بخشی از مقاله

خلاصه تاريخچه جاروبرقي
بسياري از محصولات طراحي شده اند تا زندگي و كار حاصل از انقلاب صنعتي را راحت تر كنند، در بين آنها يكي از اين وسايل جاروبرقي مي باشد.
امروزه، ممكن است تقريباً در هر خانه اي جاروبرقي يافت شود و به راستي كه عموماً آنها قابل قدرداني مي باشد.
به هر حال، در زماني كه خانه دارها مجبور بودند تا خانه هايشان را با برس و پارچه تميز كنند، بيشتر از اينكه خانه تميز شود، خاك بيشتري به هوا بلند مي شد. بسياري از خانه دارها تشريفات ساليانه «پاك كردن در بهار» را ملاحظه كردند، به اين صورت كه آنها لوازم و مبلمان خانه را كنار گذاشته و سپس فرش ها را بيرون آورده و به بندهاي لباس آويزان كرده تا به آنها خوب ضربه زده شود. از وسايل چوبي و فلزي متعدد براي ضربه زدن به فرش براي كار خسته كننده و ناخوشايند استفاده مي شد.


در ايالات متحده، اولين جاروبرقي با پمپ دستي (Whirlwind) بود كه يك وسيله چوبي و پارچه اي كه در سال 1865 به دست مخترعين شيكاگويي اختراع شد. امروزه دو نمونه (Whirlwind) شناخته شده كه يكي در مركزCanton، اهايو و ديگري در يك مجموعه كلكسيون خصوصي موجود هستند. چيزهاي خيلي كمي درباره Whirlwind شناخته شده اند و اكثر اختراعات مخترعين در آتش سوزي بزرگ شيكاگو كم شدند.


بنابراين جاروبرقي با پمپ دستي يا جاروبرقي هايي كه به صورت دستي كار مي كنند از نيمه 1800 ابداع شدند. هر تنوع قابل تصور اي هيولاهاي شبيه جانور، براي ماشين هاي خانگي به تصوير كشيده شدند كه مي توانند به صورت ميزهاي قهوه، ميزهاي كنار اتاق و ميزهاي نوشيدني باشند! روش كار نمونه به تصوير كشيده شده در شكل زير كاملاً مشهود مي باشد. ظاهر اين نمونه با كار دسته جمعي خانوادگي به تصوير كشيده شده است كه در آن زن و شوهر با هم كار مي كنند تا اين جارو را اداره كنند.
يك محصول جانبي ديگر انقلاب صنعتي، موارد يافت شده با لوازم بهداشتي و پاك كننده ها بودند كه به وسيله تبليغات پزشكي درباره خطرات ترسناك آلودگي خانگي ايجاد شدند. تقريباً در طول يك شب، مواد ضدعفوني كننده، پاك كننده هاي خانگي و لوازم پاك كننده گران ظاهر شدند. بدين ترتيب همراه با ظهور اين لوازم، لوازم بهداشتي تر از جمله فلاش تانك توالت ايجاد شدند و جاروبرقي نقش بزرگي را در اين بخش بهداشتي داشت.


ADS براي جاروبرقي ها چيزهايي نظير لوازم بازي بچه ها در جاهاي كثيف را نشان داد و به خانم هاي خانه توصيه كرد كه از جاروهاي (Brand-x) استفاده كنند وگرنه كودكان آنها در آلودگي و كثيفي بازي كرده و سلامت و زندگيشان به خطر مي افتد.
بدين ترتيب نمي توان گفت كه بهداشت و حفاظت مهم نيستند! نكته اين است كه اين عقيده با ضدعفوني كردن خانه در زمان تغيير قرن ظهور كرد و طلسم جديد براي پاكيزگي به سرعت به توليدكنندگان لوازم پاك كننده خانگي عرضه شد.
اولين جاروبرقي الكتريكي در سال 1907 ابداع شد.


ظاهراً چندين پاك كننده داراي نيروي الكتريكي در همين زمان و قبل از شروع قرن 20 ظاهر شدند. بسياري از اين ماشين هاي الكتريكي اوليه به سادگي نوع اوليه ماشين هاي داراي پمپ دستي هوادار بودند كه موتورهاي الكتريكي به آنها متصل شدند تا بار داخل را اداره كنند.
اكثر توليدكنندگان جاروبرقي: الكترولوكس، رويال، Hoover, Eureka, Kirdy و غيره بودند كه مي توانند تا حداقل اوايل 1920 و قبل از آن سابقه آنها را دنبال كرد.


ممكن است تعجب كنيد كه كثيفي خانه مركب از چه چيزهايي مي باشد. شما نمي دانيد اما بيان ده ات كه در حدود 80-75 درصد از كثيفي از سلول هاي مرده پوست مي باشند. با از بين رفتن ميليون ها سلول پوستي، آنها به صورت روزانه ريخته مي شوند و بخشي از كثيفي موجود در جاروبرقي را تشكيل مي دهند. بقيه آن، مو، شوره سر، پشم حيوانات و كرم هاي خاكي است و كوچك ترين بخش كثيفي گرد وغبار، ماسه و مواد ريز دزديده شده از بيرون مي باشد.


بسياري از فروشندگان بسياري از جاروبرقي هاي نوع beater bar را به وسيله يك روش خيلي ساده فروختند. هنوز يك تشريح حدسي در اين زمينه وجود دارد كه بيان مي كند كه آنها زيبايي و ظرات را براي خانم خانه مي خواهند تا روتختي ها و كتان ها را به حالت اول برگردانند. جاروبرقي روي لايه هاي تشك به كار برده شده اند. فروشنده كيسه كثيف شده را باز كرده و مقداري خاك ريزه خاكستري و پودر سفيد را روي لايه‌هاي تشكي كه زوج خوشبخت روي آن مي خوابند ريخته و بعد با جارو آنها را جمع مي كند، با اين روش بسياري از جاروبرقي ها كاملاً فروخته شدند.


و صحبت از حيله هاي فروشنده زيرك جاروبرقي ها در اينجا درباره حيله كلاسيكي است كه هنوز بسياري از مردم آن را مي پذيرند.
فروشنده چه به سلامت و چه به بهداشت مشتريان آينده اش علاقمند باشد از خانم خانه مي خواهد تا دقيقاً يك بخش از فرشش را با جارو برقي قديمي اش تميز كند، سپس او يك تعهد زيركانه را ايجاد مي كند «من با شما شرط مي بندم كه حالا فرش شما تميز شده، بعد شما مي توانيد با جاروبرقي تان روي آن استفاده كنيد. البته او موافق است كه نمي خواهد تا احتمال اينكه پاك كننده او نامرغوب باشد را تصديق كند. سپس او پاك كننده قديمي اش را هل داده و آن را به گونه اي تنظيم مي كند تا همان نقطه را با جاروبرقي جديدش تميز كند.


او كيسه جارو را باز كرده و محتويات آن را روي فرشي كه خانم تميز كرده است مي‌ريزد و بيان مي كند كه جاروي قديمي خانم چه مقدار زباله را جا گذاشته است.
اين يك روش ترسناك فروشنده است و يك نر مي تواند تعداد زيادي از پاك كننده هاي جديد را به فروش رساند. فقط يك مسئله وجود دارد كه همان مرحله بندي است كه در نقطه معكوس كار مي كند. اگر فروشنده ابتدا با ماشيني جارو كند كه او شرح مي دهد و سپس خانه دار ماشين خود را بعد از آن به كار برد، او كثيفي در ماشينش پيدا خواهد كرد؟
اين فيزيك هاي ساده اين حقيقت است كه نفر كه جاروي پاك كننده را منتقل مي كند همه كثيفي را از روي يك فرش برطرف نمي كند و مهم نيست كه كار با چه دقتي انجام شده است بعضي زباله ها هميشه باقي مي مانند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید