر می گیرند.

این ابزار تنها تحلیل سایت های کامل شده را در بر می گیرد، کار بعدی روی توسعه این ابزار به منظور در برگیری ارزیابی موثر در تمام فازهای طراحی متمرکز است.
۲-۳: پیش بینی صفحه و درجه بندی های سایت
ما سه مطالعه را برای تست کردن اعتبار فاز ساختمان این مدل در مطالعه روشها و مدلها ارائه دادیم. نتایج نشان داد که نمونه فایهایی که از داده های تجربی نشأت گرفتند، می توانند به طور بالقوه ای محدودیت هایی را در روش های ارزیابی شده موجود مشخص کنند. مثل ناپایداری در کتاب های راهنمایی طراحی و فقدان مکانیزم های معتبر.

شکل ۲-۳: معماری web tango

فصل چهارم
توسعه (گسترش) یک نمونه مدل پیش بینی شده
مطالعه اولیه ما، یک تحلیل مقدماتی از ۴۴۸ صفحه web را گزارش داده. هر صفحه با یک سایت که یا به وسیله متخصصین درجه بندی شده بود و یا درجه بندی نشده بود مطابقت می کرد. ما درجه بندی های تخصصی را از منابع مختلفی مانند مجله کامپیوتری wise cat 100, pc Top 100 و آخرین نامزد برای جایزه webby گرفتیم. برای هر صفحه وب، ما ۱۲ مقیاس کمی مربوط به ترکیب صفحه، تعداد اطلاعات و سایز (مانند تعداد کلمه و پیوندها و رنگ ها) محاسبه کردیم. ما می خواستیم تعیین کنیم که آیا اندازه ها می توانستند وضع صفحه را در دو گروه پیش بینی کنند یا نه و اینکه صفحات را در هر گروه تعیین کنند.

ما دریافتیم که ۶ اندازه: شماره دسته ای متن، شماره پیوند، اندازه صفحه، شماره تصویرهای گرافیکی، شماره رنگ و ترکیب و پیچیدگی خواندن، به طور عمده برای صفحات در دو گروه قضاوت بودند. برای مثال دسته بندی متن با درجه بالا در صفحات درجه بندی شده استفاده شده بود تا در صفحات درجه بندی نشده. چنین دسته بندی اسکن و جستجو، مرور سطحی سرعت متن برای پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز را بهبود می بخشد. به علاوه نتایج دو ارتباط دوگانه قوی برای صفحات از سایت های درجه بندی شده، پنج رابطه دوگانه برای صفحات از سایت های درجه بندی نشده را آشکار کرد.

صفحات درجه بندی شده ارتباطی بین شماره دسته بندی متنها و پیوندها مانند بین شماره نوع قلم و رنگ داشتند که پیشنهاد می کرد که دسته بندی برای مرتب کردن پیوند ها به گروه ‌ها و آن رنگی که اصولا برای نشان دادن متن به کار می رفت، استفاده می شد. چنین ارتباطات مشابهی بین اندازه ها در صفحات درجه بندی شده چندین الگوی طرح را آشکار ساخت که شامل استفاده از رنگ ها برای برجسته و مشخص کردن بدنه و نشان دادن متن، استفاده از رنگ های متعدد برای پیوندهای متن و استفاده از پیوندهای تصویری به طوریکه ضد پیوند های متن باشد بود.

یک بازرسی از صفحات به طور تصادفی انتخاب شده، از پیش بینی های ما در مورد اینکه چطور صفحات سایت درجه بندی شده و درجه بندی نشده روابط دوگانه را نشان می دهد، حمایت کرد. ما از یک روش طبقه بندی متفاوت خطی برای رسیدگی به روابط بین اندازه ها استفاده می کنیم، برای پیش بینی اینکه آیا صفات باید از نظر درجه بندی شدن و درجه بندی نشدن طبقه بندی شوند یا نه. این طبقه بندی کننده متفاوت خطی با دقت ۶۳ درصد نشان داد که اندازه های کمی می توانستند تفاوت هایی در بین دو گروه مشخص کنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 30 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد