بخشی از مقاله

تاريخچه صنعت برق در استان كردستان
تولید واستفاده از برق در سال 1326 بانصب دو دستگاه مولد 125 کیلوواتی در محل فعلی دبستان پروین اعتصامی شهرشروع گردید که این تاسیسات در سال 1330 بکلی از بین رفت ومجددا در سال 1332 با سرمایه گذاری مسئولین ومالکین شهروهمکاری شهرداری در باغ ملی محل فعلی شرکت دو دستگاه مولد150 کیلوواتی تحت پوشش شرکت روشنایی آغاز به کارنموده ودر همین

تاریخ اولین امتیاز برق بطور رسمی نیز واگذار گردیدتوسعه تاسیسات ومولدها با توجه به روند رشد مصرف تحت نظر شرکت ادامه یافت تا اینکه در سال 1345 تاسیسات وتشکیلات اداره برق شهر به برق منطقه ای غرب تحویل مدیریت گردیدوبا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران

در راستای محرومیت زدایی منطقه برنامه ریزی واقدامات وسیعی جهت ایجادوگسترش شبکه انتقال وتوزیع برق در سطح استان صورت گرفت به طوریکه در سال 1361 پست 63

/20 شهرستان قروه ازطریق خط 63 کیلوولتی همدان-قروه و

متعاقب آن در سال 1365 از طریق خط دو مداره 230 کیلوولت همدان -سنندج پست 230/63 سنندج به بهره برداری رسید. در جهت اجرای سیاست های وزارت نیرو درتشکیل شرکتهای توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از مهرماه 1371 زیر نظر برق منطقه ای غرب فعالیت می نماید.در حال حاضرتامین برق استان کردستان از طریق شبکه سراسری واز سه محور همدان آذربایجان وکرمانشاه توسط خطوط انتقال 230 132و63 کیلوولت

انجام می گیرد

2-1: اهداف شرکت
شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان(سهامی خاص) شرکتی است خدماتی که خدمات توزیع وفروش انرزی الکتریکی را برعهده دارد ودرعرصه ارائه این خدمات ملزم به اجرای دستورالعملهای برق منطقه ای غرب وبخشنامه ها واستانداردهای وزارت نیرو می باشد. هدف شرکت ارائه خدمات توزیع وفرو انرزی الکتریکی به مشتریان با نگرش جلب رضایت هرچه بیشتر آنان ودر این راستا بهبود مستمر فرآیندها در عرصه فعالیت خود می باشد.برای رسیدن به این هدف مدیریت شرکت خط مشی خود رامبتنی بر اصول ذیل تعیین واعلام مینماید:
• 1-ارائه خدمات با کیفیت مطلوب برابر استانداردهاوضوابط وزارت نیرو توسط پرسنل وتامین کنندگان شرکت درمکان وزمان تعهد شده به مشتری.
• 2- بهره گیری ازنیروی انسانی متعهد ومتخصص وارتقاء سطح دانش وتخصص ومهارت آنها با آموزش پیگیر وبر اساس یافته های نوین علمی وفنی در جه

 

ت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان
• 3-بهره گیری از فن آوریهای جدید وتجهیزات مناسب در جهت ارتقاءسیستمهای کاری -به روز وبهینه نمودن تاسیسات وشبکه های توزیع برق وحرکت به سمت ((خاموشی صفر))
• 4-حرکت در راستای گسترش فرهنگ ایمنی به منظور خفظ منابع نیروی انسانی وتاسیساتاعم از درون وبرون سازمانی
مدیریت شرکت براین عقیده است که اجرای این خط مشی با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001-2000 عملی می گردد وبا بهبود مستمر نشئت گرفته ازآن حرکت به سوی مدیریت کیفیت فراگیر ادامه می یابد.
مدیریت عامل شرکت با توجه به مسئولیت خطیر خود در راستای تحقق اهداف فوق الذکر نسبت به استقرارو استمرار این سیستم خود را متعهد دانسته و ازکلیه همکاران انتظار دارد که همکاری همدلی وهمفکری صمیمانه ومجدانه در این راستا حرکت نمایند.

شرکت توزیع برق استان کردستان دارای 9 شهرستان وابسته است که به عنوان واحد های صف نسبت به توزیع و فروش انرژی برق فعالیت می نماید:
• شرح وظایف دستگاهها و واحدهای وابسته
• معرفی واحدهای وابسته
o مدیریت برق شهرستان سنندج
o امور برق شهرستان سقز
o قسمت برق شهرستان بانه
o قسمت برق شهرستان کامیاران
o قسمت برق شهرستان مریوان
o قسمت برق شهرستان بیجار


o قسمت برق شهرستان دهگلان
o قسمت برق شهرستان قروه
o قسمت برق شهرستان دیواندره

3-1: قوانین و مقررات


• آئین نامه های اجرائی قوانین بودجه
• آئین نامه های تکمیلی تعرفه های برق
• دستورالعملهای بهره برداری از ترانسفورماتورهای توزیع
• مجموعه دستورالعملهای بهره برداری
• آئین نامه معاملات
• قانون تجارت
• استانداردهای شبکه های توزیع
• بولتن شاخصها و اهداف برنامه پنجساله چهارم
• استانداردهای ایمنی
• استاندارد تجهیزات مورد استفاده در شبکه های توزیع نیروی برق
• اهداف و برنامه های راهبردی پنجساله بخش توزیع
• طرح رشد و ارتقا مدیران
• نظام جامع آموزش کارکنان وزارت نیرو
• قانون مالیتهای مستقیم
• قانون کار
• قانون تامین اجتماعی

4-1: سیاستهای کلی شرکت در دو محور

• خط مشی کیفیت با نگرش مشتری مداری و بهبود مستمر در خدمات قابل ارائه به مشتریان و بهره گیری از فن آوری های جدید در راستای کاهش زمان ارائه خدمت و افزایش کیفیت و دقت خدمات ارائه شده به متقاضیان و مشتریان شرکت .
• وظایف کلی شامل :
1-خدمات قابل ارائه
1-1-برقراری انشعاب زیر و بالای 30 کیلو وات
1-2-فروش انرژی الکتریکی
1-3-خدمات پس از فروش(افزایش/کاهش آمپراژ و قدرت ، جابه جایی داخلی ، اصلاح صورت حساب ،
قرائت لوازم اندازه گیری ، تفکیک و ادغام انشعابات ، برچیدن دائم انشعاب ، تعویض لوازم اندازه گیری)
2- طیف مشتریان
1-2- متقاضیان
2-2- مشترکین
2-3- ارباب رجوع
• معرفی گواهینامه های ملی و بین اللملی
3-1-گواهینامه نظام تضمین کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9002-1994
3- -2گواهینامه نظام تضمین کیفیت بر مبنای ا

ستاندارد ISO9002-2000

5-1: چارت سازمانی


6-1: وضعیت اشتغال
متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال مالی 84 و 85 به شرح زیر بوده است:

کارکنان دائم (نفر) کارکنان موقت (نفر) جمع


سال 1385 388 62 420

که پستهای مصوب در سال مالی 81 به ترتیب زیر در قسمتهای مختلف قرار دارند:

مدیریت برق شهرستان سنندج 101 نفر امور برق شهرستان سقز 49 نفر
قسمت برق شهرستان مریوان 39 نفر قسمت برق شهرستان قروه 42 نفر
قسمت برق شهرستان بیجار 40 نفر قسمت برق شهرستان بانه 34 نفر
قسمت برق شهرستان کامیاران 25 نفر قسمت برق شهرستان دیواندره 22 نفر
اداره برق دهگلان 12 نفر معاونت مالی و پشتیبانی 67 نفر
معاونت فنی و برنامه ریزی 40 نفر رئیس دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل 1 نفر
کارشناس حقوقی 1 نفر کارشناس روابط عمومی 1 نفر
حسابرس داخلی 1 نفر مشاور 1 نفر
مدیر عامل 1 نفر دفترنظارت برخدمات مشترکین وفروش 5 نفر
اداره حراست 13 نفر

لازم به ذکر است که این تعداد پستهای مصوب سازمانی شرکت می باشند که بالغ بر 494 نفر می باشد که از این تعداد با توجه به اطلاعات موجود تعداد 374 پست سازمانی پر و اشتغال شده و مابقی خالی می باشد، که به طور متناوب در هرکدام از شهرستانها و حوزه ستادی تقسیم شده است.
حوزه تساوی قسمتی از شرکت نیروی برق استان کردستان است که کلیه اقدامات و فعالیتهای شهرستانهای تابعه شرکت توزیع با این حوزه ارتباط دارند.
و چارت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستن به صورت پیوست شماره (1) ارائه می گردد.

7-1: نوع محصولات تولیدی یا خدمات
فعالیت اصلی شرکت طبق اسانامه مصوب به شرح زیر می باشد:
 توزیع نیروی برق در حوزه عمل شرکت برای انواع مصارف و یا خرید و فروش کلی و جزئی برق.
 ایجاد و توسعه شبکه و تأسیسات نیروی برق کلیه نقاط در حوزه عمل شرکت.
 انجام کلیه خدمات وامور مربوط به بهره برداری

، تعمیر و نگهداری از شبکه ها و تأسیسات نیروی برق.
 سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکتهای داخلی که با مقاصد شرکت ارتباط داشته باشد.
 انجام هر گونه معاملات بازرگانی و هملیاتی کع برای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

8-1: شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات ارائه شده
شرکت توزیع برق کردستان جزء شرکتهای بخش

خصوصی می باشد که دارای 2500 سهم که به صورت سهامی خاص اداره می گردد و از قانون تجارت پیروی می نماید.
نحوه خدمات دهی آن بدین شرح است که برق را از منابع تولید برق (نیروگاه) تحویل گرفته و کار توزیع آن را به عهده دارد که به صورت درصدی کارمزد اخذ می نماید و همچنین کار نگهداری شبکه برق نیز که کلیه تأسیسات مربوط به برق منطقه ای غرب می باشد را به عهده دارد که هر سال به صورت کارمزدی برای نگهداری و تعمیر و تعویض و تجهیز آن با برق منطقه ای غرب قرارداد می بندد و نسبت به فروش انشعاب برق و توزیع برق بین مردم اقدام می نماید وکار شرکت توزیع برق استان کردستان خدمات عمومی بوده و زیر نظر سازمان توانیر که خود آن نیز از زیر مجموعه های وزارت نیرو می باشد، قرار دارد.
و برق تولیدی ازنیروگاه های مبدأ به صورت مگابایت خارج می شود که قابل مصرف (به علت بالا بودن قدرت) نیست. با ایجاد ترانسفورماتورهای کاهنده به ولت و در نهایت پستهای شهری به صورت آن در اختیار مردم قرار می گیرد و شرکت توزیع نیروی برق با ایجاد سه پست در اطراف شهر سنندج و سایر شهرستانهای استان به تفوت هر شهرستان یک یا دو پست نسبت به توزیع برق اقدام می نماید و از یک نیروگاه قدیمی واقع در سنندج پایین تر از شهرک کشاورز به عنوان کمکی استفاده می نماید.

 

فصل دوم – ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز:

1-2: موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی
همان طوری که در پیوست شماره 1 نشان داده شد، در چارت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ، واحد مالی و پشتیبانی کارهای مربوط به حسابداری و فعالیتهای مالی و اعتباری شرکت در این واحد انجام می گیرد، و معاونت مالی و پشتیبانی دارای مجموعه ها یا به عبارتی قسمتهای زیر می باشد:
الف. محصول خدمات دفتری و تایپ (1)

 


ب. امور کارکنان و خدمات عمومی (29)
ج. امور تدارکات و انبارها (16)
د. امور مالی (20)

در دفتر معاونت مالی و پشتیبانی 67 پست سازمانی مصوب وجود دارد که از این تعداد پست مصوب تعداد 20 پست سازمانی در اختیار قسمت امور مالی قرار دارد.
و معاونت مالی و پشتیبانی از نظر چات سازمانی و زیر مجموعه های مرتبط با آن به صورت زیر تحت عنوان پیوست شماره (2) ارائه می گردد.

پيوست فصل دوم:شماره يك

و یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت مالی و پشتیبانی، امور مالی می باشد که قسمتها و واحدهای زیر مجموعه این قسمت نیز تحت عنوان پیوست شماره (3) ارائه می گردد:2 -2: بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی
* بررسی صورت وضعیتهای پیمانکاری در سطح استان.
* بررسی مدارک مربوط به خرید قراردادهای خرید کالا.
* بررسی کارکرد پیمانکاران قراردادهای حفاری، خورو، قرائت کنتور و لوزم اندازه گیری.
* رسیدگی اسناد مربوط به تنخواه کلیه شهرستانها، واحد بازرگانی، انبار، خدمات و نقلیه.
* تهیه و بررسی لیست حقوقو دستمزد کارکنان شرکت توزیع و لیستهای مأموریت و سایر پرداختهای کارکنان.
* بررسی لیست حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش شرکت خدماتی.
* بررسی کل اسناد جاری و پرداختهای روزانه.
* پیگیری اخذ مدارک ومفاصا حساب مربوط به قراردادهای پیمانکاری و انجام محاسبات لازم و پرداخت مطالبات مربوطه.
* پیگیری اخذ مدارک و حل مشکلات شهرستانهای تابعه در رابطه با انجام دستورالعملهای جدید مربوط به پیمانکاران، مأموریت و ... .

3-2: امور جاری در دست اقدام
قسمت حسابداری عمومی

الف. واحد ممیزی و رسیدگی:
از نظر چارت سازمانی این واحد شامل دو کارشناس و یک کمک کارشناس رسیدگی و ممیزی می باشد که درحال حاضر در این واحد دو کارشناس رسیدگی و ممیزی حضور دارند و پست سازمانی کمک کارشناس آن خالی می باشد.
که کار این واحد رسیدگی و بررسی به کلیه اسناد و قراردادهای حوزه ستادی وشهرستانهای تابعه می‌باشد که این رسیدگی ها بر اساس تقسیمات شغلی بین دو کارشناس انجام می گیرد.

کارهای ارجاعی:
1- مرتب کردن و شماره گذاری و فهرست گیری قرادادهای ثبت شده موجود و تفکیک آنها به دو قسمت قراردادهای خرید خدمت و قرارداد خرید

خدمت و قرارداد خرید کالا، برحسب قرارگیری در حوزه ستادی و شهرستانهی تابعه بر اساس دو فاکتور شماره قرارداد و تاریخ عقد قرارداد (کلیه قراردادهای شرکت توزیع به دو صورت: قرارداد خرید خدمت و قرارداد تیپ خرید کالا می باشد، که قرارداد خرید خدمت شامل: اجاره ماشین آلات اشخاص حقیقی ئ استخدام کارگر به صورت روزمزدی برای انجام کارهایی مانند چاله کنی، نصب چراغ برق و ... و قرارداد خرید کالا هم شامل: خرید وسایل و تجهیزات لازم جهت انجام فعالیتهای شرکت مانند: خرید تیرهای بتونی، مقره، سیم و کابل تراسفورماتورهای فشار قوی و ضعیف و ... می باشد) و همچنین قراردادهایی نیز تحت دو عنوان فوق الذکر وجود دارند که در جهت امور داخلی شرکت مانند: عقد قرارداد با شرکتهای تبلیغاتی، حسابرسی، خدماتی و ... می باشد، که هر کدام را در فایلهای مخصوص قرار می گیرد.
که هر قرارداد در هر دو حالت به طور تقریبی دارای مراحل زیر می باشد.
الف. درخواست خرید کالا یا خرید خدمت بر اساس نیاز واحد متقاضی در دو حالت حوزه ستادی یا شهرستانهای تابعه و سپس تأمین اعتبار درخواست مذکور توسط واحدهای مربوطه.
ب. به مناقصه گذاردن اقلام مورد نیاز و تعیین یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان برنده مناقصه (که همانند همه مناقصه ها پایین ترین قیمت ملاک انتخاب برنده مناقصه می باشد).
ج. عقد قرارداد بین شرکت توزیع نیروی برق است

ان کردستان و برنده مناقصه (که هر قرارداد چه به صورت خرید خدمت و چه به صورت خرید کالا حدوداً دارای بیست بند می باشد، که شامل: شرایط و اصول مربوط به چگونگی انجام کار یا خدمت، موارد مربوط به فسخ قرارداد، زمان بندی، پرداخت حق الزحمه یا پیش پرداخت، زمان تحویل کالا یا خدمت، مقدار و میزان کالا یا خدمت، کسورات قانونی و بقیه موارد لازم می باشد.)
و ارجاع کار یا خدمت جهت انجام به فرد یا شرکت فوق الذکر،
که از این مرحله به بعد قراردادها پس از طی مر

احل اداری به واحد رسیدگی و ممیزی ارجاع می شود تا در هر مرحله از انجام کار یا خدمت که به شکل ارائه به صورت سند هزینه هر قرارداد منعقده می‌باشد، نحوه پرداخت وجه به طرف قرارداد (پیمانکار) تعیین و تأیید شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید