بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

حقيقت وجودي حضرت علي (ع) ومطالعه ي فضائل ورفتار آن حضرت

                 افکارهر انديشمندي را به خود جلب نموده ومتحيّر ساخته است.

هر چند دهها وبلكه صدها كتاب بوسيله علماي شيعه وسني وديگران در

باب فضايل آن حضرت نوشته شده است اما هرقدر ازفضايل آن حضرت

نوشته وگفته شودبازكم است شاهد اين سخن روايتي است كه از

پيامبراكرم(ص) واردشده است.ابن عباس مي گويد:رسول خدا فرمود:

اگر تمامي باغها قلم،ودرياها مركب، وهمه ي اجنه

حسابگروتمام انسانها نويسنده شوند،قادر به شمارش

فضايل علي بن ابيطالب (ع) نخواهند بود.(1)

«المناقب خوارزمي –ص32؛ح1»

اسلاید 2 :

  • كتاب مورد ذكررا مي توان به سه بخش تقسيم نمود:
  • 1).نقل نمونه اي از آيات وروايات درشأن امام علي (ع) درمنابع اهل سنت
  • 2).امام علي(ع) از ديدگاه انديشمندان اهل سنت
  • 3).امام علي(ع) ازنگاه انديشمندان غيرمسلمان

اسلاید 3 :

«آيات»

-از يزيد بن رمال روايت شده (تعداد آياتي كه در شان علي (ع)نازل شده در

 موردهيچ كس نازل نشده است)

(سيوطي –تاريخ الخلفا-ص171)

-ونيز از ابن عباس روايت شده كه در شان علي (ع) سيصدآيه نازل شده است

(ابن حجر-الصواعق المحرقه-ص76)

1.جریان ليلة المبيت «وَمِنَ الناسِ مَن يَشري نَفسَه اِبتِغاءَ مَرضاتِ لله»

(سوره ي بقره -207)

(ابن اثير-اسد الغابه في معرفه الصحابه-ج4-ص25)

اسلاید 4 :

2.«قَُل كَفي بِِِِِالله شَهيدا بَيني وبَينَكُم وَمَن عِندَهُ عِلمُ الكِتاب»       (رعد-43)

از عبدالله بن سلام نقل شده است :كه از رسول خدا(ص) درباره ي آيه شريفه «كسي كه نزد اوست علم و(اسرار) كتاب(قرآن)»سؤال شد،حضرت فرمود:

اين آيه منحصرا ًدر موردعلي بن ابيطالب (ع) است.

(امام ثعلبي ،تفسيرالكشف والبيان،ج5سوره ي رعد ذيل آيه ي شريفه-سیوطی،الاتقان،ج1،ص13و...)

3.«اَلَذين يُنفِقونَ اَموالَهُم بِالَيلِ وَالنَهارِ سِراً وعَلانيَّه فلَهُم اَجرُهم عِندَ رَبِهِم ولا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنون » (بقره 274)          ابن عباس مي گويد:

اسلاید 5 :

اين كلام خدا در شان علي بن ابي طالب (ع)نازل شده است كه در نزد ايشان چهار درهم بود ، آن حضرت يك درهم را شب ودرهم ديگر را درپنهاني ويك درهم ديگر را آشكارا انفاق نمود.

                          (التفسير كبير،ج7،ص89)و...

4.«اِنَما وَليُكُمُ اللهُ ورَسُولُهُ واَلَذينَ امَنوا اَلَذينَ يُقيمونَ الصَلاةَ ويُؤتونَ الزكاةَ وهُم راكِعون»(مائده55)

-ضریس از علی (ع)نقل می کند:

این آیه (اِنَّما ولیُّکم الله...)بر پیامبر (ص) نازل شد

پس از آن درحالی که مردم مشغول نماز بودند ،پیامبر (ص) وارد مسجد شدند ودیدند که یک نفر سائل ایستاده،حضرت رو به سائل کردند وفرمودند :

اسلاید 6 :

ای سائل آیا کسی به تو چیزی داده است؟عرض کرد:

نه یا رسول الله،جز آن رکوع کننده

(به علی(ع)اشاره کرد)که انگشترخود را به من داد،غیر از او کسی چیزی به من نداده است.

(ابن كثير دمشقي،البداية والنهاية جزء7،ص358و...)

اسلاید 7 :

5 .از انس بن مالك در تفسير  آيه 17سوره ي هود

  روايت شده است كه گفت :                                       

   مراد ازآيه ي« اَفَمَن كانَ علي  بَيِِّنۃٍ مِن رَبِّهِ »                      

   پيامبر اكرم(ص)است ومنظور از « َوَيَِِِِتلُوهُ شاهِدٌ مِنه»       

   علي بن ابيطالب (ع) مي باشد به خدا سوگند علي(ع)زبان

   گوياي پيامبر(ص) مي باشد.

   (شيخ سليمان قندوزي حنفي،ينابيع المودة،ص115،باب 26ـ   

    ابن مغازي شافعي ،المناقب،ص270،ح318و...)

اسلاید 8 :

6.«وَقِفُوهُم اِنَّهَم مَسؤلونَ»       (صافات -24)                         از ابي سعيد خدري واز ابواسحاق واز ابن عباس  روايت شده است كه پيامبر اكرم (ص)  درتفسير اين آيه شريفه مي فرمود :«يعني از ولايت علي بن ابي طالب (ع)سوال مي شود.به درستي كه كسي حق عبور ازصراط را ندارد،مگر آنكه در دستش برات ولایت علي بن ابي طالب (ع)باشد»
(ذهبي،ميزان الاعتدال،ج3ص118، شماره5802ـگنجي شافعي ،كفايۃ الطالب،ص247،باب62-          شیخ سلیمان قندوزی حنفی،ینابیع المودة،ص133،باب 37و...)

اسلاید 9 :

7 .«ثُمَّ لَتسٲَلنَّ يَومئذٍ عَنِ النَّعيم»(تكاثر8).

      از امام جعفربن محمد(ع)روايت شده

      مراد از نعمتي كه در قيامت از آن سؤال مي شود ولايت         علي بن ابي طالب (ع)است.

    (حافظ الحسكاني،شواهد التنزيل،ج2ص368و....)

8.«یاایُهاالرَّسولُ بَلِّغ ما اٌنزِلَ ِالیکَ مِن رَبِّکَ واِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رسالَتَه ،واللهُ یَعصِمُکَ مِنَ الناسِ ،إنَّ اللهَ لایهدِی القومَ الکافرینَ»(مائده67)

اسلاید 10 :

3.ﭙیامبر(ص)شهرعلم وعلی (ع)باب آن

﴿انا مدینۃُ العلمِ وعلیٌّ بابُها ،فمَن اَرادَ العلمَ فلیاتِ بابَ المدینۃِ﴾

(البدایۃ والنهایۃ ،ج7،ص359و...)

4.دوستان علی(ع)مؤمن ودشمنان او منافقند

زرّبن جیش گفت از علی(ع) شنیدم که فرمود :

﴿قسم به خدایی که دانه را بشکافت ومخلوقات را به وجود آورد ﭙیمانی است که رسول اکرم (ص)بامن کرده است که :ای علی تنها شخص مومن دوستدارتواست وکسی با تو دشمنی نمی کند مگر شخص منافق ﴾

      (فرائدالمسطین ،ج1،ص130،ح93-البدایة     والنهایة،ج7،ص355و...)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید