دانلود پاورپوینت چرا مزایای اجتماعی به صوزت نابرابر تقسیم میشود

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت چرا مزایای اجتماعی به صوزت نابرابر تقسیم میشود توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت چرا مزایای اجتماعی به صوزت نابرابر تقسیم میشود قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

چرا مزایای اجتماعی به صورت نابرابر تقسیم می شوند؟
نکته! تفاوت در برخورداری از مزایا به نقش هایی مربوط می شود
 که افراد بر عهده می گیرند یا به آن ها نسبت داده می شوند.
در خانواده یا میزان بهره مندی مردان از مزایای زنان بیشتر است. فرزندان بزرگ و پسران نسبت به دختران از قدرت بیش تری برخوردارند.

اسلاید ۲ :

     نابرابری در احترام :    
دانشمندی که ماده ی ارزشمند را کشف کرده و هنرمندی که آثار زیبایی را پدید آورده است نسبت به افراد عادی کار خارق العاده ای انجام داده اند و احساس احترام نسبت به آنها پدید می آید.

اسلاید ۳ :

اگر وظیفه بعضی از نقش ها انجام دادن فعالیت فعالیت های از نوع فوق باشد حالت احترام برای ان نقش تثبیت می شود هر چند که دارندگان آن نقش واجد همه ی ویژگی های لازم نباشند.

اسلاید ۴ :

هر چه فعالیت نقش در زمینه ی احترام برانگیز مانند تولدی و
ارائه ی دانش و ارزش توانای پاسخ گویی به احساس دینی و هنری بیش تر اشد فرد مجری نقش از احترام بیش تری برخوردار می شود

اسلاید ۵ :

  نابرابری در قدرت
زمانی که برای آسان تر شدن کارها تقسمی کار صورت می گیرد تفاوت در مسئولیت ها باعث برخورداری نامساوی از قدرت می شود.
فرماندهی یک دسته ی نظامی نمی تواند مسئولیت خود را بدن مزیت دستور دادن به اعضای دسته گروه (قدرت ) انجام دهد.یکی از سرچشمه های مهم نامساوی بودن افراد در برخورداری از مزیت قدرت تقسیم کار و عدم تساوی نقش ها در مسئولیت ها و وظایف است

اسلاید ۶ :

  نابرابری در ثروت :
ثروت مزیتی است که عمدتا به عنوان «پاداش» در اختیار ایفا
 کننده ی نقش قرار می گیرد. زمانی که دولت برای استخدام کارمندی
تقاضای زیادی داشته باشد و تعداد افراد دارای تحصیلات عالی کم
باشد (عرضه) خود به خود برای جذب افراد پاداش بالاتری را در
نظر می گیرد. افزایش و کاهش مزیت ثروت برای نقش های مختلف
تاحد زیادی تابعی از عرضه و تقاضا برای فعالیت آن نقش است.

اسلاید ۷ :

 نمونه سوالات درس سوم :
۱- تفاوت در برخورداری از مزایا مربوط به چیست؟ ص ۵۶ کتاب
۲- نقش هایی مثال بزنید که در حالت احترام برای آن نقش ها تثیبت شده باشد؟ ص ۵۷
۳ – چرا فرمانده ی یک دسته نظامی به مزیت قدرت احتیاج دارد؟ ص ۵۹

اسلاید ۸ :

۴ – برخورداری از کدام یا مزایای سه گانه (ثروت قدرت،احترام)       لازمه ی ایفای نقش است؟ ص ۵۹- ۶۰
۵ – رابطه ی کارگر و سرمایه دار را در جامعه ی صنعتی       در زمینه ی عرضه و تقاضا توضیح دهید؟ ص ۶۰

اسلاید ۹ :

دست یابی به ثروت یا افزایش و کاهش مزیت آن از چه راههای صورت می گیرد؟ ص ۶۱
از اقداماتی غیر از عرضه و تقاضا در جهت افزایش مزایا چند مثال بزنید؟ ص ۶۱

اسلاید ۱۰ :

افراد در چه شرایطی نابرابری در بهره مندی از مزایای اجتماعی را ناعادلانه محسوب می کنند؟
افراد از لحاظ فردی در پی افزودن به میزان مزایای قدرت، احترام و ثروت خود هستند. دست یابی به مزایا بازندگی در جامعه مسیر
 می شود و افراد در محدوده ای که ارزش ها و هنجار ها به آن ها اجازه دهند از این مزایا برخوردار می شوند.  

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 33 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد