دانلود مقاله اصول اجرا و طراحی ژاکت بتنی

word قابل ویرایش
4 صفحه
5700 تومان

چکیده

بازسازی و مقاوم سازی ستونهای بتن آرمه به دلایلی مانند تغییر کاربری و یا نیاز به بهبود مقاومت و شکل پذیری سازه در برابر زلزله ضروری است. اثرات غیر خطی در بتن مسلح در هنگام وقوع زلزله از یک سری مکانیزم هایی شامل شکست بتنی و ترک خوردن آن،کمانش آرماتورها و…نتیجه میشود.برای افزایش مقاومت خمشی و انعطاف پذیری و مقاومت برشی ستونها میتوان از روش ژاکت بتنی استفاده کرد . یعنی استفاده از یک لایه اضافی بتن مسلح با میلگردهای طولی و خاموت های بسته که در این مقاله در مورد این روش توضیح خواهیم داد.

کلمات کلیدی : مقاوم سازی ، بتن آرمه ، سازه ، ژاکت بتنی ، بتن مسلح

١

مقدمه

مقصود از ژاکت بتنی ، استفاده از یک لایه اضافی بتن مسلح با میلگردهای طولی و خاموت های بسته که بصورت ژاکت دور ستون قرار می گیرد ، می باشد . ژاکت بتنی بسته به شرایط می تواند دور تا دور ستون یا در یک وجه یا چند وجه ستون اجرا شود.

می توان با استفاده از وصله آرماتورهای ژاکت به آرماتورهای فونداسیون ، با طول مهاری کافی ، به افزایش مقاومت خمشی ستون کمک کرد .

٢

موارد کاربرد

-۱ محصورکردن بتن
-۲ افزایش مقاومت برشی
-۳ افزایش مقاومت خمشی
۴- افزایش سختی جانبی
-۵ اصلاح اتصالات در قابها

حداقل مشخصات برای ژاکتهای بتنی

(۱ مقاومت مصالح جدید باید برابر و یا بیشتر از مقاومت مصالح موجود باشد. (۲ حداقل ضخامت ژاکت بتنی ۱۰ سانتی متر می باشد.

۳( برای ستون هایی که به آرماتور طولی اضافی احتیاج ندارند ، استفاده از ۴ آرماتور طولی به قطر ۱۲ میلی متر و خاموت هایی به قطر ۸ میلی متر ضروریست.

(۴ فاصله محور به محور خاموت ها نباید از ۲۰ سانتی متر تجاوز نماید.

٣

روش های اجرای ژاکت بتنی

(۱ سطح خارجی بتنی ستون ناسالم بایستی کاملا تراشیده شود و تمیز شود و تمام بتن های سست و لق از ستون اصلی جدا گردد.

(۲ میلگردهای طولی در فونداسیون وسقف باید مهار شده و به صورت پیوسته از داخل سقف ها عبور داده شود.

۴

(۳ قراردادن خاموت های اضافی و ایجاد خراش روی ستون اصلی و استفاده از وسیله های اتصال بین سطح بتنی

ستون و ژاکت.

۵

روش های اتصال

الف) جوش آرماتورهای وصله شده به یکدیگر

۶

ب) سوراخ کردن ستون اصلی در این روش برای مهار بیشتر آرماتورهای طولی با استفاده از دریل در محل نقطه چین سوراخ ایجاد کرده با استفاده

از خاموت آرماتورهای طولی ژاکت را به هم متصل می کنند.

٧

ج) جوش دو انتهای تنگهای ژاکت

(۴ اضافه کردن بتن جدید

جهت کاهش ضخامت بتن ژاکت مواد زیر به کار می روند : -۱ بتن پر مقاومت (HSC)

-۲ بتن با عملکرد بالا (HPC)

* یکی از روشهای اضافه کردن بتن استفاده از شاتکریت است که به یکپارچه شدن بین ستون اصلی و ژاکت کمک می کند و تاثیر زیادی دارد.

٨

لازم به ذکر است می توان با انجام یکسری اقداماتی که در زیر خلاصه شده است،کارایی این روش را

بهبود بخشید :

الف) استفاده از میلگرد اتصال خمیده جهت اتصال آرماتورهای ژاکت به آرماتورهای طولی ستون اصلی.
ب) قرار دادن میلگرد اتصال در سطح بین ستون و ژاکت.

ج) جوش انتهای خاموت های ژاکت به یکدیگر تا عدم عملکرد لرزه ای اجتناب ناپذیر سازه ها را جبران کند.
د) بررسی وضعیت عملکرد مصالح ژاکت و ریختن شاتکریت بتن و یا بتن درجا در شرایط کاری مانند شرایط بد آب و هوایی و وضعیت محیطی نامطلوب مثل: زیر پلها

آزمایشات

Rodriguez & park E.julio
Vandoros et al

Vandoros et al

آزمایش روی پنج نمونه ستون که سه تا از آنها بهسازی شده بودند و ژاکت بتنی در شرایط مختلف دور بتن اجرا شده بود انجام گرفت.

شرایط اجرا

الف) نحوه اجرای بتن ژاکت ب) وجود میلگردهای اتصال

ج) وجود آرماتورهای کمر خمیده (جهت اتصال آرماتوهای طولی بتن قدیم به آرماتورهای طولی بتن جدید)
د) جوشکاری دو انتهای خاموت ها

مشخصات نمونه آزمایش شده

N و = E اتصال بین ژاکت و بتن قدیمی ضعیف شده و آسیب های زیادی به سمت ژاکت توسعه پیدا کرده است .

٩

= W قلاب خاموت ها به دلیل جوشکاری نکردن باز شده و آرماتورهای طولی دچار کمانش شدند. نهایتاً آرماتورهای طولی پاره شده است .

= N ترکهای موازی آرماتورهای طولی نشان دهنده ی نبود چسبندگی کافی بین آرماتورهای طولی و بتن ژاکت می باشد . جدایی ژاکت از بتن قدیمی باعث محدود شدن تمام خرابی ها در ژاکت شده بود . در حالیکه بتن قدیمی سالم مانده بود .

= E این نمونه مجهز به میلگردهای اتصال بود و وضعیت چسبندگی ژاکت به بتن قدیمی بهتر از نمونه N بود و افزایش مقاومت جانبی ۱۲ درصدی در مقایسه با نمونه N به وجود آمد .

= W در این نمونه شامل چسبندگی خوبی بین ژاکت و بتن قدیمی بودیم . این به دلیل اجرای بتن ژاکت به صورت شاتکریت بود . در حالی که نمونه های N و E به صورت بتن درجا اجرا شده بودند .

منحنی بار-تغییر مکان الف) نمونه اولیه ب) نمونه مقاوم سازی شده استفاده از ژاکت بتنی تاثیر بسیار خوبی در افزایش مقاومت و ظرفیت استهلاک انرژی ستونهای بتن آرمه نسبت به ستون اولیه می شود.

محاسبات طراحی

طراحی ژاکتهای بتنی برای مقاوم سازی ستون های دایره جهت افزایش انعطاف پذیری:
برای طراحی آرماتورهای عرضی برای ستونهای جدید داریم:

: D’ قطر خاموت حلقوی داخل ژاکت بتنی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد