دانلود فایل پاورپوینت تحلیل حرکتی ناهنجاری شانه نابرابر

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحلیل حرکتی ناهنجاری شانه نابرابر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحلیل حرکتی ناهنجاری شانه نابرابر قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کمر بند شانه از دو استخوان تشکیل شده:

۱-ترقوه یا چنبر((clavicle bone

۲-کتف((scapulae bone

اسلاید ۲ :

آناتومی استخوان ترقوه -در گروه استخوانهای دراز دسته بندی می شود. -اندام فوقانی (دستها) را به استخوان بندی محوری متصل می کند. -یک استخوان منحنی الشکل است. -انتهای جناغی آن ضخیم و گرد بوده وبا دسته استخوان جناغ سینه مفصل می شود. -انتهای دیگر آن پهن بوده و با زایده ی آخرومی استخوان کتف مفصل می شود.

اسلاید ۳ :

آناتومی استخوان کتف -در گروه استخوانهای پهن دسته بندی می شود. -استخوانی است با شکل کاملا نا منظم. -در ناحیه حفره دوری با استخوان بازو مفصل می شود. -از ناحیه ی قدامی روی قفسه ی سینه قرار دارد و به طور غیر مستقیم با آن مفصل می شود. -دارای ۱۵ علامت استخوانی است.

اسلاید ۴ :

زاویه ها(فوقانی وتحتانی) زایده ها(آخرومی و غرابی) حفره ها(دوری ,تحت خاری,فوق خاری وتحت کتفی) تکمه ها(فوق دوری و تحت دوری) لبه ها(مهرهای و زیر بغلی) خار کتف,ریشه خار کتف وبریدگی فوق کتفی

اسلاید ۵ :

مفاصل کمر بند شانه استخوانهای کمر بند شانه با استخوانهای جناغ ,بازو و قفسه ی سینه مفصل می شوند و مفاصل کمر بند شانه ای را به وجود می آورند که شامل: ۱-جناغی چنبری(sternoclavicular) ۲-آخرومی چنبری(acromioclavicular) ۳-بازویی دوری(glenohumeral) ۴-قفسه ی صدری کتفی(scapulothoracic)

اسلاید ۶ :

حرکات استخوان کتف ۱-کشش بالاییelevation)) ۲-کشش پایینی((depression ۳-دور شدن(abduction) ۴-نزدیک شدن(adduction) ۵-چرخش بالایی((upward rotation ۶-چرخش پایینی(downward rotation) ۷-بلند کردن لبه ی پایینی کتف((upward tilt

اسلاید ۷ :

تعریف نا هنجاری شانه نا برابر: -چنانچه سطح شانه را با یک خط افقی مرجع مورد ارزیابی قرار دهیم ,در شرایط طبیعی هر دو شانه باید نسبت به این خط ,فاصله یکسان داشته باشد. یکسان نبودن فاصله ی شانه ها با خط افقی مرجع در یک طرف را عارضه ی شانه نابرابر گویند. -این عارضه از ناحیه خلفی مورد بررسی قرار می گیرد. -شانه ای که دچار عارضه شده ,با افتادگی در همان سمت همراه است.

اسلاید ۸ :

عضلات در گیر در ناهنجاری شانه نا برابر ۱-متوازی الاضلاع (rhomboid) ۲-بخش فوقانی ذوزنقه ((upper trapezius ۳-گوشه ای (levator scapulae) ۴-جناغی-چنبری(sternocleidomastoid) ۵-سینه ای کوچک (pectoralis minor) ۶-بخش تحتانی ذوزنقه (lower trapezius) ۷-تحت ترقوه ای ((subclavius

اسلاید ۹ :

متوازی الاضلاع: سر ثابت:زایده های شوکی هفتمین مهره ی گردنی و پنج مهره پشتی سر متحرک:لبه داخلی استخوان کتف عمل:کشش بالایی ,نزدیک کنندگی و چرخش پایینی استخوان کتف

اسلاید ۱۰ :

بخش فوقانی ذوزنقه : سر ثابت:استخوان پس سری و لیگامنتهای گردنی در پشت گردن سر متحرک:یک سوم ابتدای لبه ی سطح خلفی استخوان ترقوه و زایده ی آخرومی عمل:کشش بالایی,نزدیک کننده و چرخش دهنده ی بالایی استخوان کتف

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد