بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نام درس:

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع (21774(

(Computer Information Systems in Industrial Engineering)

(CIS)

معرفی درس:

 • روش های مختلف تدریس.
 • هدف آشنایی دانشجویان با نرم افزارهای مورد نیاز مهندسی صنایع در علوم مختلف است.
 • نامحدود بودن علم و امکان پذیر نبودن داشتن همه آن.
 • به عنوان یک مهندس صنایع در آینده مورد انتظار است که دانشجویان مسلط به حداقل یک زبان برنامه نویسی باشند.

 

اسلاید 2 :

 • درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایعدرسی است که دانشجو را با اهمیت کامپیوتروکاربرد آن در فعالیت های مربوط به مهندسی صنایع آشنا می کند.مباحث اصلی این درس عبارتند از:

.1ضرورت استفاده از کامپیوتر در دنیای امروز

.2مقدمه ای بر تکنولوژی اطلاعات (Information Technology)

.3بررسی نرم افزارهای کامپیوتری مربوط به علوم مهندسی صنایع

اسلاید 3 :

مدرس:

 • ناصر سلماسي

تلفن  6616 – 5732

آدرس الكترونيكي (Email): nsalmasi@sharif.edu

ساعت هاي رفع اشكال:

oيكشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 1:30 الي 2:30

اسلاید 4 :

 • تمرکز اصلی درس به روی بخش های دوم و سوم خواهد بود.
 • قسمت سوم (بررسی نرم افزارها) توسط دانشجویان کلاس بصورت سمینار های 30 دقیقه ای ارایه خواهد شد.
 • هر دانشجو موظف است تا پایان هفته اول نسبت به انتخاب موضوع سمینار به مدرس درس مراجعه نماید.
 • سمینار هایی به جز نرم افزار های ارایه شده می توانند ارایه شوند.

اسلاید 5 :

 • در این درس فرض می شود که دانشجویان مسلط به حداقل یک زبان برنامه نویسی کامپیوتری باشند.
 • همچنین فرض می شود که دانشجویان درس آزمایشگاه کامپیوتر را گذرانده و یا حداقل بصورت همزمان ثبت نام نموده باشند.

اسلاید 6 :

نحوه مطالعه درس در طول ترم

 • 4 تا 6 ساعت کار در هفته (مطالعه کتاب و حل تمرین ها)
 • حضور در کلاس و مشارکت در مباحث
 • تمرینات و یا پروژه های هفتگی
 • ارایه انفرادی یا گروهی (گروه های دو نفره تشویق می شود)
 • تمرین های کلاسی در داخل کلاس

اسلاید 7 :

مراجع:

 • برای هر نرم افزار مطالبی ارایه خواهند شد.
 • برای هر ارایه، گروه ارایه دهنده موظف است علاوه بر اسلاید های ارایه، جزوه ای در حد آموزش مقدماتی به همراه حل چند مثال نمونه تهیه و در اختیار سایرین قرار دهد.
 • مطالب تهیه شده، توسط مدرس به سایرین از طریق پست الکترونیکی ارسال می گردد.
 • نرم افزار ها در چندینCD در آزمایشگاه کامپیوتر دانشکده صنایع قرار داده مي شود.

اسلاید 8 :

 • اعضای هر گروه ارایه کننده موظف است در طی هفته بعد از ارایه به مدت 4 ساعت در آزمایشگاه کامپیوتر برای رفع اشکال سایرین حضور داشته باشد.
 • تمامی ارتباطات (ارسال تمرین ها، پاسخ ها، پروژه ها و...) بصورت الکترونیکی خواهد بود.

اسلاید 9 :

مقدمه:

اطلاعات  (Information)به چه معنی است؟

داده های پردازش شده.

اسلاید 10 :

Information Technology (IT)

چيست؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید