بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 3 :

فناوری اطلاعات در یونان         

نام و نام خانوادگی:آذین اشگر                                       

شماره دانشجویی:83108169                                      

استاد:آقای مهندس ابطحی                                            

نیم سال اول تحصیلی 85-86                                       

اسلاید 4 :

امار جمعیتی کشور یونان

کشور یونان با مساحت 131940 کیلومتر مربع از یک شبه جزیره و 3087 جزیره که تنها حدود 300 جزیره آن مسکونی است تشکیل شده است. این کشور کوهستانی در جنوب شرقی اروپا قرار گرفته و به لحاظ زمانی 2 ساعت با گرینویچ و 5/1 ساعت با تهران اختلاف زمانی دارد این کشور با کشورهای ترکیه 206 کیلومتر، مقدونیه 228 کیلومتر، بلغارستان 494 کیلومتر و آلبانی 282 کیلومتر مرز مشترک دارد و شهر آتن پایتخت این کشور است.

 

اسلاید 5 :

.

جمعیت یونان 7/10 میلیون نفر می باشد که 96 درصد  مردم  از نژاد یونانی  و بقیه نژادها شامل ترک،  اسلاو،  آلبانیایی  و  بلغاری میباشند

آتن با حدود 4 میلیون نفر، پرجمعیت ترین شهر یونان و شهرهای ستالونیک، پاترا، ایراکلیون و لاریسا دیگر شهرهای پرجمعیت یونان میباشند..

بر اساس آمار اعلام شده 98 درصد مردم این کشور پیرو مذهب ارتدوکس، 1/3 درصد مسلمان و 0/7 درصد جمعیت این کشور را سایر ادیان تشکیل می دهند.

اسلاید 6 :

 

6% رشد براي بازار I T  درسال 2004 و براي سال 2004  %  5/0 2 پيش مي شود .

                  ( براساس داده هاي قولنامه استرا‍‍‍زيك بين المللي)

 

آتن            21‍ زانويه:              

نسبت رشد بازار I T در يونان كمتر از مقدار پيش بيني شده بود ، 6% براساس قولنامه

 استرا تژيك بين المللي افزايش يافته بود .

نرم افزار و خدمات و بخصو ص شركت هاي I T در يونان بسيار زمان گيرند براساس پيش بيني2004 افزايش 4/2 % و سرانجام همگرايي به سمت متوسط اي كه يه اروپا پيش بيني

مي شود  .

رشد كمتر از ميزان انتظار                                        

در سال 2003 كمك هاي دريافت شده براي بازار IT واگذار نشد .

با توجه با اين كه بر اساس فاكتورهاي نگه داري شود افزايش %6 با MG2226/8 زماني كه پيش بيني سال قبل افزايش رقمي دو برابر بر مي گردد .

آخرين داده حاكي از اخطار در سال 2004 به وسيله سازمان راهبرد بين المللي است .

ترفيع واقعي بازار ، با توجه به هوشمندي نرم افزار و ارزش اضافه خدمات درك نمي شود

پس به طور پيوسته كارائي خوب فروش سيستم هاي PC تنها دليل براي نگه داشتن اندازه

كامل  ITچون از كاهش براي اولين بار در اين 20 سال ها بود  .

اسلاید 7 :

دلايل اصلی براي پايين آمدن نسبت رشد اينها بودند

دلايل اصلی براي پايين آمدن نسبت رشد اينها بودند .

  • ترقي ناهموار اقتصاد كشور كه بر فعاليت كمترين تعداد شركت شامل سومين CFSبزرگ وپروژه بازي هاي المپيك متمركز شده بود كه به بحران در اكثر شركت ها وبه خصوص SME منجر شد ..
  • غرق شدن اقتصاد SME در يونان ، همچنين به عنوان نتيجه كارداني ماليات هاي متغير يك مكان است كه براي پوشاندن هزينه هاي زياد به زمان المپيك است .
  • ميدان ضرب كم هزينه هاي سومين CFS .
  • نزديك نشدن جدي شركت هاي بزرگ ITيونان به سمت ذخيره هاي مبادلات آتن كه باعث پيش بردن بحران اقتصادي و واگذار كردن سهم بازار بزرگ به ارزش افزوده بين المللي بزرگ و گردانندگان مؤثر مي شود .

همگرايي منفي با موتوسط بازارIT اروپا بدون درك تكنولوژي مدرن از كشور و كسب كار آن کشور.

اسلاید 8 :

رشد فقط از طريق فروشPC

 بعد از گسترش چند ساله ، ركود صنعت IT يونان بر اساس داده هاي قانون استراتژيك 

  بين المللي گروه هاي بسياري را به سمت تنزل هدايت كرد .

اسلاید 9 :

 سیستم های شخصی

 وسایل جانبی

 سیستم های چند مصرف کننده

 خدمات

 نرم افزار

اسلاید 10 :

سهامداران در تركيب سازمانها در يونان عبارتند :                     

nجمهوري يونان        8/41 %

nقسمت مالي مبادلات يونان          % 7/10

nدارايي يونان               3%

nشناورهاي آزاد          % 5/44

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید