بخشی از مقاله


چکیده:

میکرو کپسولاسیون فرایندی است که در آن ذرات یا قطرات و حباب های ریز پراکنده در یک زمینه بوسیله پوششی از جنس پلیمر و یا سایر مواد آلی و معدنی احاطه می شوند. مواد داخل پوشش را هسته یا فاز داخلی، و پوشش را پوسته یا غشاء می نامند. در بیشتر موارد انواع مواد غذایی، دارویی، مواد معطر، سموم کشاورزی و ...، بخش هسته کپسول را تشکیل می دهند. پوسته کپسولها اغلب از مواد پلیمری، به صورت طبیعی یا مصنوعی، تشکیل می شود که نوع آن به جنس ماده هسته، روش تهیه و خصوصیات و کاربرد مواد مورد نظر بستگی دارد. در اغلب موارد، هدف از بکارگیری میکروکپسولها، رها سازی کنترل شده ماده هسته با زمان و تثبیت غلظت ماده فعال هسته در محیط مصرف مدنظر می باشد. برای تهیه میکروکپسولها از دو روش شیمیایی و فیزیکی استفاده می شود، روش های شیمیایی اغلب جهت میکرو کپسولاسیون مواد فعال شیمیایی مورد استفاده می باشند. همچنین، از روش های فیزیکی اغلب جهت ریز پوشینه سازی مواد دارویی و غذایی و موادی که در ارتباط مستقیم با موجودات زنده می باشند استفاده می شود. در این مقاله مروری سعی شده است روش های متداول میکرو کپسولاسیون ،ترکیبات مورد استفاده و مکانیسمهای رها سازی بررسی شود.

واژه های کلیدی: میکرو کپسولاسیون، هسته ،پوسته ،صنایع غذایی


-1 مقدمه:

میکروکپسوله کردن تکنولوژی نسبتا جدیدی است که برای حفاظت، تثبیت و کند کردن رهاسازی ترکیبات غذایی استفاده می شود. تکنولوژی کپسوله کردن در فرایند غذایی عمدتا شامل پوشش دادن ذرات بسیار کوچک ترکیبات مانند چربی ها و طعم دهنده ها و ... ، همچنین ترکیبات کاملی مثل کشمش ها، آجیل و ... توسط تکنیک های میکروکپسوله کردن و پوشش دهی کامل ارایه می شود .(1)

استفاده از میکروکپسولها در فراوری غذا به منظور حفاظت از ترکیبات غذایی حساس، حصول اطمینان از حفظ ترکیبات مغذی، به کار بردن مکانیزم های غیرمعمول و زمان بر درون فرمولاسیون، حفظ کردن طعم و بو، تبدیل ترکیبات مایع به جامد جهت جابه جایی آسان پیشنهاد می شود. میکروکپسوله کردن به عنوان یک تکنولوژی برای بسته بندی مواد جامد ،


1


مایع و یا گاز در کپسول های بسته با مقیاس کوچک که می تواند محتویاتش را در سرعت های کنترل شده تحت شرایط بخصوصی رها سازد، تعریف می شود. این بسته های با مقیاس کوچک ( میکروکپسول ها ) ، ذرات کوچکی هستند که ممکن است دارای اندازه از چند میکرون تا چندین میلیمتر باشند و بسته به مواد و روش های مورد استفاده در تولید آن ها دارای شکل های مختلفی باشند. [2] برخی از پتانسیل های کاربردی نانوتکنولوژی ، نانوکپسوله کردن و سیستم های حمل مواد زیست فعال در علوم دارویی و مواد غذایی است . [3] نانوذرات ، مساحت سطح بیشتری را فراهم کرده و پتانسیل تسهیل حلالیت ، بهبود زیست دسترسی و بهتر کردن آزادسازی مهار شده مواد غذایی کپسوله شده را در منطقه هدف نسبت به ناقل های با اندازه میکرو دارد . [4] از تکنیکهایی مانند نانو کامپوزیت و نانو امولسیون کردن برای قرار دادن ماده در کپسولی با چنین مقیاسی استفاده می شود . [5]

-2میکرو انکپسولاسیون

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید