دانلود مقاله تعریف و کاربرد شبکه

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

۱- شبکه را تعریف کنید؟
مجموعه ای از ادوات رایانه ای متصل به هم دانست که به منظور اشتراک گذاری داده ها و منابع سخت افزاری و تبادل داده ها با یکدیگر در ارتباط هستند.

۲- چرا از شبکه استفاده می کنیم؟
 حذف محدودیت جغرافیایی
 افزایش اعتماد
 کاهش هزینه ها ی از طریق اشتراک داده ها و دستگاههای جانبی
 صرفه جویی در وقت

۳- انواع شبکه ها را نام برده تعریف کنید؟
 شبکه های محلی (این نوع شبکه،‌که در محیط محدودی کاربرد دارد،‌در داخل یک ساختمان و یا ساختمانهای نزدیک به هم مورد استفاده قرار می گیرد. شبکه های محلی، برای اتصال رایانه ها در دفاتر شرکتها،‌ادارات و کارخانه ها به کار میروند. این نوع شبکه ها سریعترین رشد را در میان صنعت ارتباطات داشته اند).
 شبک های گسترده (با گسترش حوزه جغرافیایی این شبکه ها میتوانند بوجود آمدند. که نایحه جغرافیایی وسیعی را در بر می گیرند)
 شبکه های شهری (شبکه های شهری در مقایسه با شبکه های محلی از مقیاس بزرگتری برخوردارند و از شبکه های گسترده کوچکتر هستند. این شبکه ها معمولا برای اتصال دفاتر یک سازمان در یک شهر صورت می گیرد و میتوانند اختصاصی یا عمومی باشند).

۴- خصوصیات شبکه های محلی را بنویسید؟
 رایانه ها نزدیک به هم و معمولا در یک ساختمان یا مجموعه ای از ساختمان ها قرار دارد.
 مالکیت خطوط انتقال خصوصی است و از سوی سازمان مربوط، نصب و نگهداری میشود.
 سرعت انتقال داده ها بسیار بالا است.
 شبکه ها از ساختار و استاندارد مشخصی استفاده میکنند.

۵- خصوصیات شبکه های گسترده را بنویسید؟
 رایانه ها از یکدیگر صدها و هزارها کیلومتر فاصله دارند.
 خطوط انتقال در این نوع شبکه ها از سوی شرکتهای مخابراتی ایجاد و پشتیبانی میگردد.
 سرعت انتقال داده ها نسبتاً کم است.

۶- شبکه ها شامل چه اجزایی هستند؟
 سرویس دهنده ها : رایانه هایی که منابع مشترک را به کاربارن شبکه ارائه میدهند.
 سرویس دهندگان : رایانه هایی که به منابع شبکه ای مشترک از سوی سرویس دهنده ارائه شده اند، دسترسی دارند.
 کانال انتقال :‌راهی که رایانه ها متصل شده اند.
 چاپگرها و سایر دستگاههای جانبی مشترک که از سوی سرویس دهنده ها ارائه شده اند.

۷- شبکه ها به چند دسته تقسیم میشوند برای هر کدام چند مثال بزنید؟
 نظیر به نظیر (Windows 98 –Windows XP –Windows 2000-Windows me)
 براساس سرویس دهنده (Linux-Unix-Windows NT server –Novell Netware)
 شبکه های ترکیبی

۷- مزایای شبکه براساس سرویس دهنده را نام ببرید؟
 منابع مشترک
 امنیت
 کپی پشتیبان
 تعداد کاربران

۹- آشنایی با ویژگیهای سیستم های عامل که در شبکه های کامپیوتری استفاده میشوند.
 Security : امنیت مهمترین ویژگی
 چند وظیفه ای
 پشتیبانی از چندین پردازنده
 تحمل خطا
 تهیه نسخه پشتیبان
 ابزارهای مدیریتی
 قابل اطمینان و پایداری
 پشتیبانی

۱۰- توپولوژی چیست؟
به طرح فیزیکی یا آرایش رایانه ها ، کابلها و سایر اجزای شبکه گفته میشود.

۱۱- مزایای توپولژی براساس هاب را بنویسید.
 تغییر یا گسترش سیستمهای سیم کشی در صورت نیاز
 سادگی اتصال به هاب یا رایانه دیگر
 استفاده از پورتهای متفاوت بر روی هاب برای هماهنگی انواع کابل متنوع در شبکه
 نظارت متمرکز بر فعالیت و ترافیک شبکه

۱۲- مزایا و معایب توپولوژی ها را بنویسید.
توپولوژی مزایا معایب
خطی – استفاده اقتصادی از کابل
– کابل، ارزان و کار با آن آسان است
– گسترش ساده ، سریع – شبکه در ترافیک زیاد کند میشود
– قطعی کابل میتواند بر روی کاربران زیادی اثربگذارد
– تفکیک و پیدا نمودن عیب دشوار است
حلقوی – دسترسی یکسان برای تمام رایانه ها – خرابی یک رایانه میتواند برروی باقیمانده شبکه اثر بگذارد.
– تفکیک عیب دشوار است
ستاره ای – اصلاح و افزودن رایانه های جدید ساده است
– نظارت و مدیریت، متمرکز است
– خرابی یک رایانه تأثیری بر باقیمانده شبکه ندارد
– تفکیک و پیدا نمودن عیب راحت است – اگر قطعه مرکزی خراب شود شبکه از کار می افتد

۱۳- توپولوژی های استاندارد را نام ببرید؟
 توپولوژی خطی
 توپولوژی ستاره ای
 توپولوژی حلقوی

۱۴- ترمیناتور چیست؟
برای جلوگیری از برگشت سیگنال به کابل، قطعه ای به نام قطعه پایانی با ترمیناتور در هر یک از دو انتهای کابل اصلی قرار میگیرد. تا سیگنالهای آزاد را جذب نماید. جذب سیگنال کابل را به گونه ای پاک می کند که سایر رایانه ها بتوانند داده ها را بفرستند.

۱۵- هاب را تعریف کنید؟
قطعه شبکه ای که بیش از پیش در شبکه ها وسیله ای استاندارد میشوند،‌هاب است. هاب،‌قطعه مرکزی در توپولوژی ستاره ای می باشد.
۱۶- هدف کلی سیستم های انتقال دیجیتال را بگوئید؟
انتقال دنباله از داده های دیجیتالی منبع به مصد است.
۱۷- هدف از ایجاد یک شبکه کامپیوتری چیست؟
۱۸- اشتراک منابع ۲- تبادل پیغام ؟؟ از راه دور
۱۸- DTE به چه معنی است؟ چند مثال بزنید؟
ماشینهای مرتبط با داده ها به عنوان DTE شناخته میشوند مثل :

 یک ماشین خودپرداز در بانک
 یک پایانه فروش در قسمتی از فروشگاه
 یک ایستگاه کاری برای نظارت بر ترافیک
 یک رایانه شخصی موجود در منزل یا اداره
۱۹- انواع جهت انتقال اطلاعات را نام ببرید تعریف کنید و برای هر کدام مثالی بزنید؟
 یکطرفه ( در این روش یکی از DTE ها همیشه ارسال کننده و دیگری همیشه دریافت کننده داده می باشد. مثل :‌رادیو – تلویزیون)
 دو طرفه ناقص (در این ارتباط، هر DTE ، هم ارسال کننده اطلاعات و هم دریافت کننده آن است ولی در یک لحظه نمیتواند ارسال و دریافت را با هم انجام دهد. مثل : فاکس)

 دو طرفه کامل (در این ارتباط،‌در یک لحظه هر DTE میتواند اطلاعات را ارسال و دریافت نماید. مثل : تلفن – اینترنت)
۲۰- تقسیم بندی شبکه های کامپیوتری از نظر ابعاد و گستردگی فیزیکی چیست؟
LAN (محلی ) : فاصله کم و همه به هم نزدیک هستند و محدوده معین است.
WAN (گسترده) فاصله اجزای طولانی است مثل عابربانکها
MAN (فرامنطقه ای) به شبکه های شهری معروفند از نظر وسعت بین LAN و WAN
21- پهنای باند را تعریف کنید.
به محدوده فرکانسی امواج آنالوگ که بدون هیچ گونه افتی از سیستم مخابراتی منتقل میگردد.
۲۲- نویز را تعریف کنید و چند نمونه مثال بزنید؟
امواج الکتریکی مزاحمی که موجب اختلال در انتقال داده ها می گردد. این امواج تصادفی هستند و اشکال مختلفی دارند. نویز منابع مختلفی دارد. مثل خطوط برق، آسانسور، دستگاه تهویه و… تولید میگردد.

۲۳- رابطه شاتون را تعریف کنید؟
حداکثر سرعت داده ها در یک خط انتقال از رابطه شاتون بدست می آید.
۲۴- انواع شبکه های بی سیسم از نظر وسعت را بنویسید.
:A WLANs : مکان دستیابی کاربران ساکن در یک منطقه محدود را به شبکه فراهم می کند مثل کتابخانه – دانشکده
:B WPANs : امکان ارتباط بین دستگاههای شخصی در یک ناحیه محدود را فراهم می کند از دو تکنولوژی Bluetooth
WMANs :C امکان ارتباط بین چندین شبکه در شهر بزرگ
W WANs 😀 ارتباط بین شهرها و کشورها از طریق ماهواره به سیستم های G2 معروفند.
۲۵- مهمترین عوامل مؤثر بر سرعت انتقال داده در یک خط انتقال را نام ببرید؟
پهنای باند و میزان نویز
۲۶- معروفترین سرویس ها را نام ببرید.

۱- fileserver 2- Print server 3- Application service 4- Data base service
27- انواع کابل کشی را بنویسید.
 کابل هم محور
 زوج به هم تابیده شده
 فیبر نوری
۲۸- انواع کابل زوج به هم تابیده شده را بنویسید.
 زوج به هم تابیده شده بدون حفاظ
 زوج به هم متابیده شده حفاظ دار
۲۹- انواع کابل های هم محور و خصوصیات آنها را بنویسید.
 نازک (کابل انعطاف پذیری است که قطر آن ۲۵/۰ اینچ است چون انعطاف پذیر است کار با آن ساده است تقریباً در کلیه انواع نصب های شبکه ای به کار میرود این کابل میتواند سیگنالها را تا ۱۸۵ متری بدون استفاده از تکرار کننده حمل کند)
 ضخیم (کابلی نسبتاً محکم با ۵/۰ اینچ قطر می باشد در این کابل سیم مسی مرکزی نسبت به سیم مسی مرکزی کابل نازک ضخیمتر است. این ضخامت بیشتر تضعیف کمتری به همراه دارد این کابل سیگنالها را تا فاصله ۵۰۰ متری بدون استفاده از تکرار کننده حمل می کند این کابل بر خلاف نازک براحتی خم نمیشود و نصب آن مشکلتر است.

۳۰- محیط انتقال را تعریف کنید
به هر رسانه ای که بتواند اطلاعات را به گردش درآورده هدایت کند
۳۱- BNC را تعریف کنید.
هر دو کابل نازک و ضخیم از اجزای اتصالاتی به نام BNC برای انجام اتصالات بین کابلها و رایانه ها استفاده می کنند.
۳۲- Server و client چیست؟

server : کامپیوترهای سرویس دهنده
clietn : کامپیوترهای سرویس گیرنده
۳۳- چند جزء مهم در خانواده BNC را نام برده توضیح دهید.
 اتصال کابل BNC (اتصال کابل BNC به انتهای کابل لحیم و یا پرچ میشود)
 اتصال BVC T (این اتصال،‌کارت شبکه در رایانه را به کابل شبکه متصل میکند)
 اتصال BNC Barrel (این اتصال،‌برای اتصال قطعه کابل نازک به منظور ایجاد یک کابل طولانیتر به کار میرود).
 ترمیناتور BNC (ترمیناتور BNC در هر یک از دو انتهای کابل در توپولوژی خطی، برای جلوگیری از برخورد استفاده میشود. مقدار این ترمیناتور متناسب با امپدانس کابل است).
۳۴- انواع کابل زوج به هم تابیده را بنویسید و در مورد هر کدام توضیح دهید.
 کابل UTP (که رایج ترین کابل شبکه است این کابل در ساختمان ها برای سیم کشی تلفن به کار می رفت. این کابل شامل ۵ رده می باشد.)
 کابلهای STP (از یک پوشش زرورقی، بین و دور زوجهای سیمی استفاده میکند. این کار به STP کمک می کند تا داده های انتقالی را در مقابل تداخل الکتریکی اثر کمتری دارد و با فواصل طولانی تری از UTP سرعتهای انتقال بالاتری را پشتیبانی می‌کند).
۳۵- اجزای کابل های زوج به هم تابیده شده را نام ببرید.

 سخت افزار اتصالات
 قفسه های توزیع
 تابلوهای تقسیم گسترش پذیر
 فیشهای RJ-45
36- انواع کابلها را مقایسه کنید.
مشخصات کابل هم محور نازک کابل هم محور ضخیم زوج به هم تابیده شده فیبر نوری
هزینه کابل ارزان گران ارزان متوسط
طول کابل ۱۸۵ متر ۵۰۰ متر ۱۰۰ متر ۲ کیلومتر (۹۰کیلومتر)
سرعت انتقال ۱۰ مگابایت ۱۰ مگا بایت ۴ تا ۱۰۰ مگابایت ۱۰۰ یا بیشترمگابایت
سهولت نصب آسان آسان خیلی آسان سخت
استعداد در تداخل مقاومت خوب در مقابل تداخل مقاومت خوب در مقابل تداخل مستعد در تداخل مستعد تداخل نمی باشد.
خصوصیت ویژه نیاز به اجزای پشتیبانی کمتری نسبت به ضخیم و به هم تابیده دارد نیاز به اجزای پشتیبانی کمتری نسبت به کابل به هم تابیده دارد همانند سیم تلفن اغلب در ساختمانها از قبل نصب میشود از داده ها صورت و تصویر باایمنی بالا پشتیبانی میکند

 

۳۷- وظایف کارت شبکه را نام ببرید.
 آماده سازی داده های رایانه برای انتقال به کابل شبکه
 ارسال داده ها به رایانه دیگر
 کنترل جریان داده ها بین رایانه و سیستم کابل کشی
۳۸- کارت شبکه چه کارهایی انجام میدهد؟
 انجام اتصال فیزیکی یا کابل
 تولید سیگنال های الکتریکی که از کابل می گذرند
 پیروی از قوانین مشخص نحوه دسترسی به کابل
۳۹- عوامل موثر در تعیین نوع کابل کشی را بنویسید.
۱- سنگینی ترافیک شبکه
۲- طول کابل کشی
۳- بودجه تعیین شده برای کابل کشی
۴- نیازهای ایمنی شبکه

۴۰- FDDI چیست؟
تکنولوژی یک شبکه با سرعت ۱۰۰ مگابایت در ثانیه است که برای ارتباط از فیبرنوری استفاده میکند.
۴۱- سلول چیست؟
ناحیه ای که توسط یک AP تحت پوشش قرار می گیرد.
۴۲- از مهمترین مزایای شبکه های محلی بدون سیم چیست؟
 از آن میتوان درمکانهایی که امکان سیم کشی وجود ندارد استفاده کرد
 برقراری ارتباط حین حرکت را پشتیبانی کرده و استفاده کنندگان میتوانند رایانه های کیفی خود را بدون قطع ارتباط جابجا کنند.
۴۳- پروتکل را تعریف کنید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد