بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—چگونگی آغاز به کار کميته سازماندهی خدمات پزشکی

—

—ارائه خدمات پزشکی در طول بازيها

اسلاید 2 :

—انتخاب هماهنگ کننده خدمات پزشکی 2 سال قبل از شروع بازيها

—تشکيل کميته سازماندهی پزشکی

—

—

اسلاید 3 :

—تشخيص نقاط قوت و ضعف وضعيت پزشکی موجود

—پيش بينی و تامين نيازها

—شناسايی مکانهای ارائه خدمات پزشکی هنگام بازيها

—تهيه جدول زمانی حضور پزشکان

—برنامه آموزشی داوطلبان

—راه اندازی سيستم ثبت و ضبط

    مدارک

اسلاید 4 :

تعداد پزشکان مورد نياز در هر مکان ورزشی با توجه به تعداد شرکت کنندگان و کادر فنی، تعداد تماشاچيان، نوع ورزش، تعداد داوطلبان و شرايط آب و هوايی ( خيلی گرم، خيلی سرد)

اسلاید 5 :

—

—محل درمانگاه مرکزی

 

—جايگاه پزشکی مکانهای ورزشی

—در سالن يا زمين بازی

—مرکز کنترل دوپينگ

اسلاید 6 :

500نفر از متخصصین,58 تيم برای کنترل:

—بهداشت عمومی فضاها

—سلامتی غذاها

—بهداشت اب اشاميدنی

—کيفيت هوای داخل فضاهای بسته

—بیماريهای واگيردار

—

—

—

اسلاید 7 :

—مرکز پزشکی در داخل دهکده از 25 اکتبر تا 30 نوامبر, همه روزه از 8 صبح تا 11 شب خدمات پزشکی ارائه می داد.تیم فوریتهای پرشکی و امبولانس 24 ساعت اماده بودند.

—

—ايستگاه های پزشکی در 3 شهر کمک ميزبان, تمام فضاهای ورزشی و تمرينی وفضاهای غير ورزشی از جمله Garden Hotel ,دهکده رسانه ,مرکز رسانه, دهکده مسئولين فنی, فرودگاه ها و بنادر و کمپ جوانان.

اسلاید 8 :

 7 تيم اورژانس شهری و چند تيم منطقه ای از طرف مقامات محلی:

—شيوع بيماری

—مسموميت غذايی

—حوادث هسته ای و راديواکتيوی

—حملات تروريستی با سلاح های شيميايی

—

اسلاید 9 :

—بيمارستان سنگاپور اقدامات پرشکی انسوی ابها را انجام داد

اسلاید 10 :

—ارائه خدمات پزشکی رايگان برای همه از جمله تماشاچيان و کادر اجرايی

—نیروهای پزشکی تماما از متخصصين و پزشکان داوطلب تشکيل شد

—تجهيزات پزشکی يا اهدا شدند يا اسپانسرها انها را تامين کردند

—ايجاد شبکه ای از بيمارستانهای المپيک و بخش جدای فوريتهای پزشکی برای بیماران بازيها

—تشکيل جلسات روزانه با همراهی کميسيون پزشکی IOC و وزارت بهداشت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید