بخشی از مقاله

مقدمه:
امروزه ساختماني پيدا نمي شود كه به نوعي در آن بتن مسلح به كار نرفته باشد. به دليل اهميت شناخت از رفتار بتن در سازه‌هاي بتني و همچنين به دليل اينكه سازه مورد بحث نيز سازه اي بتني مي‌باشد، ابتدا يك سري توضيحات مختصري درباره بتن داده مي‌شود آزمايشات به عمل آمده نشان مي‌دهد كه بتن نيروهاي فشاري را بخوبي تحمل مي‌نمايد ولي موقعيكه تحت تاثير نيروهاي كششي حتي به مقدار كم، قرار مي‌گيرد مي‌شكند. براي جلوگيري از اين عمل تعدادي ميلگرد فولادي در قسمت كششي آن گذاشته مي‌شود. در اينحالت تنشهاي كششي بتن از طريق پيوستگي و فولاد به ميلگرد منتقل مي‌شود.


بتن در اثناء گرفتن و سخت شدن پيوستگي زيادي با فولاد پيدا مي‌كند و به اين ترتيب علت تغيير شكل ناشي از بارگذاري در هر دو ماه يكسان است. افزايش مقاومت بتن با گذشت زمان و اقتصادي بودن آن سبب شده است كه اعضاء بتن مسلح از مزيتي بالا برخوردار باشند.
يكي از ويژگي‌هاي بتن كه بسيار حائز اهميت است قوام آن است. براي اينكه بتن بتواند آزادانه در گوشه‌ها و ما بين ميلگرد‌ها جريان يابد و تمام فضاي قالب را پر كند لازمست از درجه غلظت مناسبي برخوردار باشد. قسمتي از آب مصرفي در بتن با سيمان واكنش شيميايي انجام مي‌دهد و قسمتي ديگر به صورت آزاد باقي مي‌ماندكه اين آب آزاد اثرات نامطلوبي بر روي خواص بتن دارد از اين رو در تركيب بتن نسبت آب به سيمان مهمترين عامل به شمار مي‌آيد. افزايش نست آب به سيمان نه تنها بتن را پوك و شل مي‌كند و دوام و مقاومت فشاري آن را كاهش مي‌دهد بلكه خصوصيات نامطلوب بتن از قبيل خزيدن و جمع شدن آن را افزايش مي‌دهد نيز سبب خوردگي ميلگرد‌ها و كاهش پيوستگي آنها با بتن مي‌گردد از اين رو نسبت وزني آب به سيمان پايين تر از 6/0 توصيه مي‌گردد.


در تعيين تركيب مناسب براي بتن، نسبت دانه بندي درشت و ريز بايد به نحوي باشد كه ريز دانه‌ها فضاي بين دانه‌هاي درشت را پر نمايند و متراكم ترين دانه بندي را به وجود مي‌آورند.
اگر حتي بارگذاري هم ثابت باقي بماند، كرنشها به مرور زمان افزايش خواهد يافت.عامل اصلي خزيدن بتن بارگذارست معذالك عوامل جنبي ديگري از جمله بارگذاري در سنين كم يعني در روزهاي اوليه بعد از بتن ريزي و بالا بودن نسبت آب به سيمان و نيز رها كردن بتن در معرض خشك شدن نيز موثر مي‌باشد.
فولادهايي كه در بتن به كار مي‌روند بر حسب تنش تسليم به دو دسته تقسيم مي‌شوند يكي فولاد نرم و ديگري فولاد با مقاومت زياد مي‌باشد كارخانه ذوب آهن اصفهان ميلگردهايي از قطر 6 الي 40 ميليمتر تهيه مي‌كند كه در سه نوع AIII, AII,AI ارائه مي‌شوند.
نوع AII به صورت ‌آجدار و با آجي و با آجي در امتداد يكديگر و نوع AIII داراي آجي است كه اطراف اين نوع فولاد در محل تلاقي با يكديگرتشكيل زاويه مي‌دهند. نوع AIII داراي آلياژي است كه نوع فولاد آن را مرغوب تر نموده است.

 

براي فولاد گذاري تيرها، ميلگرد‌ها را به شكل قفس مي‌سازند و در داخل قالب جاي مي‌دهند.

1- عمليات توليد بلوك سيماني: توليد بلوك سيماني توسط ماشيني صورت مي‌گيرد كه قابل حركت مي‌باشد و به اينصورت عمل مي‌نمايد كه از انتهاي ماشين كه داراي شيب ملايمي است ملات وارد قالب مي‌شود (همانند عكس). ملات بلوكه سيماني از آب و ماسه سنگ شكسته و سيمان مي‌باشد.
اين ملات بعد از اينكه در قالب كمي خود را گرفت توسط دسته اي قالب به پايين كشيده شده و سپس قالب را به بالا مي‌كشند. در اينصورت بلوك بر روي زمين مي‌ماند و دستگاه شروع به حركت كرده و كمي به جلو مي‌آيد تا اين عمليات براي بلوكه‌هاي بعدي تكرار شود.
2- ساخت و توليد اسكلت تيرچه و بتن ريزي پاشنه.


براي ساخت و توليد اسكلت تيرچه از ميلگردهايي با 8 يا 10 استفاده مي‌شود. به اينصورت كه دو ميلگرد طولي در زير قرار مي‌گيرد و يك ميلگرد طولي در بالا و در اين ميلگردها، ميلگردهاي عرضي را داريم كه به صورت زيك زاك قرار مي‌گيرد.


سپس اين اسكلت را درون قالبي قرار مي‌دهند كه داراي يك كاور مي‌باشد و بتن را درون قالب مي‌ريزند.
پس از آنكه بتن خود را گرفت جهت عمل آوري آن‌ها را درون استخرهايي مخصوص كه از آب پر مي‌باشند مي‌گذارند. (مطابق عكس)
مجمتمع خدماتي رفاهي شهرك صنعتي توس كه راجع به آن گزارش تهيه شده و دوره كار آموزي اينجانب در آنجا به پايان رسيده سازه اي ايست بتني كه در ادامه راجع به فعاليتها و كارهاي انجام شده در آن صحبت مي‌شود.

فصل سوم: آزمون آموخته‌ها، نتايج
تاريخ 24/4/85
- قالب بندي تير و سقف طبقه همكف بلوك II. اين قالبها توسط گونيا به يكديگر محكم و جفت و بست شده تا هنگام بتن ريزي مشكلي پيش نيايد و قالبها جابجايي و حركت نداشته باشند. بتن آماده توسط پمپ ريخته شده.
- آرماتور بندي تيرهاي سقف طبقه همكف بلوك II و قطع و خم آرماتورهاي تيرهاي سقف طبقه همكف بلوك II انجام شد
- تير ريزي كنسول سقف همكف بلوك II انجام شد. تراز تير ريزي توسط دوربين نقشه برداري انجام شد.
- تكميل داربست بندي جهت اجراي تير و سقف طبقه همكف بلوك II انجام شد.
- قطع و خم ميلگرد سقفهاي كاذب انجام شد.


- ميلگرد گذاري سقف كاذب طبقه همكف بلوك II صورت گرفت. ميلگرد گذاري بر اساس دتايلهاي محاسباتي صورت گرفت كه در آن تعداد ميلگرد و فاصله بين ميلگردها مشخص شده و همچنين اينكه ميلگردها نيز مشخص شده.
نكته اي كه اينجا بايد بيان شود اينست كه ميلگردها داراي طول مشخصي مي‌باشند يعني حداكثر حدودا m12 كه معمولا از m6 استفاده مي‌شود. در هنگام ميلگرد گذاري مخصوصا در ستونها، آكس ستون‌ها توسط سرپرست يا مهندس ناظربه ميلگرد گذار داده مي‌شود و وي بر اساس اين اكس شروع به ميلگرد گذاري مي‌كند. بنابراين به دست آوردن آكس بايد دقت زيادي به عمل آورد.
25/4
- ادامه قالب بندي تيرهاي سقف طبقه همكف بلوك II انجام شد.
- شمع گذاي و مهار تيرچه‌هاي كنسول سقف طبقه همكف بلوك II انجام شد. اين مهار همانطور كه در عكس ديده مي‌شود توسط داربست و چوب مخصوص صورت مي‌گيرد و پس از آنكه قسمتي به پايان رسيد برداشته شده و به قسمت ديگري اگر نياز باشد برده مي‌شود.
- تكميل و نصب قالب تيرچه‌هاي T2 (طبق نقشه) در كارگاه تيرچه ريزي انجام شد.
- ميگلرد گذاري سقف كاذب انجام شد.


- ادامه تيرريزي كنسول سقف طبقه همكف بلوك II
- بلوك گذاري كنسولهاي سقف طبقه همكف بلوك II انجام شد. در مقدمه راجع به طرز ساخت بلوك‌ها در كارگاه توضيح داده شد كه در انتها عكس ماشين بلوك زني نيز موجود است. در بلوك گذاري بايد سعي شود از قرار دادن بلوك‌هاي شكسته پرهيز نمود و اين بلوكه‌ها بر روي تيرچه‌هاي كنسولهاي سقف قرار مي‌گيرد كه از زير نيز همانطور كه گفته شد شمع گذاري و مهار شده است.


- ميلگرد گذاري حرارتي سقف طبقه همكف بلوك II انجام شد. اين ميلگردها به دو دليل يكي براي نگهداري و مقاومت بهتر بتن تقريبا cm5 كه بر روي سقف اجرا مي‌شود (بر روي بلوك‌ها) مفيد است وهمچنين براي انتقال حرارت مفيد است. آزمايشات نشان داده اند كه نسبت آب به سيمان، بين بتن و درجه حرارتي كه در آن بتن به عمل آيد بر روي ضريب انبساط حرارتي بتن تاثير ناچيز دارند. در طراحي، ضريب انبساط حرارتي بتن و فولاد براي درجه حرارتهاي بين صفر تا 100 درجه سانتگراد در برار 105 ×1 انتخاب مي‌شود.
- قطع و خم ميلگرد اتصال و تقويتي تيرچه‌ها انجام شد. اين ميلگردهاي تقويتي بر اساس محاسبات ممكن است نياز باشد يا نباشد كه در اينجا در بعضي نقاط نياز به آرماتوربندي ميلگرد‌هاي تقويتي تيرچه‌ها بود.


26/4
- ادامه قالب بندي تير و سقف طبقه همكف انجام شد و آرماتوري بندي تيرهاي فرعي و ميلگردهاي حرارتي سقف طبقه همكف و ميلگرد گذاري سقف كاذب كنسول سقف طبقه همكف بلوك II انجام شد.
27/4
- تكميل قالب بندي تير و سقف طبقه همكف توسط قالب بندهاانجام شد.
- آرماتور بندي ميلگرد‌هاي افت و حرارت سقف طبقه همكف بلوك II در تيرهاي فرعي انجام شد و ادامه ميلگرد گذاري سقف كاذب كنسول سقف طبقه همكف بلوك II نيز انجام شد.
- در اين روز عمليات داربست بندي اجراي تير و سقف طبقه همكف بلوك II نيز آغاز شد.
- قالب بندي ستون طبقه همكف بلوك II نيز آغاز شد. همچنين قالب بندي سر ستون و ديوار برشي بلوك III محور 19 طبق نقشه نيز آغاز شد.

28/4
- بتن ريزي ستونها و ديوار برشي تا ارتفاع m3 محورهاي 24، 25، 26 بلوك III طبق نقشه آغاز شد. در يانجا از بتن آماره عوض پيمانه كردن و مخلوط نمودن مصالح در كارگاه استفاده شد. اين روش بتن سازي كاربرد زيادي دارد و داراي مزاياي زيادي نسبت به روش بتن سازي در كارگاه است براي نمونه كنترل كيفيت بالا و نزديك سبب كاهش تغييرا در خواص بتن سخت شده مي‌شود. 2- استفاده در كارگاه‌هاي با فضاي كم و شلوغ يا در راهسازيها كه امكان دپوي مصالح و ساخت بتن دشوار است.
3- استفاده از كاميونهاي مخلوط كن (در عكس مشخص شده) كه در طول محل از جدايي دانه‌ها و كاهش كار آيي جلوگيري مي‌كند.
4- راحتي در ساخت مقادير كم بتن و بتن ريزي متناوب.


بتن ريزي تا يك ارتفاعي مي‌تواند صورت پذيرد در غير اينصورت باعث وجود آمدن مشكلاتي مي‌شود كه مهمترين آن جدا شدن دانه بندي پيوسته آن (ناپيوسته شدن) سنگدانه‌ها مي‌شود كه در شكل اين موضوع بهتر ديده مي‌شود.
امروزه بتن در حجم زيادي توسط پمپ و با استفاده از لوله‌هاي انتقال تا سافتهاي نسبتا زياد و به محلهايي كه دسترس به آنها با روشهاي ديگر مشكل است انتقال مي‌يابد. سيستم پمپ بتن از يك ظرفيت قيفي شكل كه محل ريختن از مخلوط كن مي‌باشد. پمپ و لوله‌هاي انتقال تشكيل شده است. بتن تحت وزن خود و تحت مكش حاصل از حركت بيستون به داخل پمپ مي‌رود. با باز و بسته شدن متناوب شيرها، بتن وارد لوله‌ها شدهو هميشه آنها را پر نگه مي‌دارد. بتن ريخته شده در ظرف قيفي شكل پمپ با دوران تيغه‌هايي در داخل لوله‌هاي قابل انعطاف كه به محفظه پمپ متصل اند، رانده مي‌شود. با لوله‌هاي تا mm 75 مي‌توان خروجي تا حدود m320 بتن در ساعت از اين پمپها به دست آورد. قطر لوله‌هاي انتقال حداقل بايد سه برابر قطر درشت ترين دانه انتخاب شود. براي بتن پمپي اسلامپ بين cm4 تا cm 10 يا ضريب تراكم 9/0 تا 95/0 توصيه شده است.
- بتن ريزي سر ستونها و ديوار برشي محور 17، 18، 19 بلوك III تا ارتفاع زير سقف طبقه همكف بلوك II نيز انجام شد. بتن آماره مورد استفاده با عيار kg /m3 350 بود.
تاريخ 29/4


- باز كردن قالب ستونهاي طبقه همكف بلوك III انجام شد و ادامه دار بست بندي جهت اجراي نيرو سقف طبقه همكف بلوك III نيز انجام شد.
- عمل آوري بتن ستونهاي طبقه همكف بلوك III و سقف طبقه همكف بلوك II انجام شد. عمل آوري بتن از طريق روشهاي مختلفي صورت مي‌گيرد كه چگونگي اجراي آنها به وضعيت و شرايط كارگاهي و همچنين اندازه، شكل و موقعيت مقاطع بتني مورد نظر بستگي دارد.
بديهي است در صورتيكه به دليل تنگناهاي اجرايي، لازم باشد كه قالب‌ها در همان سنين ابتدايي و مراحل اوليه سخت شدن بتن باز شوند، بايد سطح بتن را با مواد عايقي مانند صفحات پلاستيكي و ديگر پوشش‌هايمناسب بپوشاند.


بلافاصله پس از گرفتن بتن، مي‌توان عمل آوردن مرطوب آن رااز طريق تماس مستمر قطعه بتني بااب به مرحله اجرا در آورد.
آبپاش يا غرقابل كردن كامل بتن و يا روشهايي ديگر همچون پوشاندن بتن با ماسه، خاك خاك اره و يا كاه مرطوب نيزامكان پذير است. همچنين ممكن است يك پوشش جاذب اب را بر روي سطح بتن قرارداد و سپس با آبپاشي آب را به درون پوشش مزبور وارد ساخت.
تاريخ 30/4


- قطع و خم ارماتور ستونهاي طبقه اول بلوك II و ارماتور بندي ستونهاي طبقه اول بلوك II براساس دتايلهاي محاسباتي انجام شد.
- ادامه داربست بندي جهت اجراي ميكروسقف طبقه همكف بلوك III نيز انجام شد/
- عمل آوري بتن سقف طبقه همكف بلوك II و ستونها و ديوارهاي برشي طبقه همكف بلوك II انجام شد. طول مدت نگهداري و عمل آوري بتن، موضوعي نيست كه به سادگي تعيين شده و مقرر گردد. اما در شرايطي كه دما بالاتر از 10 درجه سانتيگراد باشد، ACI حداقل مدت مراقبت و عمل آوري را براي بتنهاي ساخته شده با سيمان زودگير (نوع III) سه روز، براي بتنهاي ساخته شده با سيمان معمولي (نوع I) هفت روز و براي بتن‌هاي ساخته شده با سيمان‌هاي با حرارت زايي كم (نوع IV) چهارده روز مقرر مي‌دارد. در صورتي كه دما از 5 درجه سانتيگراد پايين تر رود، پيش بيني و مراقبت‌هاي ويژه اي ضرورت خواهد يافت.
- ادامه باز كردن قاب ستونها و ديوار برشي طبقه همكف بلوك III در اين روز انجام شد.

تاريخ 1/5
- ادامه آرماتور بندي ستونهاي طبقه اول بلوك II انجام شد و داربست بندي جهت اجراي تير و سقف طبقه همكف بلوك II نيز انجام شد.
- قالب بندي تيرهاي سقف زيرزمين بلوك III شروع شد.
- عمل آوري بتن سقف بلوك II و ستونها وسرستونها ديوار برشي طبقه همكف بلوك III انجام شد. به طور كلي بهتر است عمل آوردن بتن را تا حد امكان زودتر شروع نمود زيرا در عمل خشك شدن زود هنگام بتن ممكن است علاوه بر توقف فعل و انفعالات هيدراتاسيون، منجر به انقباض و ترك خوردگي بتن گردد، كه اين پديده در مخلوط‌هاي ساخته شده با نسبت آب به سيمان به نحو بارزتري به وقوع مي‌پيوندد.


تاريخ 2/5
- ادامه آرماتوربندي ستونهاي طبقه اول بلوك II و شورع آرماتوربندي ديوارهاي برشي طبقه اول بلوك II از كارهاي انجام شده
- ادامه قالب بندي تير و سقف زيرزمين بلوك III و قالب بندي سرستون و ديوار برشي طبقه همكف بلوك III محورهاي 24و25و 26 انجام شد.
- عمل اوري بتن سقف طبقه همكف بلوك II و ستون و سرستون و ديوارهاي برشي طبقه همكف بلوك III انجام شد.


- آزمايش اسلامپ و تعيين فرونشست بتن بوسيله آن يك روش متداول براي تعيين قوام نسبي بتن است. دراين آزمايش يك مخروط استاندارد در سه قشر با بتن پر مي‌شود و هر قشر را 25 دفعه ميله مي‌زنند و سپس بتن را در بالاي مخروط هموار مي‌كنند. پس از آن مخروط را به طور قائم به سمت بالا حركت داده اجازه مي‌دهند كه بتن به سمت پايين سرازير شود. فاصله مابين سطح بتن در بالاي مخروط و سطح بتن سرازير شده برحسب سانتي متر اسلامپ بتن ناميده مي‌شود. در مواردي كه حجم بتن كم و يا در جايي كه اهميت زياد بالايي نداشته اين آزمايش در كارگاه و توسط تكنسين‌ها صورت مي‌گرفت اما در بيشتر اوقات بدليل اهميت بالا براي تعيين اسلامپ از آزمايشگاههاي مكانيك خاك كمك گرفته مي‌شد. در چند مورد با بتن با اسلامپ پايين برخورد شد كه دستور به تخريب توسط مهندس ناظر مقيم شد.
- اسلامپ در فش كف بين 5 تا 8 و در پي‌ها بين 5 تا 5/12 و در تيرها ستونها و دالها و ديوارهاي برشي بين 8 تا 15 مي‌شود.
تاريخ 3/5


- ادامه داربست بندي جهت اجراي تير و سقف زير زمين و همچنين ادامه آرماتوربندي ديوارهاي برشي طبقه بلوك II انجام شد.
- ادامه قالب بندي تيرهاي سقف زيرزمين بلوك III و باز كردن داربست تيرهاي سقف طبقه همكف بلوك III انجام شد.
- عمل آوري بتن سقف طبقه همكف بلوك II و ستون و ديوار برشي طبقه بلوك III انجام شد.
- تميز كردن و روغن زدن سطح قالبها انجام شد. در مورد َآن دسته از قطعات بتني كه نسبت سطح به حجم آنها كوچك مي‌باشد، حتي روغنكاري جداري قالبها قبل از قالب بندي و يا مرطوب ساختن آنها قبل از مرحله بتن ريزي نيز مي‌توان اقدامي كمكي در زمينه عمل آوردن بتن محسوب شود.
تاريخ 5/5


- شورع عمليات آرماتور بندي تيرهاي سقف زيرزمين بلوك III و همچنين ادامه قالب بندي تيرهاي سقف زيرزمين انجام شد.
- ادامه دار بست بندي جهت اجراي تير و سقف طبقه همكف بلوك III و ادامه باز كردن قالبها و جكها و داربستهاي سقف طبقه همكف بلوك II انجام شد ( تميز كردن و روغن زدن سطح قالبها هم صورت گرفت)
- ارماتوربندي تقويتي تيرچه‌ها و ميلگردهاي حرارتي سقف زيرزمين انجام شد.
- مهار و شمع گذاري جهت بلوكه گذاري سقف زيرزمين به همان طريقي كه قبلا توضيح داده شد صورت گرفت.
- بلوكه گذاري سقف زيرزمين انجام شد. نكته مهم ديگر اينكه ميلگردهاي حرارتي بايد طوري باشد كه از روي هر رديف بلوكه رد شده باشد و در صورت كج بودن ميلگردها بايد تا جاي ممكن صاف شوند تا يك در ميان نشود.
6/5


- ادامه قالب بندي سقف و تير زير زميني بلوك III و همچنين ادامه آرماتور بندي ميلگرد‌هاي افت و حرارت سقف زير زمين بلوك III انجام شد.
- مهار و شمع گذاري سقف زير زمين انجام شد. در عكسها به وضوح ديده مي‌شود.
- آماده سازي و ساخت پليتهاي اتصال شمشيري پله, تير نيم طبقه انجام شد.
7/5


بتن ريزي سقف زير زميني بلوك III انجام شد. كنترل كيفيت بتن نه تنها از نظر بررسي تطبيق مشخصات آن, بلكه به دلايل اقتصادي از ديدگاه توليد كننده بتن نيز مطلق مي‌باشد. هدف از كنترل كيفيت, اندازه گيري و كنترل اجزا مخلوط و همچنين اندازه گيري و كنترل تغييرات عملياتي مانند پيچانه كردن, ريختن, عمل آوردن و آزمايش مي‌باشد كه مقاومت يا يكنواختي بتن را تحت تاثير قرار مي‌دهند. نمودارهاي كنترل كيفيت به طور گسترده اي توسط تهيه كنندگان بتن آماده و همچنين مهندسين كارگاه, براي ارزيابي مقاومت بتن, مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
- شروع قالب بندي جهت اجراي تير و سقف طبقه همكف بلوك III و داربست بندي جهت اجراي آنها انجام شد.
- نصب پليت اتصال شمشيري به تير نيم طبقه بالا زير زميني انجام شد. همچنين آماده سازي و ساخت پليت اتصال نور گير زير زمين به سقف زير زمين و نصب پليت اتصال نور گير زير زمين به سقف زير زمين انجام شد.
8/5


- عمل آوري بتن سقف زير زمين بلوك III انجام شد.
- ادامه داربست بندي جهت اجراي تير و سقف طبقه همكف بلوك III و شروع مقطع و خم آرماتور تير و سقف طبقه همكف بلوك III
- شروع آرماتور بندي تيرهاي سقف طبقه همكف بلوك III و شروع تير ريزي سقف طبقه همكف بلوك III
9/5


- ادامه تير ريزي سقف طبقه همكف بلوك III انجام شد. چ
- ادامه آرماتور بندي تيرهاي سقف طبقه همكف بلوك III و قطع و خم آرماتور تيرهاي سقف طبقه همكف بلوك III
- مهار و شمع گذاري سقف طبقه همكف بلوك III انجام شد.
- عمل آوري بتن سقف زير زميني بلوك III انجام شد. بتن ريزي سر ستونهاي بلوك III محور 24 آغاز شد.
10/5


- ادامه تير ريزي سقف طبقه همكف بلوك III كنترل محورهاي 17, 18, 19 و همچنين ادامه آرماتور بندي تيرهاي سقف طبقه همكف بلوك III انجام شد.
- عمل آوري بتن سقف زير زميني و سرستونهاي محور 24 انجام شد.
- شروع قالب بندي ستونهاي طبقه اول بلوك II و اجراي رامكا جهت قالب بندي ستونهاي طبقه اول بلوك IIانجام شد رامكا ميلگردي است, پايين براي منعكس كردن قالب بتن ريزي به كار مي‌رود. در زمان بتن ريزي به علت اينكه فشار زيادي بتن به قالب وارد مي‌كند باعث جابه جا شدن قالب مي‌شود حتي با وجود گونيا اين عمل پيش مي‌آيد. با اجراي رامكا مي‌توان از اين جابجايي قالب جلوگيري كرد و يا در جايي كه جابه جايي بوجود آمده از بيشتر شدن آن جلوگيري نمود.
- ادامه قالب بندي سر ستون و ديوار برشي طبقه همكف بلوك III محور 25 و بتن ريزي سر ستون و ديوار برشي محور 25 و 26 انجام شد
11/5


- ادامه قالب بندي سقف طبقه همكف بلوك III محور 17, 18, 19 و قالب بندي ستونهاي طبقه اول بلوك II انجام شد.
- مهار و شمع گذاري جهت بلوكه گذاري سقف همكف بلوك II و پس از آن بلوكه گذاري سقف همكف بلوك III كنسول محور 17, 18, 19 انجام شد.
- آرماتور بندي دوخت تيرچه‌ها به پوتر و ميلگردهاي افت حرارت سقف طبقه همكف بلوك II انجام شد. پوتر يك تير مخفي است كه در دهانه بزرگ سقف اجرا مي‌شود.
- اجراي رامكاي پاي ستونهاي طبقه اول بلوك II و باز كردن قالب سرستونهاي طبقه همكف بلوك III انجام شد.
- عمل آوري بتن سقف زير زمين و سر ستونهاي طبقه همكف بلوك III انجام شد.
12/5


- ادامه قالب بندي سقف طبقه همكف III محور 17, 18, 19 و ادامه قالب بندي ستونهاي طبقه اول بلوك II انجام شد.
- اجراي رامكاي ديوارهاي برشي طبقه اول بلوك II انجام شد.
- عمل آوري بتن سقف زير زميني و سرستونها و ديوار برشي طبقه همكف بلوك III انجام شد.
- شروع قالب بندي ديوارهاي برشي طبقه اول بلوك II
- ساخت و شروع نصب پليتهاي درز ژوئن به بتن اجازه نوسان را مي‌دهيم. در صورتي كه اين درزها وجود نداشته باشد ممكن است تخريب صورت مي‌گيرد و به قسمتهاي ديگر سازه نيز خسارت وارد كند. مقدار اين درز قابل محاسبه مي‌باشد كه در دتايلهاي محاسباتي مشخص است.
13/5


- ادامه قالب بندي ديوارهاي برشي و ستونهاي طبقه اول بلوك II و تميز كردن و روغن زدن سطح قالبها انجام شد.
- عمل آوردن بتن سقف زير زمين و سرستونها و ديوار برشي طبقه همكف بلوك III انجام شد
14/5
- داربست بندي جهت اجراي تير نيم طبقه پله و كنسول پله طبقه اول بلوك II و ادامه داربست بندي جهت اجراي تير و سقف طبقه همكف بلوك II انجام شد.
- شروع قالب بندي تير نيم طبقه پله طبقه اول بلوك II
- ادامه ساخت و نصب پليتهاي درز ژوئن محور 27 بلوك III انجام شد.
- عمل آوري بتن سقف زير زمين و سرستونها و ديوار برشي طبقه همكف بلوك III انجام شد.
15/4


- ادامه قالب بندي ديوارهاي برشي و ستونهاي طبقه اول بلوك II و قالب بندي تير نيم طبقه پله طبقه اول و كنسول آن انجام شد.
- قطع و خم آرماتور تير و كنسول نيم طبقه پله طبقه اول بلوك II انجام شد.
16/5


- زير بندي جهت اجراي تيرچه بلوك كنسول نيم طبقه پله طبقه اول بلوك II و اجراي تيرچه بلوك كنسول نيم طبقه پله طبقه اول بلوك II انجام شد. همانطور كه گفته شد از قرار دادن بلوكه‌هاي شكسته اكيدا خود داري نمود.
19/5


- ادامه قالب بندي ديوارهاي برشي و ستون طبقه اول بلوك II و ادامه قالب بندي و اجراي سقف طبقه همكف بلوك III حد فاصل محور 17 الي 19 انجام شد.
- شروع آرماتور بندي ستونهاي طبقه همكف بلوك III (روي سقف زير زمين)
21/5


- ادامه آرماتور بندي ستونها طبقه همكف بلوك III محور 20, 21, 22, 23 و قالب بندي ستونها و ديوارهاي برشي طبقه اول بلوك II انجام شد.
- خاكريزي گلداني‌هاي فونداسيون بلوك II انجام شد.
- شروع قالب بندي تيرهاي اصلي و فرعي سقف طبقه همكف بلوك III محورهاي 24, 25, 26
22/5


- ادامه آرماتور بندي ستونهاي طبقه همكف بلوك III محورهاي 20, 21, 22, 23 روي سقف زير زمين و قطع و خم آرماتور ستونهاي طبقه همكف بلوك II انجام شد.
- پر كردن و خاكريزي گلداني‌هاي فونداسيون بلوك II و متراكم نمودن خاك انجام شد. (براي جلوگيري از ترك خوردگي در سطح بتن فونداسيون بايد از ميلگرد مورب استفاده كرد اما چون اين امر اجرايي نيست از خاموت استفاده مي‌كنند بيدن صورت كه فاصله خاموتها در تكيه گاه كمتر است و در فواصل بيشتر است)
23/5 و 24/5


- اجراي Tie Bcam سقف همكف بلوك III محورهاي 17, الي 19 صورت گرفتن. Tie Bcam تيرهاي مخفي توضيح داده شده مي‌باشد كه در دهانه‌هاي بزرگ اجرا مي‌شود.
- ادامه اجراي سقف همكف بلوك II محورهاي 17 الي 19 به علت بي دقتي در اجرا تيرهاي سقف از راستاي خود خارج شده بود كه با چشم نيز قابل ديد بود. عدم حضور مهندس ناظر در زمان اجرا و بي دقتي سرپرست كارگاه باعث اين امر شده.
- ادامه عمليات خاكريزي و پر كردن گلداني‌هاي فونداسيون بلوك II و متراكم نمودن خاك

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید