بخشی از مقاله

مقدمه

درطول تاریخ , بسیاری از داروهای گیاهی و صنعتی برای افزایش توانایی جسمی و ورزشی مورد استفاده قرارگرفته اند و هرکدام پس از مدتی به خا طرعوارض جانبی مختلف کنار گذاشته شده اند و هنوز اکسیرموثرو بی خطری پیدا نشده است 0


برخی ورزشکاران از حدود 40 سال پیش از هورمونهای
جنسی مردانه و مشتقات آنها برای نیرو زایی استفاده می کرده اند
که امروزه دچارعوارض آنها از جمله سرطان کبد شده اند 0


اخیرا داروهای جدیدتری مورد استفاده ی برخی ورزشکاران قرار می گیرد که هنوز حتی اثر بخشی از آنها در افزایش نیروی جسمی مورد مطالعه ی علمی دقیق قرار نگرفته است و عوارض بسیاری ازآنها هنوزناشناخته اند 0 به همین دلیل برای حفظ سلا مت جسمی ورزشکاران و پیشگیری از عوارضی که آنان نا آگاهانه دچار می شوند ( کمیته ی بین المللی المپیک ) استفاده ی بسیاری از آنها را ممنوع کرده است و آزمایشات متعددی برای اطمینان از این امر بر روی ورزشکاران رقابت های رسمی انجام می دهد 0


امید است این تحقیق باعث اطلاع رسا نی بهتر به عزیزان

نوجوانی که در ضمینه ی ورزش فعالیت می کنند شود

و این مهم به گوش تمامی قوی مردان و شیر زنان فردا

برسد و به حول قوه ی الهی و تحت نظر سر کار خانم پاسبان

مورداستفاده ی عزیزان واقع شود

انشا ا…

{ دوپينگ}
داروهاي نيروزا و عوارض آن

تاريخچه - تعريف

واژه ی دوپينگ از زبان آفريقاي جنوبي مشتق شده است. اشاره به يک نوشيدني الکلي باستاني دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده مي گرد يد . بتدريج اين واژه استفاده ی گسترده تري پیدا کرد و در ورزش امروز به معضلي تبد يل شده است . اين واژه در دنياي امروز به معناي استفاده ی ورزشکار از مواد يا روش هايي است که به قصد افزايش کارايي در ورزش انجام مي شود.


دوپينگ به معناي استفاده از مواد متعلق به گروه داروهاي ممنوع ، محدود شده و يا ا ستفاده از روش هاي گونا گون غير مجازي مي باشد . به قول خوان آنتونيو سامارانش رييس کميته ی بين المللي المپيک ، دوپينگ نوعي تقلب است که از جنبه هاي مختلف منجر به انحطاط و مرگ ميشود :


مرگ فيزيولوژيک چرا که دستکاري غير قانوني در فرايند طبيعي باعث تغييرات شديد و گاهاً برگشت ناپذيري در بدن مي شود مرگ جسمي نظير : برخي موارد اسف بار مرگ ورزشکاراني که در سالهاي اخير مشاهده شده است . انحطاط رواني و شخصيتي ناشي از رضايت شخص به تقلب ، ناديده انگاشتن توانايي ها و ظرفيت هاي شخصي و بزرگ کردن ناتواني ها و معايب . و بالاخره انحطاط اخلاقي به واسطه تعدي فرد از قوانيني که تمام جامعه بشري پايبند آن هستند.
از رخدادهاي مهم در تاريخ دوپينگ مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:


اولين مورد مرگ ورزشکاران در سال 1886 رخ داد که يک دوچرخه سوار به نام لينتون در اثر استفاده بيش از حد داروي تري متيل در گذشت .
در مسابقات المپيک يک دونده ماراتن به نام توماس هيکس در اثر مصرف برندي و استريکلين در شرف مرگ قرار گرفت.


دهه 1950 - روس ها از هورمون هاي مردانه براي افزايش قدرت و نيرو استفاده نمود و آمريکايي ها نيز استروييدها را به اين منظور استفاده نمودند.
1960 - دوچرخه سوار دانمارکي در المپيک رم به علت مصرف بيش از حد آمفتامين ها فوت کرد .
1964 - ا فزايش قابل توجهي در ظاهر عضلان ورزشکاران در المپيک ديده شد که شک در مصرف داروها را برانگيخت .
1967 - کميته ( بين المللي المپيک ) بعد از مرگ تامي سيمپسون به علت مصرف غير از آمفتامين ها واکنش نشان داد .
1968 - اين کميته با تعريفي از دو پينگ ليست داروهاي غيرمجاز را ارايه داد و بدين ترتيب انجام آزمايش در بازيهاي المپيک شروع شد.


1988 - در المپيک سئول ، تست بن جانسون از نظر مصرف استروئيد هاي آنابوليزان خلع و از ورزش محروم گرديد . همچنين دو وزنه بردار بلغاري که به مقام نخست ا لمپيک دست يافته بودند به علت دوپينگ محروم شدند .
1994 - ديه گو مارادونا فوق ستاره فوتبال آرژانتين در مسابقات جام جهاني 1994 آمريکا به علت مصرف داروهاي محرک از همراهي با تيمش محروم گرديد و بدين ترتيب آرژانتين بدون مارادونا از آن دوره مسابقات حذف گرديد .


2000 - براي مبارزه هر چه شد يدتر با اين پديده ی شوم ، کميته مبارزه با دوپينگ تشکيل شده و آماده ی برخورد جدي با متخلفين در مسابقات المپيک 2000 سيدني مي باشد.

{ انواع داروهاي دوپينگي}
چه طبقاتي از داروها جزو موارد دوپينگ محسوب ميشوند؟
اين داروها معمولاً در پنج گروه دارويي طبقه بندي مي شوند:
الف)داروهاي محرک سيستم عصبي مرکزي:از اين رده ميتوان آمفتامين،کوکائين،افدرين،پسودو افدرين،فليل پروپانولامين و ...را نام برد.


ب)داروهاي مخدر:ازاين داروها ميتوان از هروئين،مورفين،متادون و... نام برد.
ج)استروئيدهاي آنابوليک:داروهايي نظير ناندرولون،تستوسترون،اکسي متولون،استانوزولول و ... در اين گروه جاي ميگيرند.
د)داروهاي ادرارآور:در اين گروه ميتوان از فوروسمايد،تيازيد،اسپيرونالاکتون و ... نام برد.
ه)هورمونهاي پپتيدي وگليکوپروتئي


با اين حال برخي از داروها نيز موجودند که مصرف آنها تا حد خاصي بلامانع است ولي استفاده بيش از حد مجاز آنها دوپينگ تلقي مي شود.از اين ميان مي توان از الکل،ماري جوآنا(حشيش)،داروهاي بيحس کننده موضعي،کورتيکوستروئيدها و بتابلوکرها نام برد.

{قوانين و مجازاتهاي دوپينگ}
در صورت استفاده از استروئيدهاي آنابوليک،داروهاي ادرارآور، هورمونهاي پپتيدي وگليکوپروتئيني و آنالوگهاي آنها يا دستکاري فيزيکي،شيميايي يا دارويي ادرار محروميت هاي زير اعمال ميگردد:
در اولين ارتکاب جرم:4-2 سال تعليق
در دومين ارتکاب جرم:تعليق مادام العمر


درصورت استفاده ازموادوروشهاي غير مجاز بجز مواردي که در بالا ذکر شد:
در اولين ارتکاب جرم به مدت3-6 ماه
در دومين بار به مدت 2سال
در سومين ارتکاب به صورت مادام العمر محروم ميشود.
به هنگام استفاده ازموادمحدودشده حکم محروميت برحسب موردصادرخواهد شد.در نهايت فدراسيون ملي هر کشور مسوول شرکت سالم و عاري از دوپينگ ورزشکاران در مسابقات است.به همين جهت در صورت احراز 


در دوران محروميت ورزشکار:
صلاحيت انتخاب براي مسابقه در هيچکدام از مسابقات بين المللي به رسميت شناخته شده و يا هر مسابقه اي که تحت نظارت فدراسيون ملي باشد را ندارد.
محروم از شرکت در سمينار يا همايش است.
صلاحيت انتخاب بازي يا هر موقعيت شغلي نظير داوري،مربيگري،مسئوليت،رياست،مشاوره و... را ندارد.
هرگونه ترفيع،مدال،عناوين و مقامهايي که در هنگام يا پس از تاريخ دوپينگ کسب کرده است از وي سلب خواهد شد.
هر ورزشکار،مربي،داور،رئيس،مشاور يا هر شخصي که در رابطه با مواد ممنوعه يا روشهاي ممنوعه مجرم شناخته شود،در همان اولين ارتکاب جرم به طور مادام العمر محروم ميگردد.

{عوارض}
از عواض جانبي استروئيدهاي آنابوليک ( نظير تستوسترون ، ناندرولون و ...) که گاهي توسط ورزشکاران مورد سوء استفاده قرار ميگيرد چه ميدانيد؟
اين داروها داراي عوارض جانبي بسياري هستند که برخي از آنها برگشت پذير و بعضي ديگر غيرقابل برگشت مي باشند از جمله ميتوان موارد ذيل را نام برد:


الف)عوارض قلبي و عروقي : احتباس آب و نمک ، افزايش حجم خون ، ازدياد فشار خون ، افزايش چربي هاي خون ، بي نظمي ريتم قلب ، تغيير ابعاد قلب ، انفارکتوس قلبي و سکته مغزي
ب)عوارض کبدي : اختلال کبدي ، اختلال در عملکرد کبدي ، افزايش آنزيم هاي کبدي ، يرقان و سرطان کبد و...
ج)عوارض جانبي خاص مردان : کاهش تعداد اسپرم ها ، تحليل رفتن بيضه ها،عقيمي ، بزرگ شدن پستان ها ، احساس دفع فوري و مکرر ادرار ، کاهش توانايي جنسي.
د) عوارض جانبي خاص زنان : اختلال در قاعدگي ، هيرسوتيسم ( رشد زياد مو در نواحي غير طبيعي مثلاً در صورت خانم ها ) ، تاسي ، کلفت شدن صدا ، تحليل پستانها ، سرکوب شيردهي ، پوست چرب و آکنه.


ه)عوارض جانبي در پسران نابالغ:بسته شدن زودرس غضروف هاي رشد و توقف رشد قدي،رشد غيرطبيعي مو،تيرگي پوست
و)عوارض رواني:افسردگي،هيجان بيش از حد،پرخاشگري،بي ثباتي عاطفي،حالت تهاجمي و خشونت،بي خوابي،اضطراب،اختلالات شخصيت و وابستگي رواني به دارو.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید