دانلود فایل پاورپوینت (uneven shoulder) ناهنجاری شانه نابرابر

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت (uneven shoulder) ناهنجاری شانه نابرابر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت (uneven shoulder) ناهنجاری شانه نابرابر قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آناتومی کمر بند شانه

کمر بند شانه از دو استخوان تشکیل شده:

(clavicle bone1-ترقوه یا چنبر(

(scapulae bone2-کتف (

اسلاید ۲ :

آناتومی استخوان ترقوه
-در گروه استخوانهای دراز دسته بندی می شود.
-اندام فوقانی (دستها) را به استخوان بندی محوری متصل می کند.
-یک استخوان منحنی الشکل است.
-انتهای جناغی آن ضخیم و گرد بوده وبا دسته استخوان جناغ سینه مفصل می شود.
-انتهای دیگر آن پهن بوده و با زایده ی آخرومی استخوان کتف مفصل می شود.

اسلاید ۳ :

آناتومی استخوان کتف
-در گروه استخوانهای پهن دسته بندی می شود.
-استخوانی است با شکل کاملا نا منظم.
-در ناحیه حفره دوری با استخوان بازو مفصل می شود.
-از ناحیه ی قدامی روی قفسه ی سینه قرار دارد و به طور غیر مستقیم با آن مفصل می شود.
-دارای ۱۵ علامت استخوانی است.

زاویه ها (فوقانی وتحتانی)  زایده ها (آخرومی و غرابی) حفره ها (دوری     ,تحت خاری,فوق خاری وتحت کتفی) تکمه ها (فوق دوری و تحت دوری)
 لبه ها (مهرهای و زیر بغلی) خار کتف,ریشه خار کتف وبریدگی فوق کتفی

اسلاید ۴ :

مفاصل کمر بند شانه

استخوانهای کمر بند شانه با استخوانهای جناغ ٬بازو و قفسه ی سینه مفصل

 می شوند و مفاصل کمر بند شانه ای را به وجود می آورند که شامل: :
 (Sternoclavicular) 1-جناغی چنبری
 (Acromioclavicular) 2-آخرومی چنبری
 (Glenohumeral) 3-بازویی دور
 (Scapulothoracic) 4-قفسه ی صدری کتفی

اسلاید ۵ :

تعریف نا هنجاری شانه نا برابر:
, -چنانچه سطح شانه را با یک خط افقی مرجع مورد ارزیابی قرار دهیم در شرایط, طبیعی هر دو شانه باید نسبت به این خط فاصله یکسان داشته باشد. یکسان نبودن فاصله ی شانه ها با خط افقی مرجع در یک طرف را عارضه ی شانه نابرابر گویند.
-این عارضه از ناحیه خلفی مورد بررسی قرار می گیرد.
 با افتادگی در همان سمت همراه است. , -شانه ای که دچار عارضه شده

اسلاید ۶ :

عضلات در گیر در ناهنجاری شانه نا برابر
  rhomboid  ۱-متوازی الاضلاع
 upper trapezius2-بخش فوقانی ذوزنقه
 levator scapulae3-گوشه ای  
 sternocleidomastoid  ۴-جناغی-چنبری
  pectoralis minor5-سینه ای کوچک 
  lower trapezius6-بخش تحتانی ذوزنقه  
 subclavius  ۷-تحت ترقوه ای

اسلاید ۷ :

در ناهنجاری شانه نا برابر ,فرد در سمتی که دچار افتادگی شده است در حرکاتی مثل لیفت وزنه برداری,دفاع و اسپک در والیبال,ضربه ی اسمش در بدمینتون,سرویس تنیس و بطور کلی در هر حرکتی که استخوان بازو به بالای سر برود دچار مشکل است.
علت این امر هم ضعف عضلات کشنده ی بالایی کتف وعدم انعطاف عضلات کشنده ی پایینی کتف است.

اسلاید ۸ :

وضعیتهای جبرانی ناشی از نا هنجاری شانه نابرابر:

۱-خم شدن جانبی گردن

۲-خم شدن جانبی تنه

اسلاید ۹ :

عضلاتی که موجب خم شدن جانبی گردن میشوند:
الف)اصلی:
۱-عضلات نردبانی(قدامی-میانی-خلفی)
۲-عضلات مهره ای(راسی و گردنی)
۳-قسمتهای خارجی عضلات قدامی مهره ای
۴-جناغی-چنبری
۵-راست کننده ی ستون مهره ها(راسی و گردنی)
۶-عضلات نیم خاری(راسی و گردنی)
ب)کمکی:
۱-عضلات تحت پس سری
۲-عضله ی عمقی ستون مهره ها(گردنی)
۳-گوشه ای

اسلاید ۱۰ :

اگر عارضه ی شانه ی نا برابر شدید باشد منجر به نا هنجاری  کج گردنی می شود که خود عوارضی همچون اختلال در وسعت دید و چرخش چشمها را به دنبال دارد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 25 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد