بخشی از مقاله

بازيافت مواد

بازیافت مواد
زباله
زُباله یعنی پس‌مانده و باقیمانده از تولید یا تغییر شکل چیزهای دیگر و نیز آنچه که قبلا استفاده شده و دیگر به آن احتیاجی نیست.


در زندگی بشر موادی وجود دارد که موجب آلوده شدن محیط زیست می شود این امر نه تنها موجب ناراحتی و نگرانی انسان می شود بلکه باعث افزایش مو جودات موذی، بوی نا مطبوع متصاعد شده در هوا و بیماریهاِی مختلف می شود

. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت به تولید زباله ها نیز اضافه میشود که این امر مشکلات زیادی از قبیل ، حمل و نقل – دفن و یا بازیافت زباله به صورت های جدید و امروزی را برای مسئولین شهرداری به ارمغان می اورد . جمع اوری زباله آسان است ، اما با توجه به اینکه زباله در ایران روزانه به 38هزار تن می رسد و به خصوص اینکه از این مقدار 76% زباله ها را می توان به کود تبدیل کرد و هزاران تن پلاستیک باز یافت نمود.


انواع زباله
بطور کلی زباله‌ها سه نوعند:
• نوع اول زباله‌های تَر هستند مانند: پس مانده‌های گیاهان، گل و لای آبها، پس ماندهٔ مواد غذایی... اینگونه زباله‌ها بطور کل از طریق واکنشهای شیمیایی و به‌وسیله باکتریها خود به خود و به زودی نابود می‌شوند. آنها می‌توانند به عنوان کود استفاده شوند.(هفتاد درصد زباله‌ها در ایران مواد غذایی هستند.


• نوع دوم زباله‌های قابل بازیافت هستند مانند: مواد ساختمانی، فلزات، مواد پلاستیکی، کاغذ،شیشه... اینگونه مواد می‌توانند در زمینه‌های دیگر دوباره استفاده شوند. مثلاً فلزات را ذوب می‌کنند و در شکل جدید بکار می‌برند. مواد پلاستیکی را نیز ریز ریز کرده و در ساخت مصالح جدید و یا مواد قابل اشتعال استفاده می‌کنند. کاغذها و مقواها نیز قابل تبدیل به کاغذهای جدید هستند.


• نوع سوم زباله‌هایی که دیگر برای استفاده مناسب نبوده و قابل بازیافت نیستند. مانند پوشک بچه، بسیاری از زباله‌های بیمارستانی ... متاسفانه راه حل ساده‌ای برای این گونه آلاینده‌ها وجود ندارد. تنها راه موثر، استفاده کمتر از اینگونه مواد است.
بازیافت
از آغاز قرن حاضر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مقرر شده که زباله‌ها باید بازیافت شوند.بازیافت مواد از نظر اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی برای جامعه مفید است . مسئولین باید برای آگاهی مردم و کمک در جهت جمع آوری بهتر مواد آنها را در جریان امور قرار دهند و اقدامات لازم جهت چگونگی ایجاد همکاری فراهم سازد.


بازيافت مواد يعني بازگرداندن مواد زائدبه چرخه توليد يا به عبارت ديگر بهره وري دوباره ازمواد فرسوده و غير قابل مصرف.
استفاده مجدد از زباله را كه به طور کلی در کشور ما 30%از زباله های شهری قابل بازیافتند که این درصد اغلب زباله های خشک ان را تشکیل می دهند و این مواد عبارتند از :

 


1. کاغذ و مقوا
2. پلاستیکها
3. فلزات و اهن الات فرسوده
4. شیشه
5. منسوجات و چرم
6. چوبها
7. لوازم الکتریکی و الکترو نیکی .
روش های بازیافت عبارتند از :
1.کا هش اندازه و حجم به دو صورت : خرد کردن و پرس کردن
2. جابجایی مواد به کمک تسمه نقاله


3. خشک کردن مواد تر
4. جدا سازی وتفکیک برای انجام فعالیت های بعدی بهتر
5. سانتریفوژ
6.سیکلنا
7. جدا کننده های اسکلت و استاتیک و کمپوست را می توان اشاره کرد .

روند کار بازیافت
روند کار بازیافت به این صورت است که ابتدا ماشین های مخصوص جمع اوری زباله ، زباله ها را از سطح شهر جمع کرده و به مکان های مخصوص تجمع زباله می برند و سپس از ان مکان به مراکز بازیافت و تفکیک زباله های شهری انتقال می دهند . بازیافت این مواد به منظور افزایش طول عمر منابع شیمیایی تجدید نا پذیر می باشد. اگر این مواد بازیافت نشود كشور ما از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی و بهداشتی در خطر می افتد وحتما کشورو هوای کشور ما در آینده ای نه چندان دور دچارآ لودگی بيشترمی گردد.

 

هدف از بازیافت مواد عبارتند از :
1. جلوگيري از کمبود منابع طبیعی گسترده
2. جلوگيري ازافزا یش وابستگی ها ی خا رجی
3. جلو گيري ازشیوع بیما ری ها ی مختلف

وظیفه ی سا زما ن با زیا فت مواد عبا رتند از:
1.ا جرای بر نا مه ها ی مصوب سا زمان در منا طق.
2.شنا سا یی مراکز تولید کننده ی پسماند ها.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید