دانلود مقاله بررسی تغییر اثر میدان مغناطیسی زمین بر روی یک نمونه PMT فاقد حفاظ به کاربرده شده در مقیاس گرهای صنعتی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


مقدمه


در دستگاه های صنعتی داشتن دقت مناسب برای اندازه گیری بسیار مهم است. داشتن ثبات در اندازه گیری با تغییر چرخش آشکارساز حول محور خود از پارامترهای مهم در سیستم های چاه پیمایی و تداخل سنج و اسکن برج های تقطیر است.
به عنوان مثال در یک سیستم تداخل سنج محلول های انحلال ناپذیر که سیستم آشکارسازی به صورت متحرک از کف مخازن عملیات اسکن و تعیین مرز لایه مختلف مواد را مشخص میکند اثر چرخش آشکارساز در طول مسیر اسکن و در نتیجه اثر تغییرات میدان مغناطیسی برروی یک PMT فاقد حفاظ مغناطیسی موجب تغییر حدودی 10-20 درصد در شمارش 10000 پالس بر ثانیه میشود و به طور کلی لایه های مواد که از لحاظ تئوری اختلاف شمارش کمتری نسبت به این مقدار دارند تعیین نمیشوند.


459


عاملی که بر روی آشکارسازهای سوسوزن اثر میگذارد اثر میدان مغناطیسی زمین بر روی PMT است.


در PMT نور تولید شده توسط آشکارساز سوسوزن به فوتوکاتد برخورد کرده و الکترون تولید میشود و این الکترون ها با اعمال ولتاژ بین داینودها تکثیر میشوند تا درنهایت در آند جمع میشوند. [1] چون این الکترون ها دارای انرژی پایینی هستند و در خلا حرکت میکنند، به شدت تحت تاثیر میدان مغناطیسی هستند.به ویژه در فواصل صفحه کاتد تا داینود اول و دوم که جمعیت الکترونی نیز بسیار پایین میباشد.[2 ] این تغییر جهت لکترون ها باعث تغییرات اندک در گین PMT نیز میشود.[3] بزرگی میدان مغناطیسی در سطح زمین بین 25 تا 65 میکروتسلا 0,25) تا 0,65 گاوس) است[4] و این میدان مغناطیسی طبق قانون لورنتز بر روی الکترون هایی که داخل PMT در حرکت هستند میتواند اثر بگذارد.

روش کار


یرای مشاهده تغییرات میدان مغناطیسی از دو PMT که یکی دارای حفاظ مغناطیسی و دیگری فاقد حفاظ مغناطیسی استفاده میشود.

PMT استفاده شده در این مقاله که فاقد حفاظ مغناطیسی است، مدل CR-169 ساخت شرکت BEIJING Hamamatsu, China میباشد که یک کریستال یدور سدیم 2×2 اینچ به آن کوپل شده است و مشخصات آن در جدول 1 آمده است.

PMT دارای حفاظ مغناطیسی که در این آزمایش استفاده شد، ساخت شرکت Hamamatsu, Japan مدل R1307 است.


460

جدول1 مشخصات PMT های استفاده شده

R1307 CR-169 model


650nm 300 ~ 300 ~ 650nm (S-4) Spectral response range


30nm 420 420nm Wavelength of Maximum Response


Borosilicate glass Borosilicate glass Side of the tube and window materials

Box and grid Box-gate (10) Doubling system architecture


8ns 7 0ns Anode pulse rise time


64ns 70ns Electron transit time


E678-14A E678-15B/CR105 Applicable tube socket

روش کار


برای اندازه گیری در ابتدا باید توجه داشته باشیم موقعیت چشمه نسبت به آشکارساز در تمام جهت های مورد تست ثابت باشد بدین منظور در ابتدا چشمه توسط یک پایه نگهدارنده به بدنه آشکارساز ثابت میشود. با توجه به اشباع شدن آشکارساز در شمارش های بالا فاصله چشمه از آشکارساز و اکتیویته چشمه طوری انتخاب میشود که آشکارساز به حالت اشباع نرود. در تمام موارد از یک چشمه سزیم 137 با اکتیویته حدود 10 میکروکوری در فاصله 5 سانتی متری از آشکارساز استفاده شده است. مدار الکترونیک به کار رفته پس از PMT به ترتیب شامل یک پیش تقویت کننده با قابلیت تقویت، دو مقایسه گر LL وUL، یک مولد پالس مربعی، یک شمارنده و یک ارسال کننده آرایه داده ها در قالب یک رشته ده بایتی با پروتکل RS-232 به کامپیوتر میباشد. میزان تقویت برای فوتون های 662 keV چشمه سزیم 137، 4 ولت و حد پایین و بالای مقایسه گر به ترتیب 1,5 و 5 ولت برای تمام موارد میباشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله میدان مغناطیسی زمین

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
ميدان مغناطيسي زمين مقدمهپس از پايان جنگ جهاني دوم، دولتها براي جبران خسارت جنگ روي به منابع طبيعي آوردند با شروع جنگ سرد مكتشفان بدنبال منابع مطمئن در كشورهاي نزديك آمريكا بودند كه كانادا بهترين كشور بود هم از نظر وسعت و هم از نظر منابع معدني.فلزات پايه مانند مس، سرب، روي و نيكل، از طرفي شرايط بد آب و هوايي ...

مقاله در مورد میدان مغناطیسی زمین

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
میدان مغناطیسی زمیندید کلی در هر نقطه‌ای در نزدیکی سطح زمین ، عقربه مغناطیسی آویزان از رشته یا واقع روی یک نقطه به ترتیب خاصی سمت گیری می‌کند (تقریبا در جهت شمال به جنوب). این واقعیت مهم به این معنا است که زمین میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند، مطالعه میدان مغناطیسی زمین برای مقاصد عملی و علمی از اهمیتی اساسی برخو ...

دانلود مقاله منحنی تغییرات اقتصادی روسیه ( نمونه ای از آمایش سرزمین )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیده:واحد پول روسیه روبل است. اقتصاد روسیه صنعتی و نیز وابسته به منابع بزرگ انرژی این کشور به ویژه گاز است. و راههای ترابری این کشور نیز بسیار مهم هستند. روسیه با تولید ناخالص داخلی 1289 تریلیون دلار در سال 1386، هفتمین اقتصاد بزرگ جهان بودهاست. اقتصاد این کشور بر پایه سرمایه داری و خصوصی سازی است، که این مو ...

دانلود مقاله 2597 تاثیرتغییر و تحولات دوره ی گذار از قاجار به پهلوی بر سازه نمونه موردی : کارخانه های صنعتی تبریز در دوره ی پهلوی اول

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
چکیده:در پی تعاملات فرهنگی با غرب و ورود اندیشه هاي نوین به ایران، سنت گرایان وتجدد گرایان درتقابل با یکدیگر قرارگرفنتد ونهایتا به موجب آن،ساختار کلی معماري تغییر پیدا کرد.دردوره ي پهلوي ورود تکنولوژي هاي ساخت وایجاد سازه هاي جدید و اندیشه هاي حاکم برآن، معماري اي بوجود آورد که سازه وساختارهاي تاریخی پاسخگوي ...

دانلود مقاله مطالعه اثر میدان مغناطیسی و سالیسی لیکاسید بر گیاه بادرنجبویه ( نعناعیان ) تحت تنش فرابنفش B

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه امروزه فعالیتهاي صنعتی بشر باعث افزایش ترکیبات آلوده-کنندة اتمسفر بهخصوص ترکیبات هالوژندار شده است که این ترکیبات به دلیل پایداري زیاد به سطح استراتوسفر میرسند و باعث تخریب لایه اوزون میشوند. کاهش لایه اوزون باعث افزایش میزان پرتوهاي فرابنفش در سطح زمین شدهاست و مشکلاتی را براي موجودات زنده به وجود آ ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی برآگرو اکوسیستم کره زمین

PowerPoint قابل ویرایش
59 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : nمقدمه : پیشرفت فن آوری و دستیابی انسان به زندگی مدرن و پیشرفته امروزی به قیمت از بین رفتن و تخریب بسیاری از منابع طبیعی و انقراض نسل تعداد زیادی از گیاهان و جانوران تمام شده است. اما علیرغم پیشرفت بسیار سریع و غیر قابل باور دانش بشری و حتی دستیابی انسان به ...

مقاله بررسی جرم زمین خواری از طریق تصرف و تغییر غیر قانونی کاربری اراضی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی جرم زمین خواری از طریق تصرف و تغییر غیر قانونی کاربری اراضی چکیده پدیده زمین خواری از طریق تغییر غیر قانونی کاربری و تصرف غیر قانونی اراضی در چند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کنندهبدیلت شده است به طوری که در راس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته، با وجود اهمیّت زمین خواری و تاکید موکد مق ...

مقاله بررسی اثرتغییر زاویه میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت اجباری نانوسیال در یک کانال سینوسی شکل

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی اثرتغییر زاویه میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت اجباري نانوسیال در یک کانال سینوسی شکل چکیده در این مقاله انتقال حرارت جابجایی در یک کانال سینوسی شکل حاوي نانوسیال تحت میدان مغناطیسی بررسی شده است. میدان مغناطیسی در زوایاي مختلف بر کا ...