دانلود مقاله طراحی ساختمان و سایه بان در ساختمان

word قابل ویرایش
36 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

طراحی ساختمان و سایه بان در ساختمان

سایبان ها
سایبان ها برای کنترل میزان تابش آفتاب به سطوح نورگذر ساختمان به کار می روند.لزوماً در همه مناطق اقلیمی به وجود سایبان نیاز نخواهد بود. برای تعیین نیاز به وجود سایبان باید اقلیم منطقه بطور دقیق مطالعه شود تا اوقات گرم سال در منطقه مورد نظر تعیین شود. در صورت وجود اوقات گرم باید در جبهه های مختلف ساختمان با توجه به اوقات گرم سال و زوایای تابش خورشید در اوقات مزبور زاویه سایبان افقی یا عمودی تعیین شود. به این ترتیب در اوقات مزبور تمامی سطح پنجره در سایه قرار گرفته و مانع از ورود تابش خورشید به داخل و افزایش دما و ایجاد شرایط نامطلوب حرارتی در فضای داخل می شود.

استفاده از عایق حرارت در پوسته خارجی ساختمان سبب می شود که حرارت حاصل از منابع گرمایشی طبیعی نظیر انرژی تابشی خورشید، گرمای حاصل از ساکنین و گرمای حاصل از وسایل الکتریکی در فضای داخل باقی بماند و به عنوان منبع گرمایش کمکی مورد استفاده قرارگیرد. در نتیجه اگر در مناطق با نیاز سرمایی زیاد بر روی پنجره ها سایبان مناسب پیش بینی نشود، در اوقات گرم سال نه فقط دمای داخل طاقت فرسا شده، بلکه بار برودتی ساختمان نیز به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و انرژی زیادی برای تأمین سرمایش لازم خواهد

بود.برای پیشگیری از این امر باید روی پنجره های ساختمانهای واقع در این مناطق سایبانی با عمق مناسب تعبیه گردد. منظور از عمق مناسب سایبان، عمقی است که در اوقات گرم سال از تابش خورشید به داخل ممانعت به عمل آید و در اوقات سرد برای استفاده از گرمای تابشی خورشید امکان ورود تشعشع خورشید به داخل فراهم شود.به همین منظور در

جدول روبه رو برای عرضهای جغرافیایی ۲۵ تا ۳۷ درجه شمالی و برای پنجره های واقع در جهت های مختلف جغرافیایی، سایبانهایی پیشنهاد شده است که تا ۱۰۰% در اوقات گرم بر روی پنجره سایه ایجاد می کند. مقادیر داخل جدول به عنوان پیشنهاد اولیه بوده و در صورت انجام مطالعات اقلیمی معتبر دقیق تر و ارائه جدول ها و نمودارهای مربوطه طراحان می توانند مقادیر بهینه محاسبه شده را انتخاب نمایند.برای تأمین سایبان مناسب می توان با استفاده از زوایای پیشنهادی اشکال متنوعی را برای سایبان ارائه کرد تا ضمن آزادی در طراحی و حفظ زیبایی ، سه مورد نظر نیز بر روی تمام پنجره ایجاد شود.

نکته قابل توجه در جدول آن که در مواردی فقط سایبان افقی یا فقط سایبان عمودی و یا استفاده همزمان از هر دوی آنها توصیه شده است.در مواردی نظیر وضعیت عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و جهت گیری پنجره به سوی ۶۰ درجه شمال شرقی، استفاده از سایبان افقی یا عمودی بستگی به انتخاب طراح دارد. در شکل ۱ زوایای سایبان افقی α و عمودی β نشان داده شده است. با تعیین این زوایا بدیهی است که ابعاد سایبان با توجه به ابعاد بازشو به راحتی بدست می آید.
تاثیرسایه بان

ایجاد سایه برروی پنجره ها یا دیوارهای شیشه ای، مانع تابش مستقیم آفتاب به سطح شیشه می شود و در نتیجه، حرارت ایجاد شده ی ناشی از تابش آفتاب در فضای پشت شیشه یه شدت کاهش می یابد. این مقدار کاهش به محل سایه ی ایجاد شده بستگی دارد. وقتی بر روی سطح خارجی شیشه سایه ایجاد شود، مقدار بسیار کمی از انرژی حرارتی

خورشید به فضای پشت شیشه انتقال می یابد. زیرا انتقال حرارت در این حالت به صورت ((رسانش)) و ((تابش)) است و انتقال حرارت به ندرت به صورت رسانش از شیشه انجام می شود و اجسام شفاف نیز، پرتوهایی با طول موج بلند را زا خود عبور نمی دهند.ولی هنگامی که برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به داخل از پرده کرکره ی داخلی استفاده شود، پرتو مستقیم خورشیداز شیشه عبور می کند و پرده کرکره را تحت تأثیر اثر حرارتی خود قرار می دهد. پرده کرکره پس از گرم شدن، حرارت خود را به وسیله ی امواج دارای طول موج بلند به اطراف منتقل می کند و این حرارت چون نمی تواند از شیشه عبور کند، ققط به فضای داخلی منتقل شده، باعث گرم شدن این فضا می شود.

نتیجه ی آزمایش هایی که در این مورد انجام شده نشان می دهد که سایه بان های خارجی می توانند تا ۹۰ درصد و سایه بان های داخلی (پرده کرکره) تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد اثر حرارتی تابش آفتاب را در داخل یک اتاق کاهش دهند.

نمودارهای شکل ۲ نتیجه ی آزمایش نمونه هایی را نشان می دهد که هوا در داخل آنها جریان ندارد و پنجره ی آنها از داخل به وسیله ی پرده کرکره ی تیره رنگ پوشیده شده است.تغییرات دمای هوای داخلی این نمونه ها تقریباً مشابه تغییرات دمای هوای داخلی نمونه هایی است که نتیجه ی آزمایش آنها در شکل ۱ نشان داده شده است.با این تفاوت که در اینجا افزایش درجه حرارت هوای داخلی نسبت به خارج، همچنین اختلاف دمای هوای داخلی چهار نمونه ی انتخابی کمتر از آزمایش مزبور است. ولی اگر سایه بان های کرکره ای در سطح خارجی پنجره ها نصب شوند(همان طور که در نمودارهای شکل ۳ نیز نشان داده شده است)، اختلاف دمای هوای داخلی نمونه های فوق کمتر خواهد شد.

انواع سایه بان
سایه بان ها ممکن است اثرات گوناگونی از قبیل کنترل تابش مستقیم آفتاب به داخل (به طورمداوم یا در مواقع مشخص)، کنترل نور، منظره و تهویه ی طبیعی داشته باشند.اهمیت این اثرات به موقعیت و نوع ساختمان بستگی دارد.برای مثال، در یک منزل مسکونی ممکن است نفوذ تابش مستقیم آفتاب به داخل در فصل زمستان لازم و در فصل تابستان غیر ضروری باشد. ولی در یک کلاس درس ممکن است تابش مستقیم آفتاب به داخل در تمام فصل ها ناراحت کننده باشد. از سوی دیگر، در مناطق سرد هدف اصلی این است که تا حد ممکن از

تابش مستقیم نور و گرمای طبیعی آفتاب به داخل استفاده شود. ولی در مناطق گرم تا حدممکن باید از تابش مستقیم آفتاب به داخل جلوگیری کرد. در مناطق معتدل یا مناطق نیمه استوایی، هر دو مسأله را باید در نظر گرفت و سایه بان ها را به نحوی انتخاب کرد که بتوان ورود پرتو مستقیم خورشید به داخل را با توجه به فصل های مختلف کنترل کرد.
سایه بان های متحرک و قابل کنترل، بنا به ضرورت می توانند انتقال نور و گرمای خورشید را به طور دلخواه کنترل کنند. ولی سایه بان های ثابت عملکرد مشخصی دارند که به جهت و شکل هندسی ساختمان و تغییر موقعیت خورشید در فصل های مختلف بستگی دارد.

 

سایه بان های متحرک
شکل هندسی سایه بان های متحرک افقی یا عمودی، تأثیری در کارایی آنها از نظر ایجاد سایه و جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به داخل ساختمان ندارد؛ زیرا این نوع سایه بان ها را می توان برحسب نیاز به نحو مطلوبی تغییرداد. از سوی دیگر، کارایی این سایه بان ها متفاوت است و به رنگ و محل نصب آنها نسبت به پنجره و شرایط تهویه ی طبیعی در ساختمان بستگی دارد.

در چندین مؤسسه ی تحقیقاتی ، مطالعات و بررسی هایی در مورد کارایی انواع مختلف سایه بان های متحرک انجام شده که در اینجا به خلاصه ای از نتایج آنها اشاره می کنیم.
۱)سایه بان های خارجی بسیار کاراتر از سایه بان های داخلی هستند. اگر سایه بان های متحرک در سطح خارجی پنجره نصب شود، فقط ۵ درصد از انرژی خورشیدی تابیده به پنجره به داخل انتقال می یابد.
۲)هرچه رنگ این سایه بان ها تیره تر باشد، اختلاف بین کارایی انواع داخلی و خارجی این سایه بان ها بیشتر می شود.
۳)هرچه رنگ سایه بان های خارجی تیره تر باشد، کارایی آنها بیشتر می شود.
۴)هرچه رنگ سایه بان های داخلی روشن تر باشد، کارایی آنها بیشتر می شود.

۵)با استفاده از سایه بان های کارامدی چون پنجره های کرکره ای چوبی خارجی می توان از نفوذ بیش از ۹۰ درصداز انرژی حرارتی خورشیدی ناشی از تابش آفتاب بر پنجره به داخل جلوگیری کرد.
۶)سایه بان های متحرک داخلی تیره رنگ(پرده های کرکره) ۷۰ تا ۸۰ درصد انرژی خورشیدی تابیده به پنجره را به داخل منتقل می کنند.
با تیره کردن رنگ سایه بان ها و بستن پنجره ها می توان کارایی آنها را افزایش داد.ولی اگر پنجره ها باز باشد، تأثیر رنگ سایه بان ها تا حد زیادی به موقعیت آنها نسبت به جهت وزش باد بستگی دارد. به طور مثال، وقتی در بعد از ظهر باد از جهت غرب بوزد و پنجره ها باز باشد، سایه بان های تیره رنگ پنجره های غربی باعث می شود هوایی که در اثر تماس با آنها

گرم شده به داخل اتاق راه یابد و فضای آن را گرم کند. در این مورد خاص، اگر ظرفیت حرارتی مصالح سایه بان ها زیاد باشد، اثر حرارتی آنها تا مدت ها پس از غروب آفتاب نیز باقی می ماند. هنگام بازبودن پنجره ها، اگر سایه بان های تیره رنگ سطح خارجی پشت به باد باشند، تاثیر کمتری در گرم شدن هوای داخلی دارند. زیرا هوای تماس یافته با آنها از ساختمان دور می شود.

سایه بان های ثابت
از آنجا که این سایه بان ها در تمام فصل های سال ثابت است، کارایی آنها از نظر ایجاد سایه ی کارامد بر روی پنجره ها به موقعیت ساختمان و تغییرات روزانه و سالانه ی موقعیت خورشید بستگی دارد. در مورد کارایی سایه بان های ثابت در
جهت های مختلف جغرافیایی، با انجام محاسبات زیر تجزیه و تحلیل هایی صورت گرفته است :
۱)الگوی تغییرات روزانه ی شدت تابش آفتاب بر پنجره ای بدون سایه بان در عرض جغرافیایی ۳۲ درجه ی شمالی(تفت یزد)
۲)درصد سطح سایه ای که با توجه به عمق سایه بان های مختلف بر روی پنجره ایجاد می شود.
۳)شدت تابش آفتاب در قسمت بدون سایه ی پنجره

با استفاده از این محاسبات ، منحنی تغییرات روزانه ی تابش مستقیم آفتاب برروی پنجره هایی که در جهت های مختلف قرار داده شده و به سایه بان های گوناگون مجهز بوده اند، برای ماه های مختلف سال ترسیم شده و از بین آنها، مقدار روزانه ی تابش مستقیم آفتاب بر پنجره ها استخراج شده است. سایه بان هایی که در این محاسبات مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از :
۱)سایه بان های افقی بالای پنجره
۲)سایه بان های افقی بالای پنجره، در امتداد طول نمای ساختمان
۳)سایه بان های عمودی هم ارتفاع با پنجره و در دو طرف آن

۴)سایه بان های عمودی دو طرف پنجره و به اندازه ارتفاع کل ساختمان
۵)قاب متشکل از سایه بان های عمودی و افقی در اطراف پنجره
۶)قابی که قسمت های عمودی آن با زاویه ی ۴۵ درجه به طرف جنوب قراردارد.
خلاصه ی نتایجی که از این تجزیه و تحلیل به دست آمده، به شرح زیر است :

در دو جهت شرق و غرب، با استفاده از سایه بان های قابی شکل می توان سایه ی مناسبی برروی پنجره ها ایجاد کرد؛ بویژه اگر قسمت های عمودی این قاب ها با زاویه ی ۴۵ درجه به طرف جنوب قرار گیرد، در ایجاد سایه ی مفید بسیار

مناسب اند.برای این دو جهت، سایه بان های افقی مناسب تر از سایه بان های عمودی هستند.درحقیقت، سایه بان های عمودی ـ حتی با ارتفاع بسیار زیاد ـ نه تنها در تابستان سایه ی بسیار کمی بر روی پنجره ایجاد می کنند، بلکه درزمستان نیز مانع تابش مستقیم آفتاب به داخل می شوند. نتیجه ی این بررسی نشان داده است که در این دو جهت ، پنجره های افقی کارامدتر از پنجره های عمودی هستند.
مؤثرترین نوع سایه بان برای ایجاد سایه ی مناسب برروی پنجره های سمت جنوب، جنوب شرقی و جنوب غربی، سایه بان قابی شکل است.

درختان برگ ریز

درختان برگ ریز را عموماً در جبهه جنوبی ساختمان می کارند چون با ریزش برگ درختان در زمستان مشکلی از نظر تابش مستقیم آفتاب به پنجره ها جنوبی بنا ایجاد نمی شود و با رویش مجدد برگها در تابستان نیز درخت چون سایه بانی موثر از تابش مستقیم آفتاب به فضاهای داخلی جلوگیری خواهد کرد و این عمده ترین اصل در طراحی سایه بانها می باشد.درختان برگ ریز مثل درخت مو و پیچک نیز از جمله درختانی هستند که به طور طبیعی و خود کار گرمای هوای مجاور خود را کنترل می نمایند. این درختان در تابستان با ایجاد سایه و درنتیجه تبخیری که در سطح برگ هایشان صورت می گیرد هوا را خنک می کنند و به دلیل ریزش برگ هایشان در زمستان مانع تابش مستقیم آفتاب نمی شوند.

به دلیل این ویژگی این گونه درختان برای پوشش دیوارهای روبه آفتاب در مناطق گرم بسیار مفید و با ارزش هستند. در اقلیم های گرم برای جلوگیری از شدت تابش آف

تاب در شرق و غرب و جنوب شرقی و جنوب غربی از درختانی که در این جهت ها کاشته می شوند به مقدار قابل توجهی می توان در تأمین سایه لازم بر روی پنجره ها سود جست.

پوشش سبز مجاور پوسته ساختمان
گیاهان پوششی انبوه و پیچکهای بالا رونده راهکار اقلیمی مطلوبی برای خنک سازی پوسته ساختمان در فصل تابستان بشمار می رود.

گیاهان پوششی انبوه در طول تابستان به عنوان حایل بین تابش مستقیم خورشید و پوسته خارجی دیوار بنا عمل می کنند و بدین ترتیب با کاهش درجه حرارت پوسته خارجی ، میزان هدایت حرارت از خارج به داخل بنا به حداقل می رسد.

بام سبز
پوشش بام باسطوح گیاهکاری شده و پوششهای گیاهی انبوه مانع از جذب تشعشع خورشید توسط بام می شود و بطور متوسط (۳۰-۲۰) درصد انرژی تابشی خورشید منعکس شده و بقیه تابش جذب پوشش گیاهی می شود.

با توجه به ذخیره انرژی بامهای با پوشش گیاهی تأثیر قابل توجهی در تعدیل شرایط آب و هوایی مناسب در داخل ساختمان دارند. این بامها در فصل زمستان(بابالابردن حرارت فضای داخلی) و در فصل تابستان(با پایین آوردن حرارت داخلی) به تنظیم و تعدیل شرایط دمای فضاهای داخلی کمک می کنند.

دلایل خنک بودن سطوح با پوشش گیاهی
تبخیر و تعرق صورت گرفته در سطوح برگ ها در گیاهان باعث خنکی محیط می شود.
تابش جذب شده به وسیله سطح زیاد برگ ها به محیط اطراف منتشر می شود.
به دلیل کم بودن جرم گیاهان انرژی گرمایی کمتری در سطوح برگ گیاهان ذخیره می شود.

طراحی محیط اطراف ساختمان

طراحی ساختمان با توجه به بهینه سازی مصرف انرژی به شما کمک می کند که در هزینه های انرژی به میزان قابل توجهی صرفه جویی نمائید و در تابستان و زمستان دمای مطلوبی در منزل احساس کنید
همچنین منابع محیط زیستی نیز به میزان قابل ملاحظه ای با کاهش میزان گازهای گلخانه ای حفاظت می شوند
طراحی ساختمان با توجه به بهینه سازی مصرف انرژی از نور و گرمای خورشید کمک می گیرد و با این خصیصه منزل شما را در تابستان خنک و در زمستان گرم و روشن نگه می دارد.
انتخاب زمین:
زمینی که دسترسی خوبی به آفتاب زمستانی دارد زمین خوبی است

مصالح ساختمانی
دیوار‌ها و کف ( دیوارهای آجری و کف موزائیک یا سنگ ) می توانند دما را ثابت نگه دارند. این حالت برای ساختمانهایی که پنجره های جنوبی دارند بسیار بهتر است.
مصالح سبک مانند دیوارهای چوبی و پلاستیکی ( مصالح پیش ساخته ) فرصت سریع گرم و سرد شدن را به اتاقها می دهند. این ویژگی برای مکانهایی که گاهاً استفاده می شود مناسب است
اگر داخل ساختمان خوب عایق کاری شده باشد، مصالحی که برای نمای ساختمان استفاده می شود نقش چندانی بر مصرف انرژی ندارند البته غیر از نماهای سنگی.
طراحی داخلی ساختمان و محل قرارگیری اتاقها:
قسمتهایی از منزل که زیاد از آنها استفاده می کنید مانند اتاقناهار خوری و اتاق نشیمن را در قسمت جنوبی ساختمان قرار دهید.
اگر فضای کافی برای تمام موارد بالا وجود نداشت اتاق نشیمن را حتماً در جنوب ساختمان قرار دهید.
فضای داخل ساختمانتان را با توجه به استفاده مشابه از آنها طبقه بندی نمائید و آنها را با درهای داخلی پیش ساخته از هم جدا کنید.

سعی کنید تا آنجا که امکان دارد فضای قسمت نشیمن کوچکتر باشد و همچنین سقف آنرا کوتاهتر بسازید, بهتر است ارتفاع سقف در این قسمت حدود ۷/۲ متر باشد. این کار به منظور کاهش مصرف سوختی که برای گرمایش استفاده می شود پیشنهاد می شود.
اندازه و محل قرارگیری پنجره‌ها:
اندازه و محل قرارگیری پنجره ها باید با توجه به محل قرارگیری زمین ساختمان و نوع مصالح ساختمانی, طراحی و نصب شوند.
سرمایش مناسب در تابستانها با استفاده از پنجره های باز شو قابل حصول است. استفاده از سایه بان نیز در مقابل پنجره پیشنهاد می شود.

محافظت از پنجره ها
محافظت زمستانی
با رعایت موارد زیر از هدر رفتن انرژی در ساختمان جلوگیری کنید.
از پنجره های دو جداره استفاده کنید و یا پنجره هایتان را درزبندی کنید.
پنجره های معمولی به نسبت پنجره های دو جداره و پنجره های درزبندی شده تا ۱۰ برابر بیشتر تلفات حرارتی دارند.
سایه بان تابستانی
سایه بانهای خارجی تجهیزاتی هستند که می توانند منزل شما را در تابستان خنک نگه دارند. بهتر است پنجره های جنوب غربی و شرقی نسبت به آفتاب تابستانی با سایه بانها تجهیز شوند.
با استفاده از اینگونه سایه بانها علاوه بر اینکه در زمستانها از نور خورشید استفاده می شود در تابستان نیز فضای داخل منزل خنک می ماند.
عایقکاری
عایقکاری کاراترین تکنیک به منظور استفاده هوشمندانه انرژی است. یک منزل عایقکاری شده, در زمستان دما را ۵ درجه گرمتر و در تابستان ۱۰ درجه خنکتر نگه می دارد.

تمام سقف ها, دیوارها و کف منزلتان را عایق بندی نمایید.
سیستم های گرمایشی
طبقه بندی کردن قسمتهای مختلف منزل و استفاده از بخاریهای کم مصرف ( راندمان بالا ) بهترین و راحتترین راه بهینه سازی مصرف سوخت است.
منافذ هوا و کنترل نفوذ هوا
منافذ هوا را درزگیری کنید و هزینه های گرمایش و سرمایش را تا ۲۰% کاهش دهید.

آب گرم
با درست مصرف کردن انرژی در بخش گرمایش آب به میزان قابل ملاحظه‌ای مصرف انرژی در این بخش کاهش می‌یابد.

سیستم گرمایش آب را تا حد امکان به آشپزخانه, دستشویی و حمام منزل خود نزدیک کنید.
روشنایی
از روشنایی طبیعی کمال استفاده را ببرید. ( خصوصاً از پنجره‌های جنوبی) رنگ آمیزی روشن دیوار‌ها و سقف نیز بسیار به این امر کمک می کند.
در فضای اتاق نشیمن از لامپ های فلورسنت استفاده کنید.
برای هر لامپ از کلیدهای جداگانه استفاده کنید.

فضاسازی اطراف ساختمان
استفاده از درختهای بلند در فضای اطراف ساختمان اجازه استفاده از نور خورشید در زمستان و سایه در تابستانها را به شما می دهند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 36 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد