بخشی از مقاله

زنبور عسل


فهرست مطالب

1. توضیحاتی در باره زنبور عسل
2. تغذیه زنبور عسل
3. زندگی عجیب زنبوران
4. رنگ عسل
5. خواص غذایی عسل
6. درمان بیماریهای خون
7. خواص دارویی عسل
8. درمان بیماریهای قلبی
9. درمان بیماریهای گوارشی
10. درمان بیماریهای کبدی
11. درمان بیماریهای کلیه
12. درمان بیماریهای چشم
13. گروه زنبوران عسل مصنوعی و تغذیه آنها
14. طرح پرورش زنبور عسل

توضیحاتی درباره زنبور عسل:
زنبوران عسل معمولاً از ماده قندی مخصوصی که در ریشه گلها قرار داده شده است، می مکند و آن را جمع آوری می کنند. ولی زنبور شناسان می گویند کار زنبوران تنها استفاده از این ماده نیست. بلکه احیاناً از تخمدان گلها و ده برگها ومیوه ها نیز استفاده می کنند که قرآن از گل اینها تعبیر به " من کل ثمرات" کرده است.


جعبه عجیبی که از دانشمند زیست شناس"متر لینگ" نقل شده است اهمیت تعبیر قرآن را آشکار می سازند. آنجا که می گوید:
همین امروز اگر زنبور عسل ( اعم از اهلی و وحشی) از بین برود یکصد هزار نوع از گیاهان و گلها و میوه های ما از بین خواهد رفت. در حقیقت آنچه که زنبوران عسل از آن می خورند و انواع میوه هایی که به کمک انها شکل می گیرد و با این حال چه پر معنی است کلمه " من کل ثمرات" 1 خدا نیز در قرآن چنین می فرماید:
سپس از همه میوه ها بخور و راه پروردگارت را با اطاعت بپوی! آنگاه از شکمه های آنها شربتی شیرین به رنگهای مختلف بیرون می آید که در آن شفای مردمان است. در این برای متفکران آیتی از قدرت خدا است . و خدای شما بندگان را آفریده است و آن آنگاه می میراند و برخی از شما را به سن انحطاط پیری می رساند، تا هر چه را دانسته است فراموش می کند، که خداوند همیشه دانا و تواناست.2


تغذیه زنبور عسل:
غذای زنبور عسل از طریق طبیعی و مصنوعی تأمین می شود. در تغذیه طبیعی زنبوران عسل از گرده گل و نوش شهد استفاده می کند. بنابراین وجود گیاه و همچنین گلها در تغذیه طبیعی زنبور عسل اهمیت خاصی دارد. با فراوان شدن غذا، تخم ریزی زیاد می شود. و زنبوران با کمبود مکان مواجه می شوند و غریزه طبیعی موجب می شود که ملکه با تعدادی از زنبوران به بیرون کندو
______________________________________________
1. منبع اصلی تفسیر نمونه 2. قرآن کریم
بروند و روی شاخه ها جایی را انتخاب کنند و زنبور دار در آن محل کندو دوم را برای زنبوران می سازد و از آن به بعد زنبورهای عسل در آنجا زندگی می کنند.1

زندگی عجیب زنبوران:
در گذشته کمتر و امروزه بر اثر مطالعات زیاد دانشمندان بسیار زیاد این نکته ثابت شده است که زنبوران عسل دارای زندگی بسیار منظم و توأم با برنامه ریزی و تقسیم کار و مسئولیت و نظام بسیار دقیق است. شهر زنبوران از پاکیزه ترین و منظم ترین شهرهاست.
(مترلینگ) این دانشمند بزرگ نیز اینچنین گفته است:
ملکه در شهر زنبوران عسل آن طور که ما تصور می کنیم فر مانروا نیست بلکه او نیز مثل سایر افراد این شهر مطیع قواعد و نظامات کمی می باشد ما نمی دانیم که این قوامین و نظامات از کجا وضع می شود و به انتظار این هستیم که شاید بتوانیم به این موضوع پی ببریم و واضح این مقررات را بشناسیم ولی فعلاً به طور موقت آن را ( روح کندو) می خوانیم.
ملکه نیز مانند دیگران از روح کندو اطاعت می کند. ما نمی دانیم روح کندو در کجاست؟ ولی می دانیم روح کندو شبیه به قرینه پرندگان نیست و نیز می دانیم که روح کندو یک عادت و ارائه کورکورانه نژاد زنبور عسل نمی باشد. روح کندو وظیفه هر یک از سکنه شهر را بر طبق استعدادهایشان معلوم می کند و هر کس را به یک کار می گمارد.


ما نمی توانیم بفهمیم قوانین شهر عسل که به وسیله روح کندو وضع شده است در کدام مجمع شورا مطرح می گردد و تصمیم به اجرای آن می گیرند و کیست که فرمان حرکت را در روز معین صادر می کند آری در کندو مقدمات مهاجرت برای اطلاعات خدایی که سرنوشت زنبور عسل را در دست گرفته فراهم می شود. اگر دانشمندان به خاطر رسوباتی که از مکتب ما در فکر او وجود داشته با الهام از این مسئله سخن می گوید و ما با توجه به راهنمایی قرآن بسیار خوب درک می کنیم که این همه آوازه ها و بر نامه ها از کجاست و تنظیم کننده و فرمان دهنده کیست؟
___________________________________
1. منبع اصلی تفسیر نمونه
چه تغبیر زیبایی قرآن دارد( و او حی ربک الی النحل...! پروردگارت به زنبور عسل وحی و پیغام فرستاد.)هر چند آنچه درباره زنبور عسل ناگفته ماند بیشتر چیزی است که ما گفتیم اما روش تفسیری ما اجازه نمی داد که بیشتر از این موضوع فوق را دنبال کنیم ولی آیا همین که گفتیم برای پی بردن به عظمت پروردگار برای آنها که اهل اندیشه اند کافی نیست؟!! آری( ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون)1

رنگ عسل
رنگ عسل بر حسب اینکه زنبور بر چه گل و ثمره ای نشسته و از آن بهره گیری کرده باشد تفاوت می کند. به همین جهت در پاره ای از موارد قهوه ای تیره و گاهی نقره ای سفید و گاهی نقره ای بی رنگ و گاهی زرد و بعضی اوقات ممکن است مایل به سیاهی باشد! این تنوع رنگها علاوه بر اینکه گویای سرچشمه پر فایده عسل است تنوعی برای ذدوق و سلیقه ها محسوب می شود. زیرا امروزه ثابت شده است که رنگ غذا در تحریک اشتهای انسان بسیار مفید و موثر است.2

خواص غذایی عسل:
سالها پیش در کشورهای اروپایی بخصوص در زمستان مردم با سوء تغذیه مواجه بودند زیرا مواد غذایی ضروری به بدن آنها نمی رسید. افرادی که حتی برای مدت کوتاهی عسل مصرف می کردند احساس تجدید قوا و نشاط داشتند ولی امروزه دلایل علمی برای آنها ارائه شده است. از حدود صد سال پیشتر قند و شکر تا حدودی جای شکر را گرفته است. مهاجرین به قاره آمریکا معمولاً سنت ها و برنامه های تهیه غذا و شیرینی خود را نیز به همراه برده اند. امروزه نیز بسیاری از شیرینیها و نان قندی ها به جای عسل استفاده می کنند. 


1. تلخیص از صفحات 35 و36 زنبور عسل نوشته مترلیگ- در بخش های فوق درباره زنبوران عسل و خواص خود عسل از کتابهای(اولین دانشگاه) و (آخرین پیامبر) و بعضی کتب دیگر استفاده شده است. 2. تفسیر نمونه
دکتر غذا شناس معروف آمریکایی معتقد است تا جایی که امکان دارد از مصرف شکر سفید خود داری نموده و برای شیرین کردن غذا ها از عسل یا شیره میوه ها استفاده نمایید. چون مصرف بیشتر از اندازه قندها باعث ایجاد اختناق در کبد و خستگی در لوزالمعده کرم خردگی دندان ها و خستگی مفرط و دیابت می شود. ولی کمی از آنها نیز باعث خستگی عمومی کاهش مقاومت فیزیکی کاهش توانایی فعالیت ها و افزایش احساس سرما و... می گردد. بنابراین ما به قند نیاز نیاز داریم ولی باید مقدار منطقی و حتی الامکان از بهترین قندها( عسل ) استفاده نماییم.1

درمان بیماریهای خون
عسل تأثیر مثبتی بر میزان هموگلوبین خون دارد. در پرورشگاهها و خانه و خانه های تندرستی سوئیس کودکان را به مدت 4 یا 5 هفته با عسل درمان می کنند. روزانه به کودکان 5 تا 12 ساله یک قاشق قهوه خو.ری تا یک قاشق سوپ خوری عسل داده می شود. مشخص شده است که میزان هموگلوبین خون این کودکان در هفته اول بالا رفته و به میزان 75 درصد تا 80 درصد افزایش یافته است. تأثیر عسل بر میزان هموگلوبین خون توسط 4 اسپانیایی و استرالیایی نیز ثابت شده است. دو پژوهشگر با افزودن عسل به جای قند در شیشه شیر کودکان پیش رس نتایج بسیار خوبی بدست آورده اند. در یک تحقیق هموگلوبین خون 30 پسر اتریشی اندازه گیری شده و طی 6 هفته هر روز دو قاشق سوپ خوری عسل به پسران داده شده است. نتایج نشان داده که پسرانی که عسل مصرف کرده بودند قد، وزن ، و رشد آنها افزایش یافته است.2

خواص دارویی عسل:
خواص دارویی اثبات شده عسل به شرح زیر می باشد.
1. خواص ضد باکتری و آنتی بیو تیک و همچنین خاصیت ضد التهابی عسل از نظر علمی اثبات شده است.
___________________________
1. فواید عسل 2. خواص دارویی عسل
2. گلوکز و فروکتوز عسل سریعاً جذب شده و به انرژی تبدیل می شوند.
3. اعمال کبد را فعال کرده و در دفع سموم دودتوکسیشن از کبد موثر است.
4. حرکت و ترشحات روده را بهبود می بخشد.
5. عسل دارای یک اثر ملین بود و ترشح روده ها را تحریک می کند، فشار اسمزی بالا وجود ترکیبات معطر و استیل کولین باعث بروز این اثرات می شود. 1

درمان بیماریهای قلبی:
ثابت شده است که عسل به علت داشتن گلوکززیاد سهل التجزیه و انرژی زا بوده است و تأثیرات بسیار زیادی بر عضلات قلب و انواع بیماریهای قلبی وارد می کند. عسل باعث تحریک و تقویت قلب شده رگها را گشاد کرده و جریان خون را درون شریانهای انشعابی افزایش می دهد همچنین وضع فشار مایعات بدن را بهبود بخشیده فشار خون را تنظیم کرده و از سکته قلبی جلوگیری می نماید. بنا به گفته پروفسور گرلوب اگر بیماران قلبی روزانه 40 الی 50 گرم عسل به مدت دو ماه مصرف نمایند بهبود می یابند بطوری که ترکیبات خونشان به حرکت طبیعی بازگشته و مقدار هموگلوبین خون آنها افزایش می یابد و ضربات قلب نیز متعادل می گردد. دکتر ج ن توماس در مقاله ای در نشریه لانست می گوید:

عسل در موارد ضعف قلب تأثیر زیادی در بازگردان فعالیت قلب و زنده نگه داشتن بیماران دارد. قلب نوعی عضله مثل سایر عضلات بوده و مصرف عسل می تواند انرژی مورد نیاز عضلات خسته را تأمین کند. شیمرت از عسل برای تقویت قلب پس از یک عمل جراحی سخت استفاده می کرد و آن را به 26 بیمار مبتلا به آنژین دویواترین10 میلی گرم در روز تزریق کرد که در بهبود وضعیت کلی آنها بسیار موثر بود. متس 10 میلی گرم عسل را به مدت 12 روز هر 4 روز یکبار همراه saro phantion به بیماران قلبی تزریق نمود و نتایج خوبی بدست آمد.


1. خواص دارویی عسل
این روش درمانی در ضعف قلب ناشی از مسمومیت و نیز آثار پراز بیماریهای تیفوس و دفتیری بکار رفته و نتایج خوبی داشته است. لونارد مصرف یک لیوان شربت عسل ولرم و عسل محلول در آب را در شب قبل از خواب برای درمان بی خوابی در بیماران قلبی توصیه کرده است.
عسل به کمک دیاستازهایش چربی های اطراف قلب را از بین برده و به همین دلیل برای سالخوردگان و بیماران قلبی توصیه می گردد. امروزه مصرف عسل برای افراد مبتلا به آنژیم قلبی و سایر نا رسایی های قلبی توصیه می شود.1

درمان بیماریهای دستگاه گوارش:
عسل برای به کار انداختن دستگاه گوارش بسیار مفید است. تأثیر زیادی بر روی هضم غذا داشته و خوبست اگر مدام مصرف شود باعث فعالیت طبیعی هضم می گردد. به همین علت آن را از قدیم دوست معده می گویند. مشاهده بالینی نشان داده است که اگر عسل با سایر غذا ها مصرف شود اسدهای اضافی را کاهش می دهد و همچنین موقع عکسبرداری از معده از سولفات باریم که بر تنهایی در معده مانده و تصویر نیز واضح تر می گردد. عسل برای درمان امراض معده مانند: زخم معده، ورم معده، و روده د ارویی مفید بوده و به علت داشتن آهن منگنز به هضم غذا کمک می کند. ترشح شیره معده به حالت طبیعی بر گردانده و دردهای معده را از بین می برد.2

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید