دانلود مقاله جزوه متره و برآورد

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

جزوه متره و برآورد

متره به دو روش انجام می شود :
۱٫ متره باز
۲٫ متره بسته
طرح : مجموعه اقدامات و کوششهایی که برای رسیدن به هدف یا اهدافی معین در طول زمان مشخص با صرف هزینه های از پیش تعیین شده را انجام می گیرد را طرح می گویند بدیهی است در یک طرح کیفیت نیز ملاک است بنابراین در یک طرح باید هدف ، هزینه ، زمان و کیفیت مشخص باشد .

• طرح های عمرانی به دو دسته تقسیم می شوند :
۱٫ طرح های ملی یا متمرکز
۲٫ طرح های استانی یا غیر متمرکز
طرح های ملی : طرح هایی هستند که اولا بهره آن را کل مردم کشور ثانیا دارای اعتبار بالا بوده و هدایت و نظارت با دولت است .

طرح های استانی : طرح هایی هستند که اولا بهره آن را مردم منطقه ای مشخص می بردند ثانیا اعتبار آنها نسبتا پایین و هدایت و نظارت آن با استان است .
بودجه : به عملکردهای دولتی که در یک سال شامل درآمدها و هزینه ها می باشد گفته می شود درآمدهای دولتی شامل صادرات ، گمرکات – عوارض و مالیات و هزینه های دولت شامل هزینه های جاری و هزینه عمرانی است .

هزینه عمرانی : اعتباری را که دولت جهت انجام پروژه های عمرانی به دستگاههای ذیربط اختصاص می دهد .
مراحل مختلف جهت تخصیص اعتبار به یک طرح عمرانی
۱٫ دستگاه بهره بدار طی یکسری مطالعات آماری انجام نیاز و برآورد تقریبی می کند
۲٫ سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقاضا دستگاه بهره بردار را بررسی می کند

۳٫ شورای عالی اقتصاد امکان تامین بودجه را رسیدگی می کند
۴٫ تصویت هیئت دولت
۵٫ تصویب کلی مجلس
۶٫ ابلاغ به دستگاه بهره بردار

دوره زمانی یک پروژه از آغاز تا پایان : دوره زمانی یک پروژه را از لحظه ای که موضوع اجرای آن به صورت یک نظریه در فکر پایه گذاری می شود تا زمانی که پروژه تکمیل شده و هدف نهایی آن حاصل می شود می توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد .
۱٫ مرحله نظری ( فازیک ) امکان سنجی احداث پروژه ، مطالعات زمین شناسی و مطالعات هواشناسی

۲٫ مرحله طرح و برنامه ریزی ( فاز دو ) تهیه نقشه های اجرایی زمان بندی پروژه و غیره
۳٫ مرحله اجرا
۴٫ مرحله بهره بردای
تعریف متره : اگر بتوان اجزای مختلف یک سازه را هر چقدر که پیچیده باشد تشخیص داده هر جزء را جداگانه مطالعه نمودهو طول ، سطح ، حجم و یا وزن آنرا تعیین نمایید و اعداد بدست آمده را طبق روال معین در فرم های مخصوص که به آن نرم ریز متره گویند قیمت گذاری شوند قیمت می نامیم برای اینکه سازه ای متره و برآورد شود لازم است

قبلا قیمت واحد کالا از قبیل نیروی کارگری ، قیمت مصالح اجاره یا استهلاک ماشین آلات ، عوارض ، بیمه ، مالیات مخارج دفتر کارگاه و غیره محاسبه شده سپس احجام متره شده را در این قیمت ها ضرب کرده و برآورد کل هزینه های لازم یا هزینه انجام شده را بدست آورید و یا اینکه در دفترچه های مخصوصی که در آنها قیمت کلید اقدام ساختمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده است و به نام دفترچه فهرست بنا ارائه شده استفاده نمود

مثال : سطح موزائیک بکار رفته در فضای مسکونی ریز را محاسبه کنید موزائیک مصرفی از نوع موزائیک سیمانی ساده به ابعاد ۲۵*۲۵ است .

متره و برآورد در دو مرحله انجام می شود .
۱٫ متره و برآورد اولیه توسط مشاور در فاز ۲ انجام می شود و برای برآورد هزینه پروژه است
۲٫ متره و برآورد در حین اجرای کار توسط پیمانکار انجام شده در فاز ۳ می باشد ( برای تهیه صورت وضعیت )

۳٫ بعد از آن صورت وضعیت را برای دفتر فنی کارفرما ( مهندس مشاور اگر ایرادی باشد ) با خودکار سبز انجام میشود ولی ناظر مقیم ایرادها را با خودکار قرمز انجام می شود صورت وضعیت شماره ۲ دوباره کار را متره می کنند تا زمانی که پروژه آماده تحویل موقت می شود پروژه زمانی قابل تحویل موقت می شود :
۱٫ ۹۷% پیشرفت فیزیکی کار
۲٫ قابل بهره برداری باشد

صورت وضعیت : در ساختمان های بزرگ که دولت و یا نهادهای دیگر ساختن آن را بر عهده پیمانکار قرار می دهند رسم بر این است که طبق شرایط عمومی پیمان( ۵ فصل ، ۵۴ ماده ) برای اینکه قرار می دهند جانبی پیمانکار تامین گردد

باید به نسبت پیشرفت کار به پیمانکار پول پرداخت شود به این لحاظ میزان کار انجام شده پیمانکار هر ماه معین می شود حدود ۱۰% از صورت وضعیت از پیمانکار نگه می دارند که این ۱۰% را ۵% حسن انجام کار بعد از تحویل موقت و ۵% بعدی پایان دوره تضمین به پیمانکار داده می شود هر تغییری که در نقشه ها انجام شود باید دستور تهیه شود .

مثال متره باز : می خواهیم در مناقصه اجرای دیوار چینی دور یک محوطه آموزشی شرکت کنیم چه قیمتی را پیشنهاد کنیم که مناسب باشد .
طول دیوار چینی ۷۰۰ متر ارتفاع آن ۴۵/۴ و ضخامت آن ۳۵ سانتی متر می باشد این دیوار با آجرفشاری و ملات ماسه سیمان در تهران اجرا می شود .

ضریب ارتفاع * ضریب طبقه * ضریب بالاسری * a قیمت پیشنهادی پیمانکار
هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه + ضریب دو پیمانکار *
متره باز ملات سیمان ۱۰۰m3
1m3 آجرچینی ۳۵m3
227750=جمع کل

مناقصه : منظور از مناقصه عبارت است از دعوت پیمانکاران و یا فروشندگان واجد شرایط در رابطه با اجرای یک کار یا خرید به طوری که کارفرما و یا خریدار برای اجرای کار یا خرید مورد نظر را بتواند با کمترین هزینه انجام دهد شرکت یا فروشگاهی که کمترین قیمت را ارائه می دهد با لحاظ یک سری شرایط و دستورالعملها برنده مناقصه اعلام می شود .

انواع مناقصه :
۱٫ مناقصه نامحدود : ( یکبار در روزنامه رسمی یک یا سه بار در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود )
۲٫ مناقصه محدود : ( دعوت نامه ) از پیمانکاران واجد شرایط که اسامی آنها در دفترچه صلاحیت پیمانکار انتشارات سازمان مدیریت انتخاب پیمانکاران یا ارجاع کار با ترک تشریفات مناقصه بعد از برگزاری مناقصه : اقدامات زیر انجام می شود

۱٫ خرید اقلام مناقصه توسط پیمانکاران در مهلت مقرر
۲٫ ارائه پاکت الف شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه فرم متعهد تطبیق شرکت اساسنامه شرکت آگهی روزنامه رسمی و غیره و پاکت شامل پیشنهاد قیمت
۳٫ افتتاح پاکت ها توسط کمیسیون ابتدا پاکت الف در صورت تکمیل بودن آن پاکت بررسی شده و برنده مناقصه تعیین می شود این مورد صورت جلسه می شود .

۴٫ کارفرما بایستی قبل از عقد قرارداد و نام برنده مناقصه را به همراه صورت جلسه کمیسیون مناقصه به دفتر امور مشاوران ، سازندگان و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایید .
تا سازمان مذکور صحت انجام مناقصه و رتبه پیمانکار و ظرفیت اجرایی آن را کتبا تعیین کند هر گونه پیش پرداخت و شروع کار توسط پیمانکار مشروط به تایید صحت روش اجرای کار از سوی دفتر مذکور می باشد .

دستور کار : ابلاغی است از طرف کارفرما یا مهندسین مشاور به پیمانکار برای شروع عملیات اجرایی که در نقشه ها منظور نشده باشد .
کارهایی که به دستور کار نیازمند می باشد :
۱٫ کلیه تغییراتی که در نقشه ها به هر علتی داده شود
۲٫ تغییر مشخصات هر یک از اقلام مشخص شده در نقشه ها ( مانند تعریف رادیاتورها۱۰ پره و به ۵ پره )

۳٫ حذف یا اضافه نمودن قسمتی از کار
۴٫ نوع مصالح مصرفی در صورتی که مشخصات آن در نقشه ها یا قرارداد قید نشده باشد
۵٫ تعیین جزئیات اجرای کار برای کلیه قسمت هایی که نحوه اجرای آن مشخص شده باشد
صورت جلسه : تایید به صحت مقدار کارهای اجرا شده طبق نقشه ها یا دستور کار ابلاغی را صورت جلسه می گویند .

کارهایی که به صورت جلسه نیازمندیم :
۱٫ کلیه کارهای که رو آن پوشیده میشود و بعدا قابل کنترل نیست
۲٫ کلیه لوله کشی ها ( مانند لوله های آب سرد و گرم )
۳٫ حجم عملیات خاکی در پی کنی ها

۴٫ نوشتن صورت جلسه برای کلیه دستورکارها
۵٫ صورت جلسه تحویل زمین بعد از عقد قرارداد
۶٫ صورت جلسه تحویل موقت و قطعی
انواع ضمانت نامه ها :
۱٫ ضمانت نامه شرکت در مناقصه
۲٫ ضمانت نامه انجام تعهدات
۳٫ ضمانت نامه پیش پرداخت

۴٫ ضمانت نامه پیمانکاران جزء
۵٫ ضمانت نامه دریافت حسن انجام کار
۱٫ ضمانت نامه شرکت در مناقصه :
این ضمانت نامه به کارفرما اطمینان می دهد که در صورت برنده شدن پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه ضمانت نامه انجام تعهدات و ضمانت پیش پرداخت توسط پیمانکار تهیه و حافظ به عقد خواهد بود .

۲٫ ارزش اسمی ضمانت :
( سپرده نقدی ، چک بانکی ، چک تضمینی ) شرکت در مناقصه بین ۵ تا ۲۰% درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد که در صورت عدم امضا قرارداد از طرف پیمانکار این ضمانت نامه ضبط می شود ضمانت نامه شرکت در مناقصه بعد از امضاء قرارداد و تهیه ضمانت نامه های دیگر باطل می شود .
۳٫ ضمانت نامه انجام تعهدات :

در موقع امضاء پیمان برای تضمین انجام تعهدات پیمانکار باید ضمانت نامه معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان ( صادره از بانک مورد قبول کارفرما ) را تسلیم کارفرما نمایید ضمانت نامه مذکور تا زمان تصویب صورت جلسه تحویل موقت معتبر است .

 

۴٫ ضمانت نامه پیش پرداخت :
پیش پرداخت در مقابل ضمانت هایی که از طرف بانک مورد قبول کارفرما به او داده می شود پرداخت می گردد این ضمانت ها باید تا پایان مدت پیمان معتبر بوده و به دستور کارفرما قابل تمدید می باشد مبلغ پیش پرداخت معادل ۲۵% درصد مبلغ اولیه پیمان است .

تصویب تعدیل :
معمولا به دلیل افزایش قیمت ها مبلغ صورت وضعیت ها در ضریب تعدیل ضرب می شود یعنی اگر در یک دوره سه ماهه در گذشته قیمت متوسط یک نوع عملیات ساختمانی یا مصالح یا دستمزد مشخص باشد ( a ) هدف تعیین قیمت همان نوع عملیات در زمان حال است ( b ) برای اینکه قیمت های واحد در فهرست بها متوسط قیمت ها در یک دوره سه ماهه ( که فهرست ها در آن دوره تهیه شده می باشد

بنابراین در صورتیکه در حال حاضر عملیات انجام شود نیاز است که قیمت های واحد فهرست بها به علت تورم به زمان اجرا تعدلی شود تعدیل در واقع مقدار تورم و رشد قیمت ها را نشان می دهد که به صورت زیر تعریف می شود .

b= قیمت روز a= قیمت گذشته f= ضریب تعدیل b=a+a×f
قبل از شرح ضریب تبدیل لازم است با شرایط تعدیل آشنا شوید
شاخص :
شاخص عددی است که متوسط قیمت هر دوره را نسبت به یک دوره پایه بر حسب درصد نشان می دهد در این صورت بدیهی است که شاخص دوره پایه عدد ۱۰۰ می باشد .

شاخص کلی :
عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام فهرست های بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه آنها به درصد نشان می دهد .

شاخص رشته ای :
عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام هر یک از فهرست های بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه همان فهرست بها درصد نشان می دهد .

شاخص گروهی :
عددی است که متوسط قیمت آحادبها برای کل اقلام هر یک از فصول فهرست های بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه همان فصل فهرست با به درصد نشان می دهد .
شاخص دوره سه ماهه : عبارتست از شاخص کلی ، رشته ای و گروهی در هر یک از دوره های سه ماهه منتهی به خرداد ، شهریور ، آذر و اسفند هر سال است شاخص های یاد شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می شود .

شاخص مبنای پیمان : برای پیمان های که با استفاده از فهرست بهای پایه منعقده می شود بر حسب روش پیش بینی شده در پیمان مربوط مطابق بخش نامه ۲۰۸۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی شاخص مبنای پیمان به یکی از دو روش زیر می باشد .
الف- شاخص مبنای پیمان دوره سه ماهه است که فهرست بهای مربوط به پیمان بر اساس قیمت های آن دوره محاسبه شده است .

ب- شاخص مبنای پیمان دوره سه ماهه ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار طی آن دوره تصویب شده است در این نوع پیمان ها در صورتیکه ارجاع کار به صورت ترک تشریفات مناقصه باشد شاخص بنا دوره سه ماهه ای است که پیشنهاد نهایی پیمانکار در آن دوره به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده باشد .

شاخص دوره انجام کار :
شاخص کلی ، رشته ای یا گروهی دوره سه ماهه ای است که عملیات اجرایی در آن دوره انجام می شود .
ضریب تعدیل : این ضریب عبارتست از :
۰٫۹۵ * ( ۱- شاخص مبنای پیمان / شاخص دوره انجام کار ) = ضریب تعدیل

تبصره یک :
در مورد پیمان های که در مدت درج شده در پیمان با احتساب تغییر مدت ناشی از تغییر از مقادیر کار به اتمام رسیده و عدد ۰٫۹۵ در رابطه در نظر گرفته می شود یعنی هنگام محاسبه ضریب تعدیل برای صورت وضعیت های موقت عدد ۰٫۹۵ و برای صورت وضعیت های قطعی عدد ۱ در نظر گرفته می شود .

تبصره دو : با توجه به مبلغ اولیه پیمان برای تعدیل پیمان تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه و تعدیل مصالح کار از شاخص های جدول زیر استفاده می کنیم .

مبلغ اولیه پیمان تعدیل پیمان تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مصالح پای کار
میلیون تومان <30 رشته ای رشته ای رشته ای
میلیون تومان >30 گروهی کلی گروهی
تبصره سه :
شاخص تعدیل کارکرد ( دوره انجام کار ) که در مدت تاخیر مجاز( تمدید مدت پیمان ) با شاخص های دوره های۳ ماهه انجام کار مربوط تعدیل می شود عملیات اجرا شده در مدت تاخیر غیرمجاز با متوسط شاخص های دوره های سه ماهه مربوط به مدت پیمان تعدیل می شود .

تبصره چهار :
تا اعلام شاخص های دوره انجام کار تعدیل هر صورت وضعیت با استفاده از آفرین شاخص های منتشر شده مربوط محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت می شود و با اعلام شاخص های دوره انجام کار محاسبات تعدیل تکمیل شده و مبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور می شود .

مثال :
مطلوبست محاسبه تعدیل صورت وضعیت ها در پیمانی با مشخصات زیر :
۱٫ تاریخ شروع پیمان ۲/۸/۸۴
۲٫ شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم ۸۴

۳٫ مدت مجاز مندرج در پیمان ۱۲ ماه
۴٫ صورت وضعیت شماره یک به تاریخ ۲۵/۵/۸۵ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲
۵٫ صورت وضعیت قطعی به تاریخ ۲۰/۱۲/۸۵ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵
۶٫ از مدت تاخیر ۲۸ روز آن تاخیر مجاز ( تمدید مدت پیمان ) و مابقی تاخیر غیرمجاز است

شاخص گروهی دوره سه ماهه سه ماهه دوم ۸۴ سه ماهه سوم ۸۴ سه ماهه چهارم ۸۴ سه ماهه اول ۸۵ سه ماهه اول ۸۵ سه ماهه سوم ۸۵ سه ماهه چهارم ۸۵
مقدار ۱۰۷ ۱۱۲ ۱۱۸ ۱۲۷ ۱۳۱ ۱۳۵ ۱۴۱

مشاهده صورت وضعیت مبلغ صورت وضعیت مبلغ صورت وضعیت قبلی مابه التفاوت مدت کارکرد دوره نسبت کارکرد مبلغ کارکرد شاخص دوره ضریب تعدیل مبلغ نقدیل
۱ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ – ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۶ سه ماهه ۸۴ ۵۸/۲۹۶ ۳۹۱۸۹۱۸۹۱ ۱۱۲ ۰ ۰
چهارم ۸۴ ۸۹/۲۹۶ ۶۰۱۳۵۱۳۵۱ ۱۱۸
۳۰۶۶۸۹۱۹
اول ۸۵ ۹۳/۲۹۶ ۶۲۸۳۷۸۳۷۸ ۱۲۷
۷۹۸۰۴۰۵۴

دوم ۸۵ ۵۶/۲۹۶ ۳۷۸۳۷۸۳۷۸ ۱۳۱
۶۰۹۱۸۹۱۹
قطعی ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۷ دوم ۸۵ ۳۷/۲۰۷ ۵۳۶۲۳۱۸۸۴ ۱۳۱ ۰٫۱۷ ۹۱۱۵۹۴۲۰
سوم ۸۵ ۶۰/۲۰۷ ۸۶۹۵۶۵۲۱۷ ۱۳۵ ۰٫۲۰۵ ۱۷۸۶۰۸۷۰
تاثیر غیرمجاز ۱۱۰/۲۰۷ ۱۵۹۴۲۰۲۸۴۴ ۱۲۵٫۶ ۰٫۱۲ ۱۹۱۳۰۴۳۷۸
۶۳۲۱۱۶۵۳۰

میانگین شاخص های موجود برای شاخص دوره برای تاخیر غیرمجاز استفاده می کنیم
۲/۸/۸۴  ۲۵/۵/۸۵
۲۸ ۳۰ ۳۱
سه ماهه سوم ۸۴ ۳۰ سه ماهه چهارم ۸۴ ۳۰ سه ماهه اول ۸۵ ۳۱
۲۹ ۳۱
۳۱
سه ماهه دوم ۸۵ ۲۵ ضریب تعدیل

برای بدست آوردن مبلغ تعدیل  مبلغ کارکرد × ضریب تعدیل
۸
۲۵/۵/۸۵  ۲۰/۱۲/۸۵ سه ماهه دوم ۸۵ ۳۱
۳۰ ۳۰
۳۱
سه ماهه سوم ۸۵ ۳۰ ( تاخیر غیر مجاز ) سه ماهه چهارم ۸۵ ۳۰
۳۰ ۱۰

مثال : مطلوبست محاسبه هزینه تخریب ساختمان آجری به مساحت ۲۰۰ مترمربع
۱٫ جمع آوری ۳۰۰ متر مربع آسفالت پشت بام به ضخامت ۵cm
2. برش آسفالت با کاتر به عمق ۲۰ سانتی متر به طول ۲۰ متر
۳٫ هزینه بریدن هشت اسله درخت به محیط ۱۲۲ سانتی متر

ردیف شرح عملیات واحد تکرار ابعاد جمع غربی جمع اصلی ملاحظات
طول عرض ارتفاع
۱

۲

۳ تخریب کلی ساختمانهای آجری ، بلوکی و سنگی با ملاتهای مختلف شامل عملیات تخریب

کندن آسفالت پشت بام به هر ضخامت تا ۳

اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۱ به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد ۳cm اگر به تناسب محاسبه شود M2

M2

M2

۱

۱

۲

– –

– –

– ۲۰۰

۳۰۰

۳۰۰ ۲۰۰

۳۰۰

۶۰۰ –

تا ۳cm

مازاد بر ۳cm تا ۵cm

ردیف شرح عملیات واحد ردیف فهرست بها جمع اصلی قیمت واحد قیمت کل ملاحظات
۱ ” M2 010301 200 38200 7640000 –
2-1 ” M2 010901 300 6740 20220000 تا ۳cm
2-2 ” M2 010902 600 2130 127800 مازادبر cm تا ۵cm
3300000

* برش آسفالت با کاتر
ردیف شرح عملیات واحد تکرار ابعاد جمع غربی جمع اصلی ملاحظات

طول عرض ارتفاع
۱ برش آسفالت بالا به عمق تا ۷cm متر طول ۱ ۲۰ – – ۲۰ ۲۰ تاعمق ۷cm
3-2 اضافه بها مازاد بر ۷cm به ازای هر یک ۴m متر طول ۱۳ ۲۰ – – ۲۰ ۲۶۰ مازاد بر ۷cm تا ۳/۲m 20cm
ردیف شرح عملیات واحد ردیف فهرست بها جمع اصلی قیمت واحد قیمت کل ملاحظات
۳-۱ ” متر طول ۰۱۰۹۰۷ ۲۰ ۳۴۹۰ ۶۹۸۰۰ تاعمق ۷cm
3-2 ” متر طول ۰۱۰۹۰۸ ۲۶۰ ۴۲۵ ۱۱۰۵۰۰ مازاد بر ۷cm تا ۲۰cm

* هزینه بریدن هشت اصله درخت به محیط ۱۲۲cm
ردیف شرح عملیات واحد تکرار ابعاد جمع غربی جمع اصلی ملاحظات
طول عرض ارتفاع
۴-۲ بریدن درخت از هر نوع درصورتی که محیط تند درخت در سطح زمین بیش ۶۰ تا cm90 باشد و محل به خارج عملیات اصله ۸ – – – ۱ ۸ تامحیط ۹۰cm

۴-۱ اضافه بهاء نسبت به ردیف ۰۱۰۱۰۵ به ازای هر ۱۰cm به تند اضافه می شود اصله ۳/۲*۸ – – – ۱ ۲۵٫۶ مازاد بر ۹۰cm تا ۱۲۲cm

ردیف شرح عملیات واحد ردیف فهرست بها جمع اصلی قیمت واحد قیمت کل ملاحظات
۴-۲ ” اصله ۰۱۰۱۰۶ ۲۵٫۶ ۱۴۶۰ ۳۷۷۷۶ مازاد بر ۹۰cm تا ۱۲۲cm
4-1 ” اصله ۰۱۰۱۰۵ ۸ ۱۰۸۰۰ ۸۶۴۰۰ محیط تا ۹۰cm
12417612

فصل دوم : عملیات خاکی با دست
مثال : مطلوبست محاسبه هزینه حفر ۲ میله چاه در زمین نرم و با دست به قطر ۱/۲m و عمق ۳۲m و حمل مواد حاصله به دیوپی که ۷۰m فاصله دارد . V=Пr2*h
ردیف شرح عملیات واحد تکرار ابعاد جمع غربی جمع اصلی ملاحظات

طول عرض ارتفاع
۱-۱ حفر چاه به قطر ۱-۲ در زمین نرم وسعت تا عمق ۲۰m M3 2 1.2 – 32 36.19 72.38 –
1-2 اضافه بها برای ۵ متر اول M3 1*2 1.2 – 5 5.65 11.3 برای ارتفاع ۲۰ تا ۲۵m
1-3 اضافه بهاء برای ۵ متر دوم M3 2*2 1.2 – 5 5.65 22.6 برای ارتفاع ۲۵ تا ۳۰ متر
۱-۴ اضافه بهاء برای ۵ متر M3 3*2 1.2 – 2 2.26 13.6 برای ارتفاع ۳۰m تا ۳۵m

ردیف شرح عملیات واحد تکرار ابعاد جمع غربی جمع اصلی ملاحظات

طول عرض ارتفاع
۱ تهیه و کار گذاشتن تیر ساده ( تیرریزی ساده از تیرآهن ) kg – – – – 1483.58 1483.58 –
2 اضافه بها در صورت خم کردن تیرآهن ، ناودای و سایرپرفیل های تیرهای قوسی و پله های مدور kg – – – – 167.48 167.48 –

ردیف شرح عملیات واحد ردیف فهرست بها جمع اصلی قیمت واحد قیمت کل
۱ ” kg 090201 167.48 8590 12743952.2
2 ” kg 090606 167.48 5030 842424.4
1356376.6R

ردیف شرح عملیات واحد ردیف فهرست بها جمع اصلی قیمت واحد قیمت کل ملاحظات
۱-۱ ” M3 020301 72.38 58800 6210204 –
1-2 ” M3 020302 11.3 11700 132210 –
1-3 ” M3 020302 22.6 11700 264420 –
1-4 ” M3 020302 13.6 11700 159120 –

فصل سوم : عملیات خاکی با ماشین
مطلوبست هزینه خاکبرداری و حمل خاک ناشی از گودبرداری استخر به ابعاد ۱۴*۲۵ متر و عمق متوسط ۲ متر به فاصله ۷ کیلومتر از محل خاکبرداری خاک زمین سختاست و این ۷ کیلومتر جزوراههای ارتباطی و ساخته نشده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد