بخشی از مقاله

*كامپيوتر چيست‌ ؟
به‌ ماشيني‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ داراي‌ حافظه‌ بوده‌ و قابل‌ برنامه‌ ريزي‌ ،ورودي‌ اطلاعات‌عدد و غير عددد عمليات‌ منطقي‌ و رياضي‌ انجام‌ مي‌دهد.
پس‌ به‌ هر ماشيني‌ كه‌ حافظه‌ داشته‌ باشد و روي‌ اطلاعات‌ عددي‌ و غير عددي‌عمليات‌ داشته‌ باشد كامپيوتر مي‌گويند.
*مزاياي‌ كامپيوتر نسبت‌ به‌ انسان‌


- سرعت‌ و دقت‌ در انجام‌ محاسبات‌
- نگهداري‌ انبوهي‌ از اطلاعات‌ در فضاي‌ كم‌ و حجم‌ محدود
- خستگي‌ ناپذيري‌
- آزاد ساختن‌ نيروي‌ انساني‌
تنها مزيت‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ كامپيوتر خلاقيت‌ و نوآوري‌ مي‌باشد.
*كار برد كامپيوتر در جامعه‌
1- تجارت‌ و مراكز بانكها
2- مراكز علمي‌ و دانشگاهي‌

 

از نظر اندازه‌ كامپيوترها به‌ چند دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند:
1- ابر كامپيوترها يا سوپركامپيوترهامانند CRA4- CRA1
2- كامپيوترهاي‌ بزرك‌ يا Mian Freame
3- كامپيوتر(ming)Mian در منازل‌ يا در محل‌هاي‌ كار و يا در بازارشامل‌
PCپرسنال‌ كامپيوتر
HC كامپيوترهاي‌ خانگي‌
4- ميكرو كامپيوترها Labtop & Not Book


تعريف‌ نوع‌ كاركرد كامپيوترها از نظر داخلي‌ :
1- كامپيوترهاي‌ قياسي‌ يا آنالوگ‌ (مقايسه‌ انجام‌ مي‌دهدY= 2:x)
2- كامپيوتر ديجيتالي‌ يا رقمي‌ جريان‌ يكسره‌ قطع‌ و وصل‌ مي‌شودو فقط‌ 1و0رامي‌شناسد.
3- كامپيوترهاي‌ هيبريد يا مختلط‌ (محل‌ كار و خانه‌)( ميكرو و سگاهاو...)
4- كاميپوترهايي‌ كه‌ از دو قسمت‌ تشكيل‌ مي‌شود يك‌ پايه‌ آنالوگ‌ و يك‌ پايه‌.....


از نظر خاص‌ كامپيوتر چيست‌ و به‌ چه‌ چيزي‌ كامپيوتر گويند؟

*تعريف‌ كامپيوتر از نظر خاص‌ :
1- بايد ورودي‌ داشته‌ باشدINput
2- بايد خروجي‌ داشته‌ باشدOutput
3- كنترل‌ يونيت‌ داشته‌ باشد CM
4- واحد حساب‌ و منطق‌ داشته‌ باشدALU
5- حافظه‌ داشته‌ باشد
كامپيوتري‌ كه‌ اين‌ 5 فاكتو را داشته‌ باشد كامپيوتر ناميده‌ مي‌شود.
براي‌ محاسبه‌ ساير مونيتر كافي‌ است‌ قطر اصلي‌ را تقسيم‌ بر 5/2 نماييم‌ كه‌ سايزمونيتور به‌ اينچ‌ درمي‌ آيد.
1 inch= 2.5 cm


Pic cellنقاط‌ ريز روي‌ مونيتور را گويند.
مونيتورها يا مونوكروم‌ هستند يا EGA VGA SVGA

**چاپگرها:
جوهر افشان‌ يا Watter jet كه‌ جوهر روي‌ شئي‌ كه‌ مي‌خواهيم‌ چاپ‌ كنيم‌ افشانده‌ مي‌شود(با سرعت‌ از منبع‌ جوهر افشانده‌ مي‌شود.
ليزري‌ از خانواده‌ جوهر افشان‌ است‌ و فرقش‌ در اين‌ است‌ كه‌ جوهر با ليزر پخش‌مي‌شود.
پلاتريا رسام‌ كه‌ بصورت‌ پيوسته‌ طراحي‌ مي‌كند.
:CU كنترل‌ يونيت‌ و ALM واحد پردازش‌ مركزي‌ يا CPUگويند كه‌ بعنوان‌ مغز متفكركامپيوتر ناميده‌ مي‌شود.
بعداز CPU مركزي‌ مهم‌ترين‌ قسمت‌ كامپيوتر حافظه‌ مي‌باشد.

**حافظه‌ :
محل‌ نگاهداري‌ اطلاعات‌ بررروي‌ كامپيوتر به‌ صورت‌ Cell اوليه‌ (داخل‌) و (خارجي‌)مي‌باشد
حافظه‌ داخلي‌ خود شامل‌ :(Random Onlymemory)ROM
(Random acces menory) RAM
در Mian Bordدر يك‌ گوشه‌ آن‌ ROM قرار دارد و كار آن‌ يا وظايف‌ آن‌ عبارتست‌ از :


1- POSتست‌ كليه‌ قطعات‌ سخت‌افزاري‌
Biosتست‌ كليه‌ ورودي‌ها و خروچي‌ ها
LODesانتقال‌ دادن‌ اطلاعات‌
نهايتاً به‌ سيستمي‌ كه‌ يك‌ مونيتور - صفحه‌ كليد و Case داشته‌ باشد يك‌ سيستم‌ اوليه‌يا RAM
(Random acces menory) مي‌گويند.
نكات‌ مهم‌ :


دست‌ يابي‌ به‌ حافظه‌ بطور تصادفي‌ :
هر برنامه‌ به‌ منظور اجرا، ابتدا بايد در حافظه‌ RAM قرار گيرد .بنابراين‌ هر كاري‌ كه‌بخواهيم‌ بكنيم‌ اول‌ بايد اطلاعات‌ روي‌ RAM ريخته‌ شود تا بتوان‌ استفاده‌ نمود.
اگر RAMشلوغ‌ شود كافي‌ است‌ با يك‌ بار روشن‌ و خاموش‌ كردن‌ ،حافظه‌ RAMرامرتب‌ نماييم‌. اطلاعات‌ RAMتوسط‌ باطري‌ Coms نگهداري‌ مي‌شود( در زمان‌ قطع‌برق‌).
*ظرفيت‌ RAM براساس‌ Mega Byte است‌ .
* به‌ كوچكترين‌ واحد اطلاعاتي‌ BiT( مبناي‌ دو دويي‌ مي‌گويند) يعني‌ فقط‌ 0 و 1 رااستفاده‌ مي‌كنيم‌ ،چون‌ مبناي‌ ما دو ،دويي‌ است‌.
*واحد كامپيوتر Bit و هر 8 Bit را 1 Byte گويند.
هر 1024= 2به‌ توان‌ 10 مي‌شود يك‌ كيلودر كامپيوتر
بنابراين‌


5 Bit=Byte
1024 Byte= 1 K B
1024 K B = 1 G B
1024 G B = 1 Tra B
10240T B = 1 P B


مثلاً اگر هارد ما 5 GB است‌ بخواهيم‌ آنرا به‌ B تبديل‌ كنيم‌ مي‌توانيم‌ از مقياسهاي‌ فوق‌استفاده‌ كرد.
كاراكتر:
به‌ هر حرف‌ يا علامت‌ كه‌ يك‌ بايت‌ باشد كاراكتر گفته‌ مي‌شود.(علي‌ )


فيــلد:
به‌ مجموعه‌ چند كاراكتر بهم‌ مرتبط‌ يك‌ فيلد گفته‌ مي‌شود.(علي‌ با شماره‌ شناسنامه‌732)
ركورد:
به‌ مجموعه‌ چند فيلد بهم‌ مرتبط‌ يك‌ ركورد گفته‌ مي‌شود.(علي‌ با شماره‌ شناسنامه‌732 متول‌1338)
فايــل‌ :
به‌ مجموعه‌ چند ركورد بهم‌ مرتبط‌ يك‌ فايل‌ گفته‌ مي‌شود (تمامي‌ مشخصات‌ وزندگينامه‌ فردي‌ )
بايگاني‌ داده‌ها يا بانك‌ اطلاعاتي‌ Data Base
به‌ مجموعه‌ چند فايل‌ بهم‌ مرتبط‌، بانك‌ اطلاعاتي‌ گفته‌ مي‌شود.


شاخه‌هاي‌ علم‌ كامپيوتر:

1-نرم‌افزار:
هرچيزي‌ كه‌ در كامپيوتر قابل‌ لمس‌ نباشد نرم‌افزار گويند Soft Ware
2- سخت‌ ا فزار:
هرچيزي‌ كه‌ در داخل‌ كامپيوتر قابل‌ لمس‌ باشد سخت‌افزار گويندHard Ware
3- زيست‌افزار:
زيست‌افزار محيطي‌ است‌ كه‌ در آن‌ با كامپيوتر كار مي‌كنيم‌
نكات‌ :


سيستم‌هاي‌ مختلف‌ :
سرعت‌ كامپيوترهارا براساس‌ Mea H مي‌سنجند بعنوان‌ مثال‌ :
شركت‌ Intel به‌ آخرين‌ مدل‌ كامپيوترخود 50580 كارخانه‌ نامه‌ Pantum راداد
يك‌ كمك‌ پردازنده‌ به‌ كامپيوتر اصلي‌ اضافه‌ شد و آنگاه‌ به‌ آن‌ Pantum I گفته‌ شد.
دو كمك‌ پردازنده‌ به‌ كامپيوتر اصلي‌ اضافه‌ شد و آنگاه‌ به‌ آن‌ Pantum II گفته‌ شد.
سه‌ كمك‌ پردازنده‌ به‌ كامپيوتر اصلي‌ اضافه‌ شد و آنگاه‌ به‌ آن‌ Pantum III گفته‌ شد.
بنابراين‌ هرچه‌ Pantum بالاتر رود چون‌ به‌ آن‌ كمك‌ پردازننده‌ اضافه‌ مي‌گردد پس‌تقسيم‌ كار بيشتري‌ صورت‌ مي‌پذيرد بنابراين‌ ا ز سرعت‌ بالاتري‌ نيز برخوردار است‌.
بطوري‌ كه‌ در حال‌ حاضر كامپيوتر 433 يعني‌ 433 عمل‌ را در ثاينه‌ ا نجام‌ مي‌دهد.
يا كامپيوتر 533 يعني‌ 533 عمل‌ را در ثاينه‌ ا نجام‌ مي‌دهد.
ويا كامپيوتر 600 يعني‌ 600 عمل‌ را در ثاينه‌ ا نجام‌ مي‌دهد.


نرم‌ افزار
1- نرم‌افزار سيستمي‌
2- نرم‌افزار كاربردي‌
نرم‌افزار سيستمي‌ خود به‌ سه‌ دسته‌ :سيستم‌ عامل‌ - سيستم‌ برنامه‌هاي‌ سودمند،زبانهاي‌ برنامه‌ نويسي‌ تقسيم‌ مي‌گردد.نرم‌افزار كاربردي‌ به‌ برنامه‌ هايي‌ كه‌ توسط‌ يك‌ شخص‌ يا يك‌ شركت‌ جهت‌ استفاده‌ بهتراز كامپيوتر نوشته‌ مي‌شود نرم‌افزار كاربردي‌ گفته‌ مي‌شود.(فتوشاپ‌ - يا آفيس‌ )

* سيستم‌ عامل‌ مهمترين‌ برنامه‌ جهت‌ راه‌ اندازه‌ يك‌ كامپيوتر است‌
به‌ عبارتي‌ ديگر يك‌ رابط‌ گرافيكي‌ بين‌ سخت‌افزار و كاربر مي‌باشد.User
انواع‌ سيستم‌ عامل‌ شامل‌ سيستم‌ عامل‌ تك‌ كاربره‌ و سيستم‌ عامل‌ چند كاربره‌ مي‌باشد.


دروس‌ عملي‌
جلسه‌ سوم‌ آزمايشگاه‌ 23/1/81
پي‌گيري‌ درس‌ كامپيوتر چي‌
User name موارد استفاده‌ ان‌ براي‌ مواردي‌ است‌ كه‌ شبكه‌ محلي‌ راه‌ اندازي‌ مي‌شود .
Task Bar نوار وظيفه‌ در كامپيوتر راگويند كه‌ در ويندوز نوار كه‌ برنامه‌هاي‌ اصلي‌ است‌ .
DeskTope ميز كار (همان‌ صفحه‌ اوليه‌ ويندوز را گويند.
Select به‌ معني‌ انتخاب‌ كردن‌ است‌.


My Computer تمام‌ محتويات‌ داخل‌ كامپيوتر را نمايش‌ مي‌دهد (درايوها و محتويات‌داخل‌ )
Drope and Drope هر گاه‌ موس‌ را روي‌ آيكون‌ مورد نظر برده‌ و دگمه‌ سمت‌ چپ‌ آنرافشرده‌ و آنرابكشيم‌ اين‌ عمل‌ را دراپ‌ اند دراپ‌ گويند.
Programe محل‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ كامپيوتر در اين‌ محل‌ است‌ .


Favorit در اين‌ قسمت‌ مي‌توانيم‌ برنامه‌هاي‌ محبوب‌ و مطلوب‌ خودمان‌ را قرار دهيم‌ .
Ducument در اين‌ قسمت‌ گزارشي‌ از فايل‌هاي‌ نوشتاري‌ و تصويري‌ كه‌ توسط‌ يك‌ كاربرمورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ گزارش‌ مي‌شود مثلا اگر كاربري‌ قبل‌ از شما با كامپيوتر كاركرده‌ است‌ دقيقاً به‌ شما نشان‌ خواهد داد كه‌ قبل‌ شما كاربر قبلي‌ در چه‌ برنامه‌هاي‌ واردشده‌ و استفاده‌ كرده‌ است‌.( 16برنامه‌ را در خود ضبط‌ مي‌كند. برنامه‌ هفدهم‌ كه‌ مورداستفاده‌ قرار گرفت‌ روي‌ اولين‌ برنامه‌ قبلي‌ مي‌نشيند.)


جلسه‌ چهارم‌ آزمايشگاه‌

Task Bar
نوار وظيفه‌ مي‌باشد كه‌ در پايين‌ صفحه‌ ويندوز قرار دارد
Start
براي‌ شروع‌ كار روي‌ Startمي‌ رويم‌ تا برنامه‌ها باز شود براي‌ بازكردن‌ Start
مي‌توان‌ ا ز موس‌ يا از كليدهاي‌ تركيبي‌ Ctrl ESC و يا از.... استفاده‌ نمود.


drage & drope
جابجاي‌ آيكون‌ها گويند به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ باكليد سمت‌ چپ‌ موس‌ روي‌ آيكون‌ رفته‌ و درهمان‌ حالت‌ موس‌ را به‌ مكاني‌ كه‌ مورد نظر است‌ انتقال‌ مي‌دهيم‌ .
Program
براي‌ اجراي‌ برنامه‌اي‌ نصب‌ شده‌ در ويندوز از اين‌ گزينه‌ بايد استفاده‌ كرد. (برنامه‌ يابرنامه‌ هايي‌ را كه‌ نصب‌ مي‌نماييم‌ ،بعنوان‌ آخرين‌ برنامه‌ در رديف‌ برنامه‌ها قرار مي‌گيرداما بعد از خاموش‌ و روشن‌ كردن‌ كامپيوتر برنامه‌ها براساس‌ حروف‌ الفباي‌ لاتين‌ مرتب‌مي‌شود.
Favorite


براي‌ اينكه‌ به‌ راحتي‌ بتوانيم‌ از برنامه‌هاي‌ مورد و آدرس‌هاي‌ اينترنتي‌ استفاده‌ نماييم‌،(آدرس‌ سايت‌ مربوطه‌) مي‌توانيم‌ از اين‌ قسمت‌ استفاده‌ كنيم‌.
Document
اين‌ قسمت‌ گزارشي‌ از برنامه‌هاي‌ استفاده‌ شده‌ را به‌ ما مي‌دهد كه‌ توسط‌ خودمان‌ ياديگر كاربران‌ قبلي‌ از آن‌ برنامه‌هاي‌ استفاده‌ شده‌ است‌.
نحوه‌ پاك‌ كردن‌ اين‌ برنامه‌ها،( براي‌ اينكه‌ كاربر متوجه‌ نشود كه‌ ما از چه‌ برنامه‌هاي‌استفاده‌ كرده‌ ا يم‌ بايد
1- با موس‌ ،بر روي‌ Task Bar رايت‌ كليك‌ مي‌كنيم‌، آخرين‌ گزينه‌ را كه‌ Propertisمي‌باشد را انتخاب‌ كرده‌، منويي‌ ظاهر مي‌شود. در اين‌ منو بايستي‌ قسمت‌
Start Menu Programe را انتخاب‌ كرده‌ و با استفاده‌ از منوي‌ ظاهرشده‌ Claer نسبت‌به‌ تاييد و پاك‌ كردن‌ اقدام‌ نماييم‌. حال‌ اگر بر روي‌ قسمت‌ Document برويم‌ و كليك‌كنيم‌ برنامه‌ها همه‌ پاك‌ شده‌ است‌ .


پاك‌ مي‌باشد.
Seting (مهم‌ است‌ )
با استفاده‌ از اين‌ قسمت‌ مي‌توان‌ تنظيمات‌ نرم‌افزاري‌ و سخت‌افزاري‌ كامپيوتر را به‌راحتي‌ انجام‌ داد.ـ پشت‌ صحنه‌ و پرينت‌ و.....


Find
با استفاده‌ از اين‌ گزينه‌ مي‌توان‌ فايل‌ها و پوشه‌هاي‌ مورد نظر در كامپيوتر را پيدا نمود.حتي‌ مي‌توان‌ با اتصال‌ به‌ اينترنت‌ اشخاص‌ مورد نظر را در دنيا جستجو و پيدا نماييم‌.
Help(مهم‌ است‌ )
با استفاده‌ از اين‌ قسمت‌ مي‌توان‌ هر نوع‌ مطلبي‌ را كه‌ در ويندوز بخواهيم‌ مطالعه‌ نماييم‌و يا هر نوع‌ عيب‌ يابي‌ در ويندوز را به‌ راحتي‌ مطالعه‌ نماييم‌ .
براي‌ استفاده‌ از اين‌ گزينه‌ بايد


روي‌ Help رفته‌ كليك‌ نماييم‌ .
سه‌ گزينه‌ يا سه‌ (تب‌) داريم‌ بنامهاي‌ Search و index وContents:
اگر مشكلي‌ داشتيم‌ مي‌رويم‌ روي‌ Contents
Contents (به‌ معناي‌ محتويات‌ است‌) اگر موضوعي‌ راكه‌ مي‌خواهيم‌ مطالعه‌ نماييم‌موضوعي‌ مشخص‌ باشد درقسمت‌ Contents بر روي‌ كتابچه‌ مربوطه‌ رفته‌ و مطلب‌مربوطه‌ رفته‌ و مطلب‌ مربوطه‌ را به‌ راحتي‌ مطالعه‌ مي‌كنيم‌
index
از اين‌ تب‌ در مواردي‌ استفاده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ موضوع‌ مورد مطالعه‌ را نمي‌دانيم‌ در چه‌كتابي‌ قرار دارد.
Search


از اين‌ قسمت‌ تعداد كلمات‌ بكار برده‌ شده‌ در مورد موضوع‌ مربوطه‌ را مي‌توان‌ متوجه‌شد.
RUN
از اين‌ قسمت‌ براي‌ اجراي‌ سريع‌ بعضي‌ از برنامه‌ها استفاده‌ مي‌نماييم‌ .
Log Off براي‌ خروج‌ از شبكه‌ و ورود به‌ شبكه‌ محلي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید