بخشی از مقاله

1) براي‌ ماساژ قفسه‌ سينه‌، دست‌هاي‌ خود را در موقعيت‌ مناسب‌ قرار دهيد.
- با انگشتان‌ اشاره‌ و مياني‌ دست‌ پاييني‌ خود، يكي‌ از پايين‌ترين‌ دنده‌هاي‌ مصدوم‌ را در سمتي‌ كه‌ به‌ شما نزديك‌تر است‌ پيدا كنيد. انگشتان‌ خود را در امتداد اين‌ دنده‌ بلغزانيد تا به‌ محل‌ اتصال‌ آن‌ به‌ استخوان‌ جناغ‌ برسيد. انگشت‌ مياني‌ خود را در همين‌ نقطه‌ و انگشت‌ اشاره‌ را در كنار آن‌، روي‌ جناغ‌ قرار دهيد.
كف‌ دست‌ ديگر خود را روي‌ استخوان‌ جناغ‌ بگذاريد؛ آن‌ را به‌ سمت‌ پايين‌ بلغزانيد تا به‌ انگشت‌ اشاره‌ (دست‌ اول‌) برسد. اين‌ قسمت‌، همان‌ محلي‌ است‌ كه‌ بايد روي‌ آن‌ فشار وارد كنيد.


- كف‌ دست‌ اول‌ خود را روي‌ دست‌ ديگر قرار دهيد و انگشتان‌ خود را در هم‌ قفل‌ كنيد.

احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌ را آغاز كنيد
2) ماساژ قفسه‌ سينه‌ و احياي‌ تنفسي‌ را آغاز كنيد.
- كاملاً روي‌ مصدوم‌ خم‌ شويد به‌ طوري‌ كه‌ دستان‌ شما به‌ حالت‌ مستقيم‌ قرار بگيرند. استخوان‌ جناغ‌ را به‌طور عمودي‌ فشار دهيد و آن‌ را 5-4 سانتيمتر در قفسه‌ سينه‌ فرو ببريد.


- قفسه‌ سينه‌ را 15 بار (با سرعت‌ 100 بار در دقيقه‌) ماساژ دهيد.
- سر را به‌ عقب‌ خم‌ كنيد، چانه‌ را بالا بكشيد و 2 بار تنفس‌ بدهيد.
- به‌طور متناوب‌، 15 بار ماساژ قفسه‌ سينه‌ و 2 بار تنفس‌ بدهيد.
- احياي‌ قلبي‌ ـ ريوي‌ را تا زماني‌ ادامه‌ بدهيد كه‌ نيروهاي‌ امداد اورژانس‌، مسؤوليت‌ (عمليات‌ احيا) را بر عهده‌ بگيرند يا مصدوم‌ حركت‌ كند يا نفس‌ بكشد و يا آنقدر خسته‌ شويد كه‌ ديگر نتوانيد ادامه‌ دهيد.

ماساژ خارجي قلب
هدف از ماساژ قلبي آن است كه با فشار عمودي دستها بر روي استخوان سينه،‌ قلب را كه بين استخوان جناغ سينه و مهره ها قرار دارد بفشاريم و عمل انقباض طبيعي قلب را بطريق مصنوعي ايجاد نماييم. در موقعيتي كه ماساژ قلبي ضرورت دارد، بهتر است همراه با تنفس مصنوعي باشد. در اجراي طريقه يك نفره، يعني زماني كه يك نفر به تنهايي مسئول اجراي ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي است، در هر دوره كه قريب 15 ثانيه طول مي كشد، 2 تنفس پشت سر هم و سپس 15 مرتبه ماساژ قلبي پي در پي ضروري است. اگر دو نجات دهنده با هم كار مي كنند، بازاء هر 5 بار فشار روي قلب كه يكي از نجات دهندگان انجام مي دهد، يك بار تنفس مصنوعي توسط ديگري صورت مي گيرد. در اين حالت چنانچه ميزان سرعت كار برابر 60 ماساژ و 12 تنفس مصنوعي در دقيقه باشد متناسب است. عمليات بايستي تا برقراري شرايط طبيعي در بيمار ادامه يابد.


غرق شدن در آب استخر و دريا:
اغلب غرق شدگيها در شرايطي اتفاق مي افتد كه امكان نجات وجود دارد. اگر با دانش آموزي
كه دچار غرق شدن در استخر و يا آب دريا گرديده روبرو شديد، بايستي ضمن بيرون آوردن و رساندن
وي به خشكي، از دادن تنفس مصنوعي خودداري نكنيد و اين كار را بدون معطلي شروع كنيد. دادن
تنفس مصنوعي آنهم بمدت طولاني اغلب باعث نجات جان غرق شده مي شود. رسانيدن چنين
شخصي به پزشك بوسيله آمبولانس يا هر نوع اتومبيلي همراه با ادامه تنفس مصنوعي، بهترين كاري
است كه براي نجات اين مصدومين مي توان انجام داد.


_خفگي ها
_ CPR يا احياء قلبي تنفسي
_ پانسمان.بانداژ.آ تل بندي
_ شوك. غش . صرع
_ خونريزي وانواع زخمها
_ مسمويتها
_ آسيب هاي استخواني و مفصلي
_ سوختگي ها
_ سر ما زدگي و گر ما زدگي


_ چگونگي حمل و انتقال مصدوم
_چگونگي مقابله با حوادث طبيعي (زلزله.سيل و...)

امداد م نجات( Rescue):
_نجات از ار تفا عات بلندو نجات در كوهستان
_ نجات از آوار و فضا هاي تخريب شده
_ امداد ونجات جاده اي
_ نجات غريق
جستجو و نجات(Search And Rescue):
اول بگم كه نجات گرا از نظر آمادگي جسماني هميشه در بالاترين وضعيتبايد باشن. مثل كماندو ها
اين بحث بحثي تخصصي و حرفه اي كه در رابطه با(مديريت- نقشه خواني-رد يابي -زندگي در شرايط سخت-بهمن و جستجو در نقاط مختلف بر حسب اطلاعاتي كه ما به دست آورده ايم) .


اول بحث رو با كمك هاي اوليه شروع مي كنم و براي اينكه ازيه جاي روشني شروع كرده باشيم يه كم ازتاريخچه كمك هاي اوليه صحبت مي كنم .
اول كار :
مي دونيد كه سال1859 يه تا جر جوان سوئيسي به نام هانري دونان كه در حين سفر تجاري براي عقد قرار داد با ناپلئون با جنگ بين ايتا ليا و اتريش مواجه شد كه توي منطقه يك روستا به نام سولفورينو در حال انجام بود . اون كه مثل ما ايرانيا آ دم توپي بود تجارت رو ول كرد و با تمام سرمايش به سر بازها كمك كرد و بعد هادر سال1863 با عث تا سيس نهاد هاي كمك رساني به مردم در كشور هاي جهان شد البته اين نهاد كه شير خورشيد سرخ بود در سال 1302 در ايران با رياست رضا پهلوي تا سيس شد( البنه ما مسلمونا قبا از اينكه اين آ قا ي دونان به فكر بيفته توي مرام و دينمون از كمك به مردم صحبت شده براي مثال در غزوات گروهي از زنان به سرپرستي حضرت فاطمه(ص) به زخميان رسيدگي مي كردند).


اينارو گفتم كه تو بحث هامون ممكنه به جاهاي برسيم كه لازم بود كه شما اينو مي ودنستيد پس ما ايرانيا از نظركمك هاي اوليه وفنون امداد و نجات
از هيچ جاي دنيا كم ندا ريم . پس با اين همه حرف و حديث كه گفتم ميريم سر اصل مطلب.
علائم حياتي (بحثي كه دقت در آن مي تواند شما را تبديل به يك حر فه اي كند )


****ضعيت هوشياري:
مي تونيم بر سه حالت تقسيمش كنيم:1_هوشيار 2_كم هوش 3_بيهوش
راه تشخيص:علائم ظاهري مثل حرف زدن جواب به اعمال درد ناك
تنفس:(در دقيقه)


در افراد بالغ بالاي 12 سال(20تا12)---كودكان بين يك ماه تا 12 سال(30تا15)---نوزادان از زمان تولد تا يك ماه(50تا25)
راه تشخيص:حركت قفسه سينه و صداي حاصل از تنفش
ضربان قلب:
ضرباتي كه در اثر انقباض و انبساط ما هيچه قلب به ديواره قفسه سينه وارد مي شود.


راه تشخيص:صداي حاصل از ضربان قلب در قفسه سينه
نبض(در دقيقه):
ضرباتي كه در اثر بر خورد خون به ديواره سرخ رگ به وجود مي ايدو ما را در محل هائي خاص فشار را احساس مي كنيم .
بالغين بيش از 12سال(100_60)---كودكان11تا8 سال(110_70)---كود كان5تا7سال(120_80)---كودكان4تا3(140_80)---شير خوار1تا2 (150_90)
راه تشخيص:محل هاي احساس نبض كه عموما جاهاي كه از سرخ رگ روي استخوان يا محل هاي سفت رد مي شود و بهترين محل هااول نبض گردني ياكاروتيد --دوم نبض مچ دست يا راديال و سوم نبض كشاله ران يا فمورال.


نكته:هيچگاه نبض را با انگشت شست لمس نكنيد زيرا انگشت شست خودش نبض دارد و در محاسبه ما اشتباه ايجاد مي كنه- بهترين انگشت انگشت اشاره است
فشار خون:
ميزان فشاري كه خون به ديواره سرخ رگ وارد مي كندو البته ميزان آن بسيار مهم است.
راه تشخيص:با استفاده از دستگاه فشار سنج كه در آينده دقيقا كار با آن را آموزش مي دم.


رنگ پوست:
شما فكر ميكنيد رنگ طبيعي پوست چه رنگيه؟؟؟(سفيد-سياه-زرد)
جالبه بدونيد كه رنگ پوست هر كس در حالت هاي طبيعي اون رنگ طبيعي پوست اونه و اگر وضعيت تنفس و گردش خون دچار كوچكترين مشكلي بشه رنگ پوست اونو نشون ميده.


راه تشخيص:تغيير رنگ پوست بدن مثل زرد و يا كبود كه در نقاط حساسي مثل زير ناخون ها ولبها قابل ديدن هست .
مردمك چشم:(يه علامت توپ و مهم)
اين مردمكه عجب كار توپي براي ما انجام ميده . مي دونيد يه نجات گر زماني كه به يه صحنه حادثه ميرسه چطوري مي تونه با يك نگاه ساده و خيلي سريع فرق بين زنده ويا مرده اي كه با )CPRاحيا قلبي تنفسي )هم بر نمي گرده رو تشخيص بده و راندمان كارشو بياره بالا. آره درست حدس زديدبا يه نگاه به مردمك چشم.


راه تشخيص:ببينيد ما دو نوع مرگ داريم 1_مرگ فيزيولوژيك 2- مرگ باليني اونائي كه مرگ باليني دارن قلب و يا تنفسشون از كار افتاده يا اصتلاحا ارست كرده و اين امكان هست كه با CPRبرگرده(خوب شايدم بد شانسي بر نگرده).
اما مرگ باليني مرگي هست كه مغز مرده و ديگه با كمك هاي اوليه نمي تونيم به اون كمكي بكنيم و بايد وقت وانرژي رو رو ي اوناي ديگه صرف كنيم.


اگر توي اين علائم حياتي دقت كنيد و يه كم انصاف داشته باشيدمطمعنم ناخواسته مي گيد((تَبارك الله في احنسَنِل خالقين)).
در رابطه با بحث كمك هاي اوليه و امداد ونجات هر سئوالي كه داريد بپرسيد من هم سعي مي كنم حتما جواب بدم.
خفگي ها:
خوب مي دونيد دليل اصلي خفگي ها مصدود شدن راه هاي تنفسي است كه اگر ما سعي كنيم عامل خفگي رو از بين ببريم مشكل حل مي شه
حالا با مثال مشكلات در خفگي ها و كمك هاي اوليه اون رو آموزش مي ديم.


داريد تو يه كوچه مثل خاني حركت مي كنيدكه مي بينيد يه نفر رو زمين افتاده و خفه شده(حتما انتظار نداريد كه عين فيلماي 40سال پيش به
شما الهام بشه كه طرف خفه شده و يا خودش كه بيهوش شده بلند شه به شما بگه كه با يك دونه شكلات خفه شده) شما بايد از علائم
حياتي كه قبلا براي شما توضيح دادم بفهميد كه خفه شده و كي (به رنگ پوست دقت كنيد كه شدت و مدت خفگي رو توضيح مي ده)خوب ما با
نگاه كردن به حساست تري نقاط در برابر كمبود هوا و اكسيژن(رنگ زير ناخون ها و كبودي لب ها‍)اين تشخيص ها رو مي ديم: برا ي آغاز عمليات
خارج كردن شكلات (ما اين تشخيص رو از پوست شكلات كه هنوز توي دست فرد هست ويا بوي دهان ويا حتي سئوال از همراهان اون) ميدهيم
خوب راه هاي معمول كه براي افراد خفه شده يا در حال خفگي به كار ميره به قرار زيره:


_ خوردن آب براي لقمه هاي كه در محل اپي گلوت يا همان دو راهي ناي و مري گير كرده اند
_ بغل فرد قرار مي گيريم و يك دست رو از بغل روي شكم فرد مي گزاريم و فرد رو روي دستمو ن به سمت جلو حول مي دهيم و با نرمي كف دست بين دو كتف اون ضربه مي زنيم.


_ هايم ليخ : اين روش خوب و كار آمدكه به دو شكل براي مصدومان خوابيده و ايستاده انجام مي شود .
چگونگي عملكرد اين روش :(اول بايد يگويم كه بر اي اينكه مانور ما با موفقت انجام بپذيره بايد اول داخل دهان مصدوم را چك كنيم و سپس سر اون رو به يك سمت مي خوابانيم و دهان اون رو باز مي گزاريم كه عامل مصدود كننده هنگام خروج خود به مشكلي بر نخورد)ما با فشاري كه به صورت 45 درجه بين ناف و زاعده كزيفوئيد يا همان جناق سينه ايجاد مي كنيم كه فشار حاصل از مانور هايم ليخ ما به اعماء واحشاء داخل شكم وارد مي شود سپس اين فشار به پرده ديافراگم و شش ها منتقل مي شودكه به مثال ظرفي مي ماند كه در ب آن را يك چوب پنبه مصدود كرده باشد و با فشار شما به بطري هوا در هنگامي كه خارج مي شود جسمي را كه مسير را مصدود كرده پس مي زند.

البته اين روش هم يعني مانور هايم ليخ براي افرادي كه هنوز هوشيار هستند و يا ايستاده اند وجود داردكه از نظر مكانيزم و محل همان جاكه گفتيم قرار دارد اما به توجه به اين نكات كه ما بايد از پشت به مصدوم بچسبيم به طوري كه پا ها وسرو سينه ما كاملا به شخص چسبيده باشد كه زماني كه مانور هايم ليخ را اجرا مي كنيم هيچ فاصله اي با عث اتلاف نيرو ي ما و پا ئين آوردن ضريب اطمينان ما نشودوالبته دستها بايد مشت باشد والبته مصدوم باباز كردن دهان به ما كمك كند. پس به همين آ ساني يك نفر از مرگ قطعي نجات پيدا مي كند.


خوب اينم خفگي هامنتظر سئوال ها ونظرات شما هستم
CPR
اين كلمه به معني احياء قلبي و ريوي مي باشد . زماني كه به دليل صدمات عصبي يا بيمار ي ويا ضربه و حوادث مختلف اين دو عضو اصلي بدن يعني قلب و ريه از كار افتادند ما با يك سري مجموعه اعمال سعي در انجام كار قلب و ريه ها داريم تا آنها توانائي كار مجدد را به دست بياورندو البته به زبان شيرين فارسي و در حقيقت يعني زندگي و به شكلي زنده كردن آدم مرده


(جلَ الخالق مگه مي شه)آره حق داريد كه بگيدمگر مي شود آدم مرده رو دوباره زنده كر د بايد بگم بله و بايد بدانيد در علم پزشكي دو نوع مرگ
وجود دارد 1- مرگ ظاهري يا باليني 2- مرگ حقيقي
1- مرگ ظاهري يا باليني به مرگي گفته مي شود كه فقط قلب (سيستم گردش خون ) و شش ها(سيستم تنفسي ) از كار افتاده باشد و به مغز صدمه اي وارد نشده و هنوز سلول هاي مغزي زنده باشند.


2- مرگ حقيقي كه ادامه مرگ مغزي مي باشدبه معناي از بين رفتن سلول هاي ماهيچه قلب و شش ها و مغز يا مرگ مغزي است كه البته ما به عنوان امداد گر براي اين افراد كه در مراحل اوليه مرگ مغزي نياز به دستگاه و احياء مغزي دارند (CCPR) كار خاصي نمي توانيم انجام دهيم
خوب تا اينجا فهميديدكه CPR چه كار است و به درد چه كسايي ميخوره پس خوب دقت كنديد :


ببينيد ما براي اينكه CPR انجام بديم بايد اول يه مجموئه اقدامات اوليه رو انجام بديم تا تا ضريب اطمينان كارمون بالا بره
براي شروع كار بايد سه مرحله اصلي رو انجام بديم:


Airway:باز كردن راه هاي هواي
بايد چك كنيد كه كه آيا مسير عبور تنفس باز است يا خير و انجام اين عمل كه سر رو كمي به سمت عقب بكشيم و گردن هم كمي بالا قرار گيرد چون ماهيچه هاي زبان
در هنگام بيهوشي به سمت عقب حركت مي كنند و راه تنفسي مصدود مي شود و ما با اينكا ر ماهيچه ها رو به سمت عقب مي كشيم و پس اولين مشكل به همين سادگي حل شد
Breathing:برقراري تنفس
ما در اين مرحله با تنفس مصنوعي سعي در بالا بردن اكسيژن خون ميكنيم(پائين تر به طور كامل تنفس مصنوعي رو آموزش مي دم)
Circulation:برقراري گردش خون

ماساژ قلبي و تنفس مصنوعي:
ماساژ به فشار هاي ما كه عمود بر قفسه سينه به عمق 3 تا 4 سانتي متر به مصدوم وارد ميشه مي گن و تعداد اين دو عمل بسته به يك يا دو امداد گر بودن متفاوت است.
تعداد امداد گر براي CPR تنفس مصنوعي ماساژ قلبي
1- امدادگر 2 تنفس در هر دور 15 ماساژدرهر دور
2- امدادگر 1 تنفس در هر دور درشيوه جديدآنقدركه فردماساژورخسته شود

چگونگي تنفس مصنوعي:
_ تنفس مصنوعي به صورت دهان به دهان(براي افراد بالغ )
_ تنفس دهان به بيني(افرادي كه به هر دليل نمي توان از طريق دهان به آنها تنفس داد)
_ تنفس دهان به دهان و بيني(براي نوزادان كودكان كه اندام صورت كوچكي دارند)
در هنگام تنفس مصنوعي بايد دقت كنيد كه آيا قفسه سينه بالا مي رود يا نه و از صحت تنفس تان مطمئن شود .
توجه:
در تنفسي كه به نوزادان مي دهيد حتما با يد دقت داشته باشيد كه بايد در ريه نازك و حساس آنها به آرامي فوت كرد و هر گونه فشاري در هنگام تنفس باعث تركيدن ريه هاي حساس نوزادان و يا كودكان مي شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید